Summary Het managen van projecten

-
ISBN-10 9043007102 ISBN-13 9789043007108
191 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het managen van projecten". The author(s) of the book is/are David Boddy het Engels Ernst Frankemölle. The ISBN of the book is 9789043007108 or 9043007102. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Het managen van projecten

 • 1 Een inleiding in het managen van projecten


 • Welke kenmerken heeft een project ?
  onbekende taak
  tijdelijke/parttime personeel
  onderzekere/variabele rollen en verplichtingen
  taak cultuur
  vatbaar voor onderhandeling
  zeggenschap meerduidig en weinig direct
  netwerk/matrix coordinatie
  nieuwe, onzekere informatiebronnen
  voortgang wordt bedreigd door systeem
 • Hoe komt het dat projecten een steeds gebruikelijker aspect vormen van het managen?
  door de moderne rol die flexibiliteit benadrukt, ipv de klassieke managementrol die stabiliteit benadrukt.

 • Welke 3 gemeenschappelijke kenmerken hebben projecten?
  1. noodzaak strijdige prestatiecriteria tegen elkaar af te wegen
  2. managen van de context
  3. beinvloeden van mensen
 • met welke conflicterende prestatiecriteria zien managers zich geconfronteerd
  kosten
  tijd
  prestatie

 • Met welke conflicterende prestatiecriteria zien managers zich geconfronteerd?
  Kosten - Tijd - Prestatie
 • Noem verschillen tussen het managen van systemen en het managen van projecten
  zie afbeelding - nog toevoegen
 • 2 Elk project heeft unieke kenmerken

 • Welke vier dimensies zijn er van het succes van projecten ?
  Rendement van het projecten
  Uitwerking op de klant
  Zakelijke en directe successen
  Voorbereiding op de toekomst
 • Hoe kan de projectmanager de bevorderende krachten inzetten?
  voordelen van verandering onderstrepen
  nadruk leggen op de dreigen van concurrentie
  voordelen gunstiger afschilderen
 • Hoe kan de projectmanager de belemmerende krachten verminderen?
  laten zien dat problemen niet zo groot zullen zijn
  problemen als tijdelijk bestempelen
 • Noem 8 kenmerken die projecten van elkaar onderscheiden:
  1. kern / marge - project cruciaal voor voortbestaan organisatie ?
  2. snel / geleidelijk - hoeveel tijd voor project realiseren geoorloofd ?
  3. controversieel / niet-controversieel - bedreigend of niet ?
  4. samenwerking met andere bedrijven of afdelingen
  5. veranderende doelstellingen
  6. bekend / onbekend - project ingrijpend en helemaal nieuw ?
  7. de opstelling van het topmanagement
  8. andere veranderingen
 • Noem vier uitdagingen voor de projectmanager bij veranderende doelstellingen ?
  de doelstellingen zelf
  andere veranderingen
  opstelling van het management
  samenwerking met andere bedrijven / afdelingen
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van veranderende doelstellingen ?
  gewijzigde marktomstandigheden
  prioriteiten topmanagement
  gebrek aan duidelijke strategie
 • 3 De interactie van processen en hun context

 • UIt welke elementen (7) bestaat de context die doelstelling en resultaat van een project beinvloedt
  financiele middelen - technologie - structuur - cultuur - macht - mensen - bedrijfsprocessen

 • Benoem de vier cultuurtypen:
  Q1-lb: intern-flexibel: menselijke relaties
  Q2rb: flexibel-extern: open systemen
  Q3ro: extern-controle: rationeel doel
  Q4lo: controle-intern: internproces

 • Kenmerken open systeem:
  open kijk, omgeving is bron van ideeen en hulpmiddelen, vitiaal en flexibel, startende onderneming

 • Kenmerken rationeel doel:
  extern en controle, efficiency, effectiviteit in termen van productie en economische doelen, gevestigde bedrijven en verkoopafdelingen

 • Kenmerken intern proces:
  intern, onder controle, blik naar binnen, interne efficiency en controle, publieke instanties, back officeafdelingen

 • Kenmerken menselijke relaties:
  intern, flexibel, informeel en persoonlijk, professionele dienstverleners

 • Een project is een poging om 1 of meer elementen van de bestaande context te veranderen. Ja of nee?
  Ja
 • UIt welke elementen (7) bestaat de context die doelstelling en resultaat van een project beinvloedt
  financiele middelen
  technologie
  structuur
  cultuur
  macht
  mensen
  bedrijfsprocessen

 • De geerfde context is niet van invloed op het vermogen van mensen om de context te wijzigen. Goed of fout?
  Fout; is juist wel van invloed

 • De context omvat ook processen met behulp warvan mensen projecten managen. Goed of fout?
  Goed.

 • Wat wordt bedoeld met het interactie model?
  Belangen en voorkeuren bepalen menselijk gedrag. Mensen begrijpen waar ze mee bezig zijn, hebben informatie en overzien consequenties. Veranderingen die aansluiten bij bestaande situatie en gedrag roepen geen weerstand op.

 • Waarom is een project er op gericht de context te veranderen?
  Als je de context veranderd wordt het mogelijk om een andere manier van werken te creeren.

 • Wat is de basis voor het onderscheid tussen verschillende cultuurtypen?
  Flexibiliteit, extern of intern gericht en controle

 • Waarom zijn cultuurtypen van invloed op een project?
  Bepaald wat wel kan en mag, wat mogelijk is, de weerstand.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.