Summary Het psychologisch onderzoek : een oefenboek

-
ISBN-10 9026322658 ISBN-13 9789026322655
443 Flashcards & Notes
28 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het psychologisch onderzoek : een oefenboek". The author(s) of the book is/are Wim Bloemers. The ISBN of the book is 9789026322655 or 9026322658. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Het psychologisch onderzoek : een oefenboek

 • 1 Inleiding

 • Wat zijn projectieve testen?
  Testen waarbij je willekeurig stimuli moet interpreteren, zoals inktvlekken, of het tekenen van bomen.
 • Wat is de kritiek op projectieve testen?
  Ze hebben geen voorspellende waarde, niet betrouwbaar, valide en objectief. Teveel toeval bij interpretatie.
 • Welke testen hebben een voorspellende waarde voor het functioneren?
  • intelligentietesten
  • arbeidsproeven
  • gestructureerde interviews
  • integriteitstesten
  • consciëntieusheidsvragenlijsten
 • Hoeveel jaren werkervaring hebben zin?
  drie jaar
 • Is jaren genoten opleiding voorspellend voor functioneren?
  Nee, wel de hoogte van de opleiding
 • Welke drie testen zijn het belangrijkste voor het voorspellen van functioneren?
  • Intelligentietesten
  • integrititeitsvragenlijsten
  • consciëntieusheidsvragenlijsten
 • 1.3 Met welke selectiemiddelen krijt u te maken?

 • Hoe worden de selectie middelen bepaald?
  Voor de functie wordt functieomschrijving gemaakt
  Vaardigheden worden geselecteerd
  daar worden selectiemiddelen voor gezocht
  De criteria worden bepaald
  Kritische scores
 • Wat is een conjunctief beslissingsmodel?
  Op een aantal punten moet je minimaal een bepaalde score hebben. Je mag niet compenseren.
 • Wat is een compensatorisch beslissingsmodel?
  Je mag de ene vaardigheid met de andere compenseren
 • Wat is een competentie?

  domeinspecifieke combinatie van 
  • kennis
  • vaardigheden
 • 1.5 Uw rechten tijdens het psychologisch onderzoek

 • Heeft u rechten bij een niet- NIP psycholoog?
  Nee, alleen recht als burger
 • Welke rechten heeft u bij een NIP psycholoog?
  • integer handelen
  • respect voor fundamentele rechten en waardigheid betrokkene
  • neemt grenzen deskundigheid in acht
  • onderkent professionele en wetenschappelijke verantwoording
  • recht op inzage rapport
  • recht op blokkade rapport
 • 1.6 Het psychologisch rapport

 • Wat staat er in een psychologisch rapport?
  • Wat de kandidaat kan
  • hoe hij/zij omgaat met anderen
  • motivatie van kandidaat
 • 2 Wat is een psychologische test

 • wat is een psychologische test?
  Een systematisch onderzoek van een gedeelte van het gedrag met behulp van speciaal geselecteerde vragen of opgaven, met de bedoeling inzicht te krijgen in een bepaald kenmerk van de onderzochten in vergelijking met anderen
 • 4 Van intelligentie naar intelligentie test

 • Wat is de g-opvatting van intelligentie?
  intelligentie als algemeen cognitief vermogen
 • Wat is de opvatting van Thurstone over intelligentie?
  Intelligentie is een verzameling van onafhankelijke vaardigheden
 • Wat is de opvatting van Sternberg over intelligentie?
  Er zijn drie soorten intelligentie: analytisch, creatief en praktisch en zijn vaardigheden die bemiddelen tussen onszelf en de omgeving
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Verzin 3 ACM opdrachten voor een manager.
1. U moet op een A4'tje een duidelijke functieomschrijving maken en daarbij aangeven waar uw zwakke en sterke punten ten aanzien van deze functie liggen. 

2. U moet als werknemer  binnen een bepaalde tijd een aantal taken afronden. De tijd is veel te krap om tot een goede afronding te komen.  wat is uw aanpak? 

3. Iemand komt laat in een overvolle vergaderzaal binnen en gaat helemaal achterin staan. Hoe gaat u hiermee om?
Wat is DCM en ACM
Dcm = development center. Gaat puur over selectie bij ontwikkeling of management development. 
ACM = assessment center methode. Bij deze methode heeft men direct zicht op het gedrag van een kandidaat.
Wat zijn de 7 onafhankelijke primaire vaardigheden van Thurstone
- Verbaal bevattingsvermogen
- Verbale vaardigheid
- inductief redeneren 
- ruimtelijke inzicht
- rekenvaardigheid
- Geheugen en snelheid
- Nauwkeurigheid
Waaruit bestaat een psychologisch onderzoek?
- schriftelijke intelligentie subtesten
- Schriftelijke persoonlijkheids of managementvragenlijst
- éen of meer interviews met de psycholoog
- een gedeelte van ACM
 We kunnen twee soorten integriteitsvragenlijsten.onderscheiden;
 open/overte en gesloten / coverte integriteitsvragenlijsten. Bij overte tests krijgt u heel direct vragen over (on)eerlijk gedrag (bijv. ik steel regelmatig)
en in coverte tests krijgt u meer verhulde persoonllijkheidsachtige vragen, die indirect naar integriteit verwijzen
  Zelfcontrole zorgt ervoor

 dat mensen niet over de schreef gaan. Daar is een vragenlijst voor, Pavlov-schaal, die impulscontrole meet. Het
  Migranten en psychologisch onderzoek

1. Mensen uit een andere cultuur kunnen een verkeerde opvatting over psychologisch onderzoek hebben.
Ze denken dat de psycholoog een soort „geestelijke expert‟ is wiens autoriteit boven alle twijfel verheven
is.
2. Mensen zonder Nederlandse (westerse) culturele achtergrond, interpreteren Nederlandse uitdrukkingen
vaak verkeerd, ze beheersen de vele nuances en taal nog niet.
  Het nagesprek

U heeft recht op een toelichting op de rapportage. Beschouw een psychologisch onderzoek vooral als een middel
waarvan u iets kunt leren, stel u diplomatiek en assertief op tijdens zo‟n onderzoek en gebruik alle informatie om
uw (toekomstig) gedrag te optimaliseren.
  Een psychologisch rapport bevat de antwoorden op de volgende vragen:

- Wat kan een kandidaat? Wat is het algemeen intelligentieniveau? Hoe ziet de intelligentiestructuur eruit?
Zijn er specifieke begaafdheden?
- Hoe gaat hij/zij om met meerderen en collega‟s? hoe zal de aanpassing aan het werkmilieu zijn? Welke
indruk maakt de kandidaat?
- Hoe zit het met de motivatie van de kandidaat? Wat zijn de belangrijke drijfveren? Bestaat er affiniteit
voor bepaalde werkzaamheden?
  Kooreman onderscheidt drie functies van het psychologisch rapport:

1. Het rapport is een verantwoording van de activiteit van de psycholoog ten opzichte van de opdrachtgever en
onderzochte. Mensen willen hierin een onderbouwing en verantwoorde argumentatie. De wetenschappelijke
verantwoording is in het belang; collega moet in staat zijn het rapport te verifiëren.
2. Het rapport heeft een commercieel aspect. Het vormt het visitekaartje van de psycholoog.
3. Het rapport is een uitdrukking van effectieve communicatie. Dit hangt sterk samen met het vorige punt. Het
moet gaan om een verantwoord en onderbouwd oordeel, gegrondvest in wetenschappelijke feiten, maar in
alledaagse begrijpelijke taal verwoord.