Summary hf 3

-
238 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - hf 3

 • 3.1 fysiologie

 • Wat is fysiologie
  De leer van de activiteiten in het lichaam van levende organismen werking van de organen
 • Wat is pathofysiologie
  Bestudeer je de functie van de organen bij afwijkende waarden (te zien in bloedbaan)
 • Wat is histologie
  Bestudeert functie en structuur van cellen weefsel en organen: microscopische structuren van cellen en weefsels
 • Wat is anatomie
  Beschrijft de macroscopische structuur en benoemt delen, onderdelen en opbouw van en orgaan weefsel of cel
 • Wat is anabolisme
  Fysiologische proces waarbij organen en weefsels (spiermassa en botten) worden opgebouwd en onderhouden. Proces van aanmaak en opbouw
 • Hoe zit het anabole proces eruit?
  Vermenigvuldiging van cellen (kleine biomoleculen naar grote moleculen). Het proces wordt aangedreven door ATP (adenosinetrifosfaat) vorm van energie voor opbouw onderhoud en differentiatie (celdeling) van cellen
 • Wat is katabolisme
  Afbreken van grote moleculen in kleinere moleculen in een organisme spijsvertering
 • Hoe noemen we grote moleculen
  Polymeren
 • Hoe nomen we de kleinere moleculen
  Monomeren
 • Hoe werkt het katabolisme proces
  Sommige monomeren worden weer aan elkaar geplakt tot een polymeer
  anderen verder afgebroken door middel van oxidatie en dat wordt een klein deel ATP en grotendeels warmte
 • Hoe worden katabole reacties aangestuurd
  Door hormonen en de moleculen die bij het proces horen. 
  hormonen: cortisol, glucagon, adrenaline
  nieuw ontdekte hormonen cytotrinen orexines hypocretrie en melatonine
 • Wat is gluconeogenese
  Proces van suiker maken uit de afbraak van spiereiwitten
 • Noem voorbeelden van katabole processen
  Glycolyse afbraak glucose tot atp
  citroen zuurcyclus kringloop van atp door afbraak spiereiwitten worden aminozuren
 • Wat zijn anabole sterioden
  Anabole hormonen die de eiwitsynthese (aanmaak van eiwitten of proteïnen) en de spiergroep stimuleren
 • Geef voorbeelden van anabole sterioden
  Groeihormonen 
  insuline
  testoteron
  oestradiol
 • Wat is assimilatie
  Biochemische proces die dmv energie een organische verbinding maakt tussen eenvoudigere organische componenten en/of uit anorganische stoffen (kooldioxide en water)
 • Wat is dissimilatie
  Het proces waarbij energieproductie tot stand komt bij mensen
 • Wat is celademhaling
  Heet ook aerobe dissimilatie is verbranding van voedingsstoffen
 • Noem voorbeelden van brandstoffen
  Glucose
  zetmeel omgezet tot glucos
  vetten omgezet in vetzuren
  eiwitten/spiereiwitten in glucone ogenese
  worden allemaal eerst omgezet in kleinere eenheden glucose vetzuren en aminozuren
 • Welke brandstof wordt in rust gebruikt?
  Vetzuuroxidatie dmv zuurstof 98.2%
  afvalproducten als koolstofdioxide, water en warmte komen vrij. Hoeveelheid atp is afhankelijk van welke brandstof gebruikt is met zuurstof geeft meer atp.
