Summary Het Midden-Oosten : honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek

-
ISBN-10 9006462578 ISBN-13 9789006462579
455 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het Midden-Oosten : honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek". The author(s) of the book is/are Jan van Oudheusden Robert Boonstra. The ISBN of the book is 9789006462579 or 9006462578. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Het Midden-Oosten : honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek

 • 3.1 Israël consolideert zich

 • Waar bestond een derde deel van de Joodse bevolking uit van 1948 tot 1951 in Israël?
  Uit overlevenden van de Holocaust.
 • Wat leefde sterk in het bewustzijn van de Israëli's?
  Het verband tussen de Holocaust en het bestaansrecht van Israël.
 • Wat gebeurde er in 1961 en waarom?
  In Jeruzalem vond het proces plaats tegen de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann, die voor de nazi's de deportatie van Joden naar de vernietigingskampen had georganiseerd.
 • Hoe heet de geheime dienst van Israël?
  De Mossad.
 • Wat voor natie was Israël?
  Een gewapende natie met een geduchte krijgsmacht. Het was net een fort.
 • Wat waren belangrijke bouwstenen voor het fort?
  • De dienstplicht voor mannen (3 jaar) en vrouwen (2 jaar).
  • De Mossad.
 • Waaruit bestonden de inwoners van Israël?
  Joden en Arabieren (die niet gevlucht waren).
 • Welke rechten hadden deze Arabieren?
  Zij kregen kiesrecht en andere burgerrechten, maar ze werden uitgesloten van militaire dienst (en dus van voorzieningen voor veteranen), en ze konden geen land kopen.
 • Wie waren de nieuwkomers?
  Joden uit de Arabische wereld, waar hun voorouders altijd als minderheden tussen de moslims hadden geleefd.
 • Wat betekent Sefardim?
  Joden die oorspronkelijk voorouders hadden in Spanje en Portugal, maar later ook in Arabische landen.
 • Wat betekent Asjkenazim?
  Joden afkomstig uit Oost-, Midden- en West-Europa.
 • Wat was er tussen de Sefardim en Asjkenazim aan de hand?
  De Sefardim hielden er andere culturele waarden op na dan de Asjkenazim.
 • Hoe kwam dit?
  In Sefardische kringen waren meer voorstanders van een harde lijn tegenover de Arabische buurlanden dan onder de Asjkenazim.
 • Wat betekent seculier?
  De scheiding van de kerk en staat.
 • Wat vormde een andere breuklijn dwars door de Israëlische bevolking?
  De tegenstelling tussen orthodoxe Joden en voorstanders van een seculiere samenleving.
 • 3.2 Arabisch nationalisme en socialisme

