Summary Het groot profielenboek

-
ISBN-13 9789088902734
111 Flashcards & Notes
94 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het groot profielenboek". The author(s) of the book is/are Wilko van Zijverden. The ISBN of the book is 9789088902734. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Het groot profielenboek

 • 1 Begrippen en tijdskader

 • In het eerste hoofdstuk wordt een indeling gemaakt op drie niveaus die voor het tentamen moeten worden geleerd. Het eerste niveau (serie) zijn het Pleistoceen (2.6 mln-10.000 jr BP) en Holoceen (10.000 jr BP-nu). De tweede is op het niveau van etages, Saalien (370.000-128.000 jr BP), Eemien (128.000-115.000 jr BP) en Weichselien (115.000-10.000 jr BP). Let op de getallen genoemd in het boek zijn niet helemaal consequent. Bij Holoceen staat ook wel eens 10.150 jr BP. Het laatste niveau dat bekend wordt verondersteld is het niveau van de biozones. Uit de subserie Laat Weichselien: Bolling 12.450-12.100 BP), Vroege Dryas (12.100-11.900 BP), Allerod (11.900-10.950 BP) en Late Dryas (10.950-10.150 BP). Uit het Holoceen Preboreaal (10.150-9.000 BP), Boreaal (9.000-8.000 BP), Atlanticum (8.000-5.000 BP), Subboreaal (5.000-3.000 BP), Subatlanticum (3.000 BP-nu).
 • Wanneer was het Holoceen?
  van 10.000 jr. BP tot nu
 • Wat is een marien afzetting?
  Een in of bij de zee voorkomende of daardoor gevormde afzetting.
 • Wie waren de eerste professionelen archeologen en welk jaar?
  Worseea (1840) en Pitt-Rivers (1850)
 • Wat is een mariene afzetting?
  Een door de zee gevormde afzetting.
 • 1.1 De wetenschappen

 • Wat is fysische geografie?
  De wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de fysische of natuurkundige processen die het landschap vormen en in het verleden hebben gevormd.
 • Wat is geologie?
  De wetenschap die de aarde, haar geschiedenis en de processen die haar vormen en gevormd hebben , bestudeert.
 • Wat is bodemkunde?
  De wetenschap die zich bezighoudt met de samenstelling en vorming van bodems.
 • Wat is een bodem?
  De bovenste laag van de aarde waarin zich bodemvormende processen afspelen. Deze processen veroorzaken veranderingen in de samenstelling van een bodem die o.a. zichtbaar worden in zgn bodemhorizonten.
 • Wat is biologie?
  De leer van de levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen.
 • Wat is geomorfologie?
  Wtenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld bestudeert.
 • Welke specialismen uit de geologie gebruikt de archeoloog?
  Kwartairgeologie en petrologie.
 • Welke specialismen uit de bodemkunde gebruikt de archeoloog?
  Micromorfologie en pedologie.
 • Welke specialismen uit de biologie gebruikt de archeoloog?
  Palynologie (pollen), paleobotanie en paleozoologie.
 • 1.2 Algemene principes en enige terminologie

 • Wat is lithologie?
  Kennis van het gesteente.
 • Wat is lithogenese?
  De ontstaanswijze van het gesteente.
 • Wat is lithostratigrafie?
  De gelaagdheid van het gesteente.
 • Wat is sediment?
  Materiaal dat van elders is aangevoerd zoals zand, grind en klei.
 • Wat is sedentaat?
  Materiaal dat ter plaatste is ontstaan, bijvoorbeeld veen dat ontstaat door een opeenhoping van dood plantaardig materiaal.
 • Welke drie transportmechanismen worden in de aardwetenschappen onderscheiden?
  Water, wind en ijs.
 • Wat is eolisch sediment?
  Door de wind gevormd sediment.
 • Wat is fluviatiel sediment?
  Door een rivier of beek gevormd sediment.
 • Wat is marien sediment?
  Door de zee gevormd sediment.
 •  Wat is lacustrien sediment?
  Sediment in een meer afgezet.
 • Wat is glacigeen sediment?
  Sediment dat door ijs is gevormd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een priel?
Een kleine kreek
Noem de biozones met tijd.
Subatlanticum - 3000 t/m nu
Subboreaal - 5000 t/m 3000
Atlanticum - 8000 t/m 5000
Boreaal - 9000 t/m 8000
Preboreaal - 10000 t/m 9000
Late Dryas - 11000 t/m 10000
Formatie van Eindhoven volgens Zagwijn & Van Staalduinen?
Saalien: Alle Eolische afzettingen (geen fluviatiele afzettingen)
Wanneer was er een poolwoestijn in Nederland?
Weichselien
Wat is Allerod?
Biozone in het Weichselien.
Wat is een pingoruïne?
Een pingo waarvan het ijs gesmolten is en de berg is ingestort.
Wat is een Pingo?
Een berg met ijs in het midden.
Wat is een Kame Terras?
Een omhooggeduwd stuk riviergrond van een smeltwatermeer.
Wat is een Drumlin?
Een langgerekte heuvel die gevormd werd door een gletsjer.
Wat is een Grondmorene?
Het sediment bedoeld dat door gletsjers en ijskappen wordt meegevoerd en onder het ijs wordt afgezet.