Summary Het verschijnsel toerisme; verleden, heden, toekomst

-
ISBN-10 9037204686 ISBN-13 9789037204681
128 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het verschijnsel toerisme; verleden, heden, toekomst". The author(s) of the book is/are Ton van Egmond Edu' Actief ' s Adam Short. The ISBN of the book is 9789037204681 or 9037204686. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Het verschijnsel toerisme; verleden, heden, toekomst

 • 1 Het verleden

 • Reizen en trekken hoorde vroeger bij de mens, al vanaf de eerste dag. Dit leek zelden op het huidige toerisme.

 • Voor wie hebben paard, wiel en zeilboot de wereld opengegooid? 

  Voor handelaren, legers en op den duur voor recreatieve reizigers

 • Er zijn heel de tijd mensen geweest die van de ontstane transportmogelijkheden gebruikmaakten om de werelden te gaan bekijken die door veroveringen of ontdekkingen waren opgelegd

 • Wanneer stonden alle menselijke bezigheden in het teken van Toerisme

  In de prehistorie, ongeveer 30.000 en 10.000 voor onze jaartelling

 • Op zoek naar voedsel water en beschutting waren de jagers en verzamelaars uit die tijd altijd op pad. Zij kende geen vaste verblijfsplaats

 • De prehistorische mens verplaatste zich per voet, bagage en dieren had hij niet 

 • Wat betekent overleven

  tijdig water en voedsel vinden, maar ook beschermen tegen roofdieren en andere groepen jagers en verzamelaars.

 • Het bestaan voor jager en verzamelaars was vol dreiging, aan avontuurlijk toerisme hadden ze weinig behoefte

 • Spencer Thomas 1973: Het heeft mensen er niet van weerhouden om zich over de hele aardbol te verspreiden. Onder de zoogdieren hebben verder alleen muizen, ratten en vleermuizen dit gepresteerd

 • Welke zoogdieren hebben zich er niet van weerhouden zich over de hele aardbol te verspreiden

  muizen, ratten en vleermuizen

 • Wanneer begonnen mensen zich op een vaste plek te vestigen?

  10.000 voor Chr

 • Vanaf 10.000 voor chr. dat mensen zich op een vaste plek begonnen te vestigen, begon ook het ontstaan van primitieve vormen van landbouw. Dit bied een grotere bestaanszekerheid dan het nomadenleven (jagers/verzamelaars). Voorraad voedsel kon worden aangelegd

 • Wanneer bestond de eerste huisdier? En welke huisdieren?

  9000 v. Chr. Ezel paard en dromedaris. 

 • Wat ontstond er door de huisdier?

  Transport voor goederen. 

 • Nu 11.000 jaar later zijn de last en rijdieren nog steeds het belangrijkste vervoersmiddel in delen van de wereld

 • Welke 2 uitvindingen markeren de ontwikkeling van mobiliteit in de oudheid?

  Zeilschip en het wiel

 • Rond 4000, werd het zeil uitgevonden door Egyptenaren en 1000 jaar later werd het linnen zeil uitgevonden, wat ontstond hierdoor?

  De Nijl werd de transportader

 • Door wie werd het wiel uitgevonden, wanneer en waar?

  Door de Sumeriers, rond 3500, In Mesopotamie het huidige Irak

 • Hoe ontstond het wiel? Zij bouwden grote steden, en hadden een hoog ontwikkelde agrarische sector en hadden een levendige handel. Er moesten nogal wat goederen getransporteerd worden. 

 • In 1700 spanden grieken paarden voor hun strijdwagens

 • In welk jaar spanden grieken paarden voor hun wagens

  1700

 • 1.1 De opkomst van het toerisme

 • Paard wiel en zeilboot hebben de wereld opengegooid., voor handelaren, legers en later ook voor recreatieve reizigers 

 • Wat hebben het paard, wiel en zeilboot met de opkomst van toerisme te maken?

  Hierdoor konden ze zichzelf verplaatsen naar andere gebieden. 

