Summary Het mediaboek hoe kom je in de media?

-
ISBN-10 9059318714 ISBN-13 9789059318717
248 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het mediaboek hoe kom je in de media?". The author(s) of the book is/are Jochum de Graaf. The ISBN of the book is 9789059318717 or 9059318714. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Het mediaboek hoe kom je in de media?

 • 1.3 Functies van de media

 • Mediafuncties

  •  zelfstandig nieuws maken
  •  spreekbuis zijn van de overheid
 • Mediafuncties
  •  zelfstandig nieuws maken
  •  spreekbuis zijn van de overheid
 • 1.4 De journalistieke attitude

 • Journalistieke attitude

  Vroeger volgzaam, partijgebonden, braaf en niet gericht op schandalen.
  Nu kritisch, cynisch, 'verlost' van politieke stromingen. Ze dienen niet de publieke zaak maar het publiek.
 • Journalistieke attitude
  Vroeger volgzaam, partijgebonden, braaf en niet gericht op schandalen.
  Nu kritisch, cynisch, 'verlost' van politieke stromingen. Ze dienen niet de publieke zaak maar het publiek.
 • 1.5 Medialogica

 • Wanneer je de meeste kans hebt om door journalisten opgemerkt te worden:

  • snelheid
  • framing  ('het conflict tussen de personen')
  • personalisering (bert en tiny zijn weggepest)
  • meutevorming en hypes
  • kracht van herhaling
  • burger in beeld
  • nieuwswaarde als criterium
 • Wanneer je de meeste kans hebt om door journalisten opgemerkt te worden:
  • snelheid
  • framing  ('het conflict tussen de personen')
  • personalisering (bert en tiny zijn weggepest)
  • meutevorming en hypes
  • kracht van herhaling
  • burger in beeld
  • nieuwswaarde als criterium
 • medialogica houdt in dat politiek en media aan elkaar vastzitten, omdat ze allebei permanent dingen naar de gunst van de burger. Ze zijn concurrenten en hebben elkaar nodig, zijn afhankelijk van elkaar
 • medialogica houdt in dat politiek en media aan elkaar vastzitten, omdat ze allebei permanent dingen naar de gunst van de burger. Ze zijn concurrenten en hebben elkaar nodig, zijn afhankelijk van elkaar

   

 • 1.6 Mediacratie

 • mediacratie houdt in dat politiek en media aan elkaar vastzitten. politiek brengt via media nieuws naar buiten. Ze hebben elkaar nodig

   

 • Mediacratie

  Als gevolg van de aansturing door medialogica, heerst de gedachte dat tegenwoordig de pers de macht van de politiek heeft overgenomen. Mediacratie ipv democratie. Een wat overdreven stelling.
 • Mediacratie
  Als gevolg van de aansturing door medialogica, heerst de gedachte dat tegenwoordig de pers de macht van de politiek heeft overgenomen. Mediacratie ipv democratie. Een wat overdreven stelling.
 • mediacratie houdt in dat politiek en media aan elkaar vastzitten. politiek brengt via media nieuws naar buiten. Ze hebben elkaar nodig
 • 2.1 Nieuwswaardecriteria

 • criteria wanneer iets nieuwswaardig is voor journalisten:

  • actueel
  • dichtbij
  • raken
  • afwijkend
  • ingrijpend
  • royalty's en BN'ers)
  • westerse wereld
  • emotie,actie, interresante mensen (bijvoorbeeld HOLLEEDER)
  • beschikbaarheid van bronnen en beelden (voorbeeld oorlogsgeweld in Libië is wel wereldnieuws, Syrië niet. DIT KOMT OMDAT ER AMPER BEELDEN BESCHIKBAAR WAREN)

   

  Overig:    mensen hebben het er op straat over, andere media besteden er aandacht aan, het is eigen nieuws "primeur"

  Goed nieuws komt in de krant wanneer slecht nieuws word verwacht

 • criteria wanneer iets nieuwswaardig is voor journalisten:
  • actueel
  • dichtbij
  • raken
  • afwijkend
  • ingrijpend
  • royalty's en BN'ers)
  • westerse wereld
  • emotie,actie, interresante mensen (bijvoorbeeld HOLLEEDER)
  • beschikbaarheid van bronnen en beelden (voorbeeld oorlogsgeweld in Libië is wel wereldnieuws, Syrië niet. DIT KOMT OMDAT ER AMPER BEELDEN BESCHIKBAAR WAREN)
  Overig:    mensen hebben het er op straat over, andere media besteden er aandacht aan, het is eigen nieuws "primeur"
  Goed nieuws komt in de krant wanneer slecht nieuws word verwacht
 • 2.2 De journalist als subjectieve factor