 • Wat is homeostase
  Het lichaam onder alle omstandigheden in evenwicht houden
 • Wat zij de 12 orgaanstelsels die ons in balans houden
  Huid
  beenderen
  spier
  hormoon 
  immuun (munt)
  voorplanting
  ademhaling
  bloedvaten
  zenuw
  lymfe 
  spijsvertering
  uitscheiding
 • Wat zijn extra cellulair vloeistoffen
  Bloed vloeistof van het vaatstelsel
 • Wat zij vertoningen van de homeostase
  Alle veranderingen in de buitenwereld: stress sport en eten
  ziekte afhankelijk van je immuunsysteem
 • Wat is het neuro endocriene stelsel
  Zenuwstelsel en hormoonstelsel twee eenheid
 • Wat doet het autonome zenuwstelsel
  Automatische regulatie van organen hart longen maag darmen blaas geslachts organen en bloedvaten. Dit gebeurt zonder dat je ermee moet bemoeien
 • Hoe gaat het proces als homeostase uit balans is
  Hupothalamus registreert dit probleem en start chemische proces van de transmitters via bloed (hormonene) en via zenuwstelsel (neurotransmitter). Zuurgraad zuurstofgehalte bloeddruk suikerspiegel en osmoregulatie ( opgeloste stoffen) worden gereguleerd.
 • Waar bestaat het endocriene (hormoon) stelsel uit
  Aantal klieren die hormonen afscheiden die opgenomen worden door bloed of weefselvloeistof en zorgen voor temperatuur bloeddruk en voortplanting
 • Geef een voorbeeld wanneer verschillende stelsels betrokken zijn bij de homeostase
  Reguleren van het watergehalte 70%
 • Waar/percentages zit water in ons lichaam
  85% in grijze stof hersenen 
  25% in vet
  80% bloedbaan belangrijk voor bloedsomloop
 • Wat zijn de 2 belangrijkste passieve processen (kosten geen energie) voor de homeostase
  Diffussie 
  osmose vinden beide plaats tussen cellen (intracellulair) en omgeving (extracellulair)
 • Wat is diffusie
  Willekeurige beweging door deeltjes door kinetische energie ( bewegingsenergie) waardoor er overal even veel deeltjes zijn
 • Wat is osmose
  Dmv watermoleculen worden te grote moleculen aan beide kanten van het membraam constant gehouden er stroomt water van lage concentratie van opgeloste stoffen naar die met hoge
 • Geef een voorbeeld van actie ( kost energie) transport.
  Dmv andere moleculen (hulpstoffen) de carriers of dragers worden bepaalde voedingsstoffen vervoerd. Voor iedere voedingsstof is een andere carrier nodig één richting: of stof meenemen in de cel of eruit nemen. Voorbeelden zijn: aminozuren, suikers.
 • Voorbeelden van passief transport zijn
  Vetzuren en glycerol
 • Hoeveel cellen heeft een mens
  10.000
 • Waar zitten de cellen en wat voor functie hebben ze
  In weefsels die samenwerken in organen ze hebben allemaal hun eigen functie en vorm en heeft alle genetische informatie
 • Waar bestaat een cel uit
  70% water
  20% eiwitten
  10% ander biomoleculen en zouten
 • Hoe ziet een cel eruit
  Gelachtig zakje in een celmembraan die uit lipiden, cholesterol en eiwitten bestaat. Dierlijke cellennebben 1 celmembraan. Elke cel bevat een semipermeabele membraan: half doorlaatbare membraan (eiwitten kunnen er niet door heen is belangrijk voor het evenwicht binnen de cel)
 • Wat is cytoplasma
  Cytosol en celorganellen met ieder een functie in de cel (bv aanmaken eiwitten, kopiëren dan of vrijmaken energie) organellen zwemmen in water met opgeloste stoffen en bacteriën dat is cytoplasma
 • Wat en hoe doet de celkern
  Bepaalt hoe een cel zich moet gedragen. Bevat dan en kan alle info uit databak lezen en verwerken
 • Hoe worden mitochondriën ook genoemd
  Energiefabriekjes van de cel
 • Waar vind de anaerobe verbranding plaat (zonder zuurstof)
  In het cytoplasma van de cel
 • Waar vindt de aerobe (met zuurstof) verbranding plaats van glucose en vetzuren
  In de mitochondria van de cel
 • Welke verbranding levert de meeste atp op en welke de snelste
  Aerobe is meeste
  aerobe gaat langzamer 
 • Waar is atp (energievoorziening) voor nodig
  Opbouw, vervanging, herstel en uitvoeren van specifieke functies. Het gaat om de handhaving van de homeostase
 • Hoe ziet de productie en distributie van eiwitten eruit
  Ribosomen en rer (endoplasmatische reticulum dan Golgi apparaat voor transport
 • Waar komen de geproduceerde eiwitten terecht
  Blijven in het cytoplasma in de cel, worden afgegeven buiten de cel ( bv productie van hormonen en spijsverteringssappen). Komen in de celmembraan van de cel die eiwitten heeft gemaakt.
