Summary Het normale kraambed

242 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Het normale kraambed

 • 1 het normale kraambed

 • Wat is de medische term van kraambed of kraamperiode?
  Puerperium of postpartum
 • Wat is de definitie van postpartum?
  De periode van 6 weken na de bevalling
 • Wat is de enge definitie van postpartum?
  De periode van 10 dagen na de bevalling
 • Wat gebeurt er na ongeveer 6 weken?
  De baarmoeder bereikt opnieuw de vorm en volume van VOOR de zwangerschap (65-70 gram)
 • Wat betekent puer?
  Kind
 • Wat betekent partus?
  Bevalling
 • Wat betekent perium?
  Verbogen vorm van parere = baren
 • Waarom is de enge definitie van kraamperiode 10 dagen?
  Vroeger was de (verkeerde) opvatting dat een pas bevallen moeder 10 dagen in bed moest blijven!
 • Wat is de engelse term voor kraambed?
  Lying in
 • Wat is het begin van het kraambed?
  Na postplacentaire periode = 2 uur na de uitdrijving van de placenta
 • Waar komt het woord kraambed vandaan?
  Van kraam= winkeltent -> in de MIddeleeuwen werd een "kraam" gebouwd rond de jonge moeder
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen na de bevalling?
  - de psychosociale aanpassingen aan de pasgeborene
  - de moeder-kind binding (het zien/ aanraken/ zorgen voor de baby)
 • Wanneer begint de vader-kind binding pas echt?
  Vanaf de geboorte
 • Wanneer ervaart de zwangere haar kind reeds afzonderlijk individu?
  Vanaf de eerste kindsbewegingen
 • Wat zijn de medische veranderingen in het kraambed?
  - de "ontzwangering"
  - de borstvoeding = lactatie
 • Wat betekent ontzwangering?
  Alle fysiologische veranderingen in het lichaam van de zwangere worden weer ongedaan gemaakt
 • Wat zijn de fysiologische veranderingen in het kraambed?
  1 geslachtsorganen
  2 buikwand en huid
  3 borsten en borstvoeding
  4 hematologie
  5 urinair stelsel
  6 maagdarmstelsel
  7 gewicht
  8 psychologie
  9 seksualiteit
  10 anticonceptie
 • Wat betekent endocrinologie?
  Hormoonleer
 • 2 geslachtsorganen

 • Wat is een andere benaming van geslachtsorganen?
  Voortplantingstelsel
 • Wat is de latijnse benaming van geslachtsorganen?
  Tractus genitalis
 • Welke onderdelen van de geslachtsorganen veranderen?
  - corpus uteri
  - cervix uteri
  - vagina en vulva
 • Welk verschillen zijn er tussen de corpus uteri en cervix uteri?
  In functie en pathologie
 • Wat is de overeenkomst tussen corpus uteri en cervix uteri?
  Behoren beide tot hetzelfde orgaan
 • Wat is de latijnse benaming voor verandering van het corpus uteri?
  Involutio uteri
 • Waar staat de fundus unteri meteen na expulsie van de placent?
  Halfweg tussen symfyse en navel, stijgt daarna meteen weer tot navelhoogte
 • Waar staat de fundus uteri op dag 1?
  Thv de navel
 • Waar staat de fundus uteri op dag 5?
  Halfweg tussen symfyse en navel
 • Waar staat de fundus uteri op dag 10?
  Thv de symfyse
 • Hoe moet de uterus aanvoelen tijdens het HELE kraambed?
  Als een steenharde bol
 • Wat is de betekenis van subinvolutie van de baarmoeder?
  Als de fundushoogte niet voldoende daalt in het kraambed
 • Wat zijn oorzaken van subinvolutie?
  - volle urineblaas
  - volle darm
  - uterusfibromen
  -retentie van placentaresten
  - endomyometritits
 • Wat is er verder nog aan de hand bij retentie van placentaresten?
  Meer dan normaal bloedverlies -> patiente kan snel in bloedarmoede geraken
 • Wat is de behandeling bij retentie van placentaresten?
  Curettage in narcose
 • Wat is de betekenis van retentie van placentaresten?
  Het achtergebleven placentaresten
 • Wat is de behandeling bij een volle darm?
  Laxativa of lavement
 • Wat is de behandeling bij fibromen?
  Geen behandeling
 • Wat zijn de symptomen van endomyometritis?
  - uterus week 
  - drukpijnlijk
  - etterig vaginaal verlies
  - dikwijls koorts
  GEUR is zeer kenmerkend
 • Waar moet je als eerste aandenken voordat je fundushoogte gaat voelen?
  Is de patient onlangs naar de toilet geweest?
 • Waar moet je het eerst aan denken bij subinvolutie?
  Volle blaas?!
 • Hoe lang duurt het herstel van het endometrium?
  Binnen 10 dagen is het cavum uteri opnieuw bekleed met endometrium.
 • Wat is endometrium?
  Baarmoederslijmvlies
 • Wat is de latijnse benaming van baarmoederslijmvlies?
  Endometrium
 • Waar is de endometrium nog niet hersteld na 10 dagen>
  De insertieplaats van de placenta
 • Hoe lang duurt het voordat het endometrium weer terugkeert op de insertieplaats van de placenta?
  6 weken
 • Wat is insertieplaats van de plancenta?
  Plaats waar de placenta vasthechtte tijdens de zwangerschap.
 • Wat treden er na de geboorte van het kind op?
  Naweeen
 • Waarvoor zorgen naweeen na de geboorte van het kind?
  Voor de scheiding van de placenta van de uteruswand en daarna het uitdrijven van de placenta.
 • Waarvoor zorgen naweeen in het kraambed?
  Voor de involutie van de uterus
 • Wat zijn de kenmerken van de naweeen bij een eerste kind?
  Zijn niet of heel weinig pijnlijk
 • Wat zijn de kenmerken van naweeen na opeenvolgende kindjes?
  Ze worden steeds pijnlijker
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de de combinatiepil?
Oestroprogestatieve orale anticonceptie
Wanneer moet de oestroprogestative vaginale ring ingebracht worden?
Ten vroegste 6 weken na bevalling of tijdens de 1e 5 dagen van eerste menstruatie
Wanneer moet er gestart worden met Klever/
Onmiddelijk en wekelijks vervangen
Wanneer moet er gestart worden met de pil bij geen borstvoeding?
Onmiddelijk, zeker binnen 2 weken
Wat zijn de mogelijkheden indien er geen borstvoeding gegeven wordt?
- dezelfden als bij borstvoeding
- combinatiepil
- transcutane oestroprogestatieve klever
- oestroprogestative vaginale ring
Waarvoor wordt sterilisatie in het kraambed afgeraden?
Dikwijls ondoordachte beslissing
bij vrouw verhoogd risico op thrombose
Vanaf wanneer is een UID te plaatsen?
Ten vroegste 6 weken na bevalling, anders hoog risico op expulsie
Wat is het nadeel van de condoom?
In de praktijk veel fouten bij de toepassing
Wat is het nadeel van de prikpil?
Na injectie kan herstel van normale cyclus tot 1 jaar duren!
Wat zijn de kenmerken van de POP
Elke dag te nemen, zonder onderbreking
veilig en betrouwbaar
bevat 75 Ug desogestrel