 • Journalist als subjectieve factor

  Gebeurtenissen die passen in het wereldbeeld of specialisme van redacteur hebben meer kans op plaatsing
  Een onderwerp gekozen door een redacteur 'met status' maakt meer kans op publicatie
  Een regio waar de krant een correspondent heeft gevestigd, maakt meer kans op publicatie
  Onderwerpen die door andere kranten zijn opgepakt maken meer kans op publicatie
 • Journalist als subjectieve factor
  Gebeurtenissen die passen in het wereldbeeld of specialisme van redacteur hebben meer kans op plaatsing
  Een onderwerp gekozen door een redacteur 'met status' maakt meer kans op publicatie
  Een regio waar de krant een correspondent heeft gevestigd, maakt meer kans op publicatie
  Onderwerpen die door andere kranten zijn opgepakt maken meer kans op publicatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Persberichten dienen verschillende doelen. Noem er zes.
 • een gebeurtenis van tevoren aankondigen;
 • een belangrijke bijeenkomst van achtergrondinformatie voorzien;
 • belangrijke besluiten aankondigen;
 • acties, aankondigingen en tussentijdse resultaten bekendmaken;
 • op details van verslagen en rapporten ingaan;
 • van tevoren toespraken (onder embargo) de wereld insturen.
Noem drie voordelen van een persbericht voor een journalist/ontvanger.
 • Het beschrijft kort en helder de informatie en de meningen die de schrijver aan de pers wil meedelen.
 • Het is gemakkelijker om te lezen dan inderhaast gemaakte aantekeningen.
 • Het is gemakkelijker te bewaren.
Een persbericht heeft voordelen voor zowel de afzender als de ontvanger. Noem vier voordelen van een persbericht voor de schrijver/afzender.
 • Het dwingt je tot het goed formuleren van wat je te zeggen hebt en waarvoor je staat.
 • Het is een betere manier om een zaak uit de doeken te doen dan tijdens een vraaggesprek.
 • Je bent meester van je eigen woorden.
 • Je hebt een permanente documentatie van datgene wat er de deur uitgaat.
Uit welke vijf stappen bestaat een publiciteitsplan?
 1. Formuleer het idee: wat is de boodschap?
 2. Kies de juiste media: aan wie wil je de boodschap kwijt?
 3. Bepaal in welke vorm je het nieuws aanbiedt en de pers benadert.
 4. Kies het moment waarop je het aanbiedt: wanneer hebben de media tijd en ruimte voor jou?
 5. Bepaal hoe je de journalisten wilt benaderen: hoe vergroot je de kans op media-aandacht?
Noem acht kenmerken van medialogica.
 • Snelheid.
 • Framing.
 • Personalisering.
 • Meutevorming en hypes.
 • Kracht van herhaling.
 • Anchorman en interpretators.
 • Burger in beeld.
 • Nieuwswaarde als criterium.
Conflicten met media
Afdwingen rectificatie voorkomen of schadevergoeding: civiele procedure.
Uitzending/publicatie/herhaling voorkomen: kort geding
Is je goede naam aangetast (belediging, smaad, laster): strafzaak
Schending artikel 12 auteurswet: portretrecht
Droit de reponse
In NL niet, in Belgie sinds 1961 wel. Recht op weerwoord voor iedereen die in een publicatie wordt genoemd, binnen 3 maanden na publicatie. Max 1000 woorden of tweemaal de lengte van het artikel, op dezelfde plaats  en op dezelfde pagina worden geplaatst binnen twee dagen.
Onafhankelijke instanties voor klachtbehandeling
Raad voor de Journalistiek (tuchtraad bestaande uit journalisten en andere deskundigen; zelfregulering)
Klachten en conflicten
Klacht indienen bij medium, Raad voor de Journalistiek of de rechter.

Wees zeker dat de klacht klopt
Klaag snel

Reacties van het medium
toezegging dat plaatsing van een schriftelijke reactie wordt overwogen
toezegging dat je brief wordt geplaatst
toezegging betere berichtgeving in de toekomst
toezegging van een door het medium zelf te formuleren rechtzetting
publicatie van volledige rectificatie.
Voorbereiding TV-interview
Afbakenen wat je wel en niet wilt zeggen
Laat je niet verleiden door journalist, die spanning wil brengen voor de kijker
Journalist heeft haast en jij wilt je verhaal kwijt
Niet antwoord geven, maar vraag omarmen om voorgenomen verhaal af te draaien.
Rechtop zitten en rustig zitten, handen voor je op tafel