 • Wat zijn en doen lysosomen
  Spijsverteringsenzymen die door rer en Golgi zijn gemaakt, zitten veilig in blaasjes (lysosomen) en daardoor kunnen de enzymen niet de organellen verteren. Ze versmelten met voedsel dat cel opneemt, de spijsverteringsenzymen worden afgebroken door hydrolyse
 • Wat betekent hydrolyse
  Water wordt gebruikt bij het afbraakproces, voedingsstoffen worden bouwstenen die de cel gebruikt ( aminozuren, glucose, vetzuren en glycerol)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een belangrijk onderdeel van de bloedsomloop en waarom
De poortader: hier gaat het bloed van het ene orgaan maag en darmen naar een ander orgaan de lever . De lever is een grote filter in ons lichaam via eten kunnen gevaarlijke stoffen bv alcohol of ziekteverwekkers binnen komen de lever maakt deze onschadelijk
Wat zijn brandstoffen die omgezet worden in energie atp
Vetten en glucose
Wat merk je als de bloedglucosespiegel aan de lage kant is zenuwcellen en hersenen
Licht gevoel in hoofd. Hoofdpijn duizelig onrustig concentratieproblemen.
Welke cellen hebben geen vet maar glucose nodig voor energievoorziening
Hersencellen zenuwcellen en rode bloedcellen
En bij vetzuren
Via celmembraam worden vetten en in vet oplosbare moleculen verder vervoert is osmose en diffusie. Lipase en gal breken vetten verder af tot vetzuren en glycerol. Kleine vetbestanddeeltjes die overblijven in de dunnen darm klonteren samen met gal zuren zouten en andere stoffen tot micellen deze worden opgenomen door de darmwand waar ze gedeeltelijk opgebouwd worden tot vetten krijge manteltje van eiwitten en heten dan chylomicronen en gaan via het lymfevocht in het bloed. Lever spieren vetweefsel nemen de vetten op uit de chylomicronen. Vetzuren gaan cel in en worden triglyceriden en opgeslagen
En van aminozuren
Via de dunne darm wand worden aminozuren opgenomen in poortader die loopt van dunnen darm naar lever. Lever gebruikt deel om weer eiwitten ervan te bouwen voor het bloed. Bloedeiwitten genaamd. Ander deel van de aminozuren komt bij allerlei lichaamscellen die hiervan zelf eiwitten opbouwen. Is menselijk eiwit en nodig voor onder andere groei herstel en vervanging van cellen.
En van glucose
Glucose komt door midel van Carries of dragers in de darm. Epitheelcellen gepompt. Dit kost energie. Elke glucosemolecuul wordt gebonden aan 3 water moleculen dit wordt een grote streng van mono chariden en die zorgen voor voorraad suiker voor spieren en lever.
Beschrijf het proces van opnamen van verschillende macronutrienten: koolhydraten eiwitten en vetten
Water: porie eiwitten in het membraan van de dunne darm vervoeren water met kleine wateroplosbare moleculen naar de bloedbaan door middel van osmose of diffusie.
Wat is resorptie
Actieve opname van voedingsstoffen verteringsproducten en water vanuit het jejunum en ileum in de bloedbaan. Vooral in de dunne darm door grote oppervlakte
Waarom is baden of zwemmen net na het eten af te raden
Afkoeling van de huid heeft grote toevoer bloed nodig die dan niet naar darm en hersenen kunnen. Lichte beweging stimuleert de spijsvertering