Summary Het leven van teksten : een inleiding tot de literatuurwetenschap

-
ISBN-10 9053568778 ISBN-13 9789053568774
452 Flashcards & Notes
36 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het leven van teksten : een inleiding tot de literatuurwetenschap". The author(s) of the book is/are Kiene Brillenburg Wurth, Ann Rigney. The ISBN of the book is 9789053568774 or 9053568778. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Welke rol kan literatuur volgens Culler spelen bij het proces van identiteitsvorming?
Hij stelt dat literaire teksten lezers uitnodigen zicht te identificeren met personages. Identiteit is voor een groot deel het gevolgd van identificatie. Via het je verplaatsen in fictionele figuren krijg je alle ruimte om je te spiegelen aan een ander. Dit gebeurt vaak onbewust, zodat je jezelf onbewust mede vormgeeft aan de hand van fictie.
 Wat is ideologiekritiek/cultuurkritiek?
Het is een ontmaskerende leesstrategie, een analyse en interpretatie van literaire teksten als culturele betekenisdragers. Deze strategie laat bijvoorbeeld zien dat datgene wat het westere individu niet van zichzelf wil weten, projecteert op een ander wezen of een andere cultuur.
Wat is subjectpositie?
ideologisch vastgestelde positie die kijkers/lezers (ongemerkt) innemen ten opzichte van de gepresenteerde verhaalwereld. Als kijkers/lezers zijn zij niet autonoom, maar ervaren zij beelden en teksten altijd al vanuit een sociaal-cultureel bepaald oogpunt.
Hoe kan het onderscheid tussen hoog en laag vanuit sociologisch oogpunt op dubbele wijze ontmaskerd worden?
Enerzijds blijkt dat de hoge cultuur zowel aan de productie als de receptiezijde bepaald wordt door symbolisch en cultureel kapitaal. Anderzijds blijkt dat de receptie van de producten uit de artistieke of hoge cultureel geenszins een belangeloze aangelegenheid is. Het tonen van goede smaak is een teken van sociaal onderscheid, dat als zodanig ook (bewust of onbewust) wordt ingezet in het sociaal-culturele verkeer.
Wat is habitus?
De schema's en structuren die het individuele denken en handelen bepalen. deze habitus vormt een systeem van houdingen die eens zijn aangeleerd, maar daarna als natuurlijk aanvoelen.
Wat is distinctie?
het markeren van een sociaal-cultureel onderscheid. Niet iedereen kan volgens Bourdieu  genieten van een nouveau roman, abstract schilderij of atonale muziek en als je dit wel kunt onderscheid je jezelf daarmee van de grote massa. Mensen die ' omhoog'  willen komen willen niet alleen geld maar ook culturele status. De waardering van kunst en cultuur is afhankelijk van culturele codes, regels en houdingen.
Wat is commodificering?
het reduceren van culturele producten tot technologische reproduceerbare goederen.
Wat vindt de Frankfurter Schule?
Reclame-televisie en filmindustrie geen cultuur van de massa, maar een cultuur die wordt opgelegd aan de massa. Overgeleverd aan de werking van de cultuurindustrie wordt kunst voorspelbaar amusement. De cultuurindustrie krijgt dit voor elkaar door gebruik van de massamedia in de mogelijkheid van massale reproductie. Wanneer de cultuur als geheel en daarbinnen de kunst in het bijzonder wordt onderworpen aan deze wet van reproductie, dan wordt zijn gecommodificeerd; zij wordt handelswaar, een consumptiegoed dat op basis van 1 model en aangepast aan de voorgekookte wensen van de consument steeds opnieuw wordt gemaakt.
Belangrijke vertegenwoordiger van de Frankfurter Schule?
Theodor Adorno
Waar legden formalisten veel nadruk op?
Op de interne dynamiek van de literatuur om tegengas te geven aan de Marxistische traditie die vooral de nadruk had gelegd op de externe  invloeden van de socio-economische context.