Summary Het managen van projecten

-
ISBN-10 9043007102 ISBN-13 9789043007108
234 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het managen van projecten". The author(s) of the book is/are David Boddy het Engels Ernst Frankemölle. The ISBN of the book is 9789043007108 or 9043007102. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Het managen van projecten

 • 1 Een inleiding in het managen van projecten


 • Welke kenmerken heeft een project ?
  onbekende taak
  tijdelijke/parttime personeel
  onderzekere/variabele rollen en verplichtingen
  taak cultuur
  vatbaar voor onderhandeling
  zeggenschap meerduidig en weinig direct
  netwerk/matrix coordinatie
  nieuwe, onzekere informatiebronnen
  voortgang wordt bedreigd door systeem

 • Welke 3 gemeenschappelijke kenmerken hebben projecten?
  1. noodzaak strijdige prestatiecriteria tegen elkaar af te wegen
  2. managen van de context
  3. beinvloeden van mensen

 • Met welke conflicterende prestatiecriteria zien managers zich geconfronteerd?
  Kosten - Tijd - Prestatie
 • 2 Elk project heeft unieke kenmerken

 • Welke vier dimensies zijn er van het succes van projecten ?
  Rendement van het projecten
  Uitwerking op de klant
  Zakelijke en directe successen
  Voorbereiding op de toekomst
 • Hoe kan de projectmanager de bevorderende krachten inzetten?
  voordelen van verandering onderstrepen
  nadruk leggen op de dreigen van concurrentie
  voordelen gunstiger afschilderen
 • Hoe kan de projectmanager de belemmerende krachten verminderen?
  laten zien dat problemen niet zo groot zullen zijn
  problemen als tijdelijk bestempelen
 • Noem 8 kenmerken die projecten van elkaar onderscheiden:
  1. kern / marge - project cruciaal voor voortbestaan organisatie ?
  2. snel / geleidelijk - hoeveel tijd voor project realiseren geoorloofd ?
  3. controversieel / niet-controversieel - bedreigend of niet ?
  4. samenwerking met andere bedrijven of afdelingen
  5. veranderende doelstellingen
  6. bekend / onbekend - project ingrijpend en helemaal nieuw ?
  7. de opstelling van het topmanagement
  8. andere veranderingen
 • Noem vier uitdagingen voor de projectmanager bij veranderende doelstellingen ?
  de doelstellingen zelf
  andere veranderingen
  opstelling van het management
  samenwerking met andere bedrijven / afdelingen
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van veranderende doelstellingen ?
  gewijzigde marktomstandigheden
  prioriteiten topmanagement
  gebrek aan duidelijke strategie
 • 3 De interactie van processen en hun context

 • UIt welke elementen (7) bestaat de context die doelstelling en resultaat van een project beinvloedt
  financiele middelen - technologie - structuur - cultuur - macht - mensen - bedrijfsprocessen

 • Benoem de vier cultuurtypen:
  Q1-lb: intern-flexibel: menselijke relaties
  Q2rb: flexibel-extern: open systemen
  Q3ro: extern-controle: rationeel doel
  Q4lo: controle-intern: internproces

 • Kenmerken open systeem:
  open kijk, omgeving is bron van ideeen en hulpmiddelen, vitiaal en flexibel, startende onderneming

 • Kenmerken rationeel doel:
  extern en controle, efficiency, effectiviteit in termen van productie en economische doelen, gevestigde bedrijven en verkoopafdelingen

 • Kenmerken intern proces:
  intern, onder controle, blik naar binnen, interne efficiency en controle, publieke instanties, back officeafdelingen

 • Kenmerken menselijke relaties:
  intern, flexibel, informeel en persoonlijk, professionele dienstverleners

 • Een project is een poging om 1 of meer elementen van de bestaande context te veranderen. Ja of nee?
  Ja

 • De geerfde context is niet van invloed op het vermogen van mensen om de context te wijzigen. Goed of fout?
  Fout; is juist wel van invloed

 • De context omvat ook processen met behulp warvan mensen projecten managen. Goed of fout?
  Goed.

 • Wat wordt bedoeld met het interactie model?
  Belangen en voorkeuren bepalen menselijk gedrag. Mensen begrijpen waar ze mee bezig zijn, hebben informatie en overzien consequenties. Veranderingen die aansluiten bij bestaande situatie en gedrag roepen geen weerstand op.

 • Waarom is een project er op gericht de context te veranderen?
  Als je de context veranderd wordt het mogelijk om een andere manier van werken te creeren.

 • Wat is de basis voor het onderscheid tussen verschillende cultuurtypen?
  Flexibiliteit, extern of intern gericht en controle

 • Waarom zijn cultuurtypen van invloed op een project?
  Bepaald wat wel kan en mag, wat mogelijk is, de weerstand.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke interne en externe condities zijn er nodig voor de criteria om teams goed te laten presteren?
 1. Inspanning
  Intern: Team moet gemotiveerd worden.
  Extern: Beloningssystemen

 2. Vaardigheden
  Intern: Samenstelling van team moet in balans zijn.
  Extern: Opleiding en training

 3. Processen
  Intern: Cultuur die leering bevorderd.
  Extern: Informatiesystemen
Aan welke criteria moet het team voldoen om goed te presteren?
 1. Inspanning
  Er moet voldoende inspanning geleverd worden door het team.

 2. Vaardigheden
  Team moet over benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

 3. Processen
  De processen effectieve samenwerking mogelijk maken.
Met welke maatstaven kan je de effectiviteit van een team meten?
Er zijn drie maatstaven/criteria:
 1. Prestatie voldoet aan verwachting;
 2. Groep heeft zich ontwikkeld als effectief team (resource voor toekomst);
 3. Leden hebben overdraagbare teamvaardigheden ontwikkeld (voor toekomstige projecten). 
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van projectteams?
 1. Opdracht is tijdelijk
 2. Verschillende soorten teamleden
 3. Fysieke scheiding
 4. Politieke agenda's 
Wat zijn de kenmerken van het semi-autonome projectteam?
Is als een bedrijf binnen een bedrijf. Werken fulltime aan het project.
Wat zijn de kenmerken van team met een matrixstructuur?
Samenwerking van leden van verschillende afdelingen.
Wat zijn de kenmerken van teams binnen één functionele eenheid?
Samenwerking van leden die binnen één afdeling werken.
Wat zijn kenmerken van de stuurgroep?
 1. Veelal topmanagers van verschillende afdelingen
 2. Komen betrekkelijk weinig bijeen
 3. Bewaakt voortgang en dient als verbinding van de details van het project met de bredere activiteiten van de organisatie. 
 4. Drietal managementrollen die altijd aanwezig zijn:
  1. Leidinggevend (vertegenwoordigd bedrijfsbelangen)
  2. Gebruiker/klant (vertegenwoordigd gebruikers)
  3. Leverancier (toewijzen leveranciersresources)
Welke soort projectstructuren zijn er?
 1. Stuurgroepen
 2. Teams binnen één functionele eenheid
 3. Matrixteams (teams van verschillende functionele eenheden)
 4. Semi-autonome projectteam
Welke vormen van invloed zijn er?
 1. Geweld/dreiging van geweld
 2. Ruil (onderhandelen)
 3. Regels en procedures
 4. Overreding