 • Waarom was Egypte van strategisch belang?
  Vanwege het Suezkanaal.
 • Wat gebeurde er in 1952?
  Er was een militaire staatsgreep in Egypte.
 • Wie werd er afgezet in Egypte?
  De Britsgezinde koning Faroek.
 • Wat waren de gevolgen van de staatsgreep?
  • Egypte werd een republiek.
  • Het parlement werd naar huis gestuurd.
  • Politieke partijen werden verboden.
 • Wie werd de leider van Egypte?
  De jonge kolonel Gamal Abdel Nasser.
 • Wat was Nasser voor man?
  Hij voelde zich geroepen om Egypte het leiderschap in de Arabische wereld te bezorgen. Hij ontpopte zich als militair dictator.
 • Wat gebeurde er in 1958?
  Nasser liet Egypte en Syrië samengaan in de Verenigde Arabische republiek (VAR).
 • Hoe beschouwde Nasser Israël?
  Als de aartsvijand van alle Arabieren.
 • Wat deed hij hierdoor?
  Hij hield felle speeches tegen de zionistische agressor. En hij verklaarde zijn land te willen bevrijden van de Britse aanwezigheid.
 • Wat belichaamde hij hierdoor?
  Het Arabische nationalisme.
 • Wat verkondigde Nasser?
  Het Arabisch socialisme.
 • Wat betekent het begrip socialisme?
  Politiek-maatschappelijke stroming en emancipatiebeweging van de arbeiders die streeft naar vermindering van verschillen in macht en inkomen.
 • En wat houdt het Arabisch socialisme in?
  Hij wilde miljoenen arme boeren uitzicht geven op een beter bestaan. Ze zouden een eigen stukje land krijgen, na grootscheepse landhervormingen. Hij schafte oude titels af en maakte een begin met sociale voorzieningen en nationalisaties van grote bedrijven.
 • Veel van Nassers plannen bleef onuitgevoerd, maar toch bleef hij tot aan zijn dood populair.
 • Wat vormde het Midden Oosten tijdens de Koude Oorlog?
  Een van de strijdtonelen tussen de Sovjet-Unie en het Westen (VS met bondgenoten).
 • Wat betekent het begrip de Koude Oorlog?
  Toestand van vijandschap waarbij de Sovjet-Unie en de VS elkaar wereldwijd bestreden met alle middelen zonder een regelrechte oorlog.
 • Voor wie was Nasser?
  Hij was antiwesters en neigde naar het Russische kamp. Toch bleef Egypte neutraal.
 • Waar maakten de Russen gebruik van en wat deden ze hiermee/hiervoor?
  Van de antiwesterse stemming in de Arabische wereld. Vanaf 1955 leverden zij wapens aan Egypte en Syrië.
 • Voor wie koos Israël (premier Ben-Goerion) en waarom?
  Voor de westerse kant, omdat:
  • Ben-Goerion besefte dat zijn landje militair en financieel afhankelijk was van de Verenigde Staten.
  • En hij geloofde niet in vrede met de Arabieren en nam ook geen initiatief in die richting.
 • Israël en de Arabieren pleegden continue aanslagen op elkaar.
 • Waar kwam het Arabische socialisme aan?
  Egypte, Syrië en Irak.
 • Wat ontstond er in deze landen (Syrië en Irak)? En wat betekent dit?
  Er groeide een machtige Baath-partij. Dit betekent wederopleving, en wel van de Arabische natie.
 • Wanneer ontstond deze partij, waar en waarom?
  In de jaren veertig in Syrië als reactie op de Franse overheersing. Ze streed voor dekolonisatie.
 • Wat betekent het begrip dekolonisatie?
  Het onafhankelijk worden van kolonies.
 • Wat was de Baath-partij?
  Nationalistisch en socialistisch.
 • Wat gebeurde er in 1946?
  Syrië was onafhankelijk geworden.
 • Wat gebeurde er in 1963?
  De Baath-partij pakte door een staatsgreep de macht in Syrië.
 • Wie was er in Syrië aan de macht in 1970?
  De luchtmachtcommandant Hafez al-Assad.
 • Wat was Hafez al-Assad voor leider en wat deed hij allemaal?
  Hij was een strenge dictator. Hij stelde enkele radicale maatschappijhervormingen tot stand, zoals nationalisatie van het bank- en verzekeringswezen.
 • Wat gebeurde er in 1982?
  Het verzet van strenggelovige moslims werd met harde hand onderdrukt.
 • Welke boodschap gaf Assad hiermee?
  Dat de Baath-ideologie een seculiere staat centraal stelde, los van godsdienstige invloed.
 • Wie steunden de guerrilla-acties door Palestijnse militanten tegen Israël?
  Egypte en Syrië.
 • Wat gebeurde er in 1958 en wat was het gevolg hiervan?
  In Irak voerde een groep officieren een zeer bloedige staatsgreep uit. De hele koninklijke familie (nakomelingen Feisal) werd toen uitgemoord. Irak werd een republiek en wijzigde radicaal van koers.
 • Wat gebeurde er in de republiek?
  • Het regime kondigde grootscheepse landhervormingen af, die gehoorzaam werden uitgevoerd.
  • De prowesterse koers werd vervangen door oriëntatie op Moskou.
 • Wat gebeurde er in 1968?
  De Baath-partij greep de macht in Irak met hulp van delen van het leger.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is chador?Wat is fatwa? En waarom sprak Khomeini (1989) per Fatwa een doodsvonnis uit over de schrijver Salman Rudie?
-   kleding me alleen gezicht zichtbaar
- uitspraak
 - wegens godslastering in het de duivelsverzen
Wat veranderde toen Khomeini ruime bevoegdheden kreeg in 1981? En de islamitische republiek was uitgeroepen.(Wet, politici, misdaad, films, drank, politie)
- nieuws grondwet op basis van de islam
- alles was Sjah had ingesteld werd taboe verklaard
- politici geëxecuteerd
- misdadigers zware lijfstraffen
- bioscopen gesloten
- alcohol en prostitutie verbonden
- er kwam strenge zedepolitie, die over de juiste vrouwen kleding waaktte
In welk teken stonden de ideologieën van meeste revoluties in de negentiende en twintigste eeuw ?  In welk teken stond de ideologie van de revolutie in Iran?
In het teken van ideologieën als vooruitgang en modernisering.
- in het teken van conservatisme: de bron van de islam werd de oriëntatie punt van de samenleving

   
Wat deed de Sjah met Khomeini? Waarom  ging de Sjah weg?  Wanneer kwam  Khomeini terug?
Hij verbande hem en Khomeini leefde jaren lang in Irak en Parijs. 
- de Sjah Pahlavi vluchtte omdat er in 1978 grote volksopstand was in Iran
-Khomeini kwam in 1979 terug
Waarom waren geestelijken niet blij met de Sjah die vanaf 1941 een prowesterse, dictatoriaale bestuur had? Wie is ayatollah Ruhollah Khomeini? En wat deed hij?
-Ze waren het niet mee eens met de inbreuken in de samenleving.  
-Belangrijkste sjiitische geestelijke.
-Hij wees de westerse koers principieel af en verzette zich tegen de secularisering
Vanaf wanneer was de Sjah, Pahvali aan de macht? Van wie was hij een trouwe bondgenoot? De Sjah wilde Iran opstoten in de vaart der volkeren hoe deed hij dat? (
-Vanaf: 1941  regeerde de prowesterse , dictatoriaale Sjah
-  van de VS 
-1 sterk leger
-2 grootscheepse landhervormingen
-3 analfabetisme bestrijden
-4 er kwamen hospitalen en moderne industrieën 
-5 vrouwen beter toegang tot opleidingen en werk
Hoe heet hoofdstuk 1
De nadagen van het Ottomaanse rijk
Hoe heet hoofdstuk 2
Geboren uit onrecht gegrondvest op onrecht
Hoe heet hoofdstuk 3
Arabieren tegen de staat Israël
Hoe wordt Kemal genoemd en wat betekent dat? Hoe werd hij verheerlijkt? Wanneer en hoe kwam hij aan de macht?
Atatürk: vader van alle Turken
Hij werd verheerlijkt als vader des vaderlands, krijgsheer, leraar en symbool voor morderniteit.  
Hij veegde de Armeense Republiek weg. Daardoor was hij een populaire oorlogs held en in 1923 veegde hij de laatste sultan van de troon en werd hij president.