 • hoe kwam het dat er relatief veel romeinse burgers voor recreatieve redenen zichzelf gingen verplaatsen?

  omdat er in het romeinse rijk een goed wegennet was aangelegd, maar het reizen per paard, rijtuig of lastdier duurde lang, dus kwamen er veel herbergen waar ze moesten overnachten.

 • Wat is een pionier van vroeger

  Iemand die met ontstane transport mogelijkheden de werelden ging bekijken die door veroveringen of ontdekkingen waren opengelegd

 • Pioniers hoorden tot de maatschappelijke elite. de boer of burger kwam alleen in onbekend gebied als bijvoorbeeld soldaat

 • Hoe kwam het dat de bovenlaag van de romeinen gingen reizen?

  De Romeinen die op veldtocht geweest waren, konden veel vertellen en hierdoor werden de burgers nieuwsgierig. De burgers gingen daardoor op reis/vakantie. dit is een beetje het 20-eeuwse vakantiegebeuren. De gewone burger had hier geen geld voor.

 • Wat gebeurde er toen het Romeinse rijk instortte?

  Al het reizen voor recreatieve doeleinden verdwenen. Reizen was er alleen nog maar om gebieden te veroveren, een nieuw bestaan op te richten en pelgrimstochten. Het gebeurde wel in grote groepen, het was een moeilijke onderneming omdat er weinig/slechte wegen waren en nauwelijks herbergen.

 • Welke toeristische attracties waren er al voor onze jaartelling? En vanaf wanneer?

  De Olympische spelen, 776 jaar voor onze jaartelling werd dit iedere 4 jaar gehouden in het Griekse Olympia. 

 • Deze spelen waren gewijd aan de Griekse god Zeus, dit vormden eeuwenlang de meest grote gebeurtenis.

 • Wanneer stopte de spelen? En wanneer en waar kwamen ze in leven?

  De vierde eeuw, 1896 in Athene

 • Eerste eeuwen van onze jaartelling werd veel gereisd in het Romeinse Keizerrijk, ook voor recreatieve doeleinden. Ze legde een hele wegennet aan. 

 • Wie legden het wegennet aan? En door wie werd het gebruikt?

  Het Romeinse Keizerrijk.   Legers, bestuurders, handelsreizigers en vakantieganger konden zich verplaatsen

 • Het was heel erg tijdrovend er moesten (rijtuig, paard, lastdier of te voet) er moesten herbergen komen. Voor de rijkere en groten der aarde werden grote lounges en suites aangelegd in de herbergen

 • Wie hebben het kusttoerisme uitgevonden en voor wie was dit bedoeld?

  De Romeinen en het was voornamelijk bedoeld voor de elite

 • Wat was de bekendste plaats voor kusttoerisme?

  Baiae ten Noorden van Napels

 • In badplaatsen zoals Nice en Baiae was al veel aanbod voor recreatieactiviteiten. Zoals theatherproducties, festivals en sportwedstrijden

 • Romeinen die op veldtocht waren geweest hadden veel verhalen, hierdoor werden normale burgers nieuwsgierig en gingen zij ook een kijkje nemen in Egypte Griekenland en Babylon. De gewone man, in oud Rome, had het niet breed en kon hier dus alleen maar van dromen. 

 • Wanneer stortte het Romeinse koninkrijk en wat deed het met reizen voor recreatieve doeleinden?

  In de vijfde eeuw.  en 1000 jaar lang bleef recreatieve doeleinden weg

 • Wat is de naam van bekendste gebeurtenis op reisgebied na de Middeleeuwen

  Kruistochten, voor militaire expedities

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Voor wie hebben paard, wiel en zeilboot de wereld opengegooid? 
13
Wanneer begonnen mensen zich op een vaste plek te vestigen?
13
Welke 2 uitvindingen markeren de ontwikkeling van mobiliteit in de oudheid?
13
Waar staat UNWTO voor?
13
Page 1 of 12