Summary Hoe ga je om met kinderen op school? : competenties in de praktijk

-
ISBN-10 9001774377 ISBN-13 9789001774370
101 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hoe ga je om met kinderen op school? : competenties in de praktijk". The author(s) of the book is/are Gerda Woltjer, Harry Janssens. The ISBN of the book is 9789001774370 or 9001774377. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoe ga je om met kinderen op school? : competenties in de praktijk

 • 1 Zelfbeeld een theoretisch kader 21

 • Onder welke twee competenties valt dit eerste hoofdstuk?
  interpersoonlijke en pedagogische competentie
 • Waardoor wordt het gedrag van een kind bepaald?
  Door zijn zelfbeeld, hoe het kind over zich zelf denkt
 • Wat wordt er bedoeld met het richten en er kennis van hebben omtrent een zelfbeeld?
  Dat een leerkracht er rekening mee houdt, door het positief te beïnvloeden en op deze manier problemen aanpakken
 • Welke kenmerken heeft een goede relatie?
  Wederzijdse acceptatie
  Ondersteuning
  Betrokkenheid
 • Wat is er nodig voor een goede relatie en deze in stand te houden?
  Een bepaalde basishouding en een actieve opstelling van de leraar
 • Wat gebeurt als dit lukt?
  Een kind voelt waardering en ervaart respect
 • Wat is dan de reactie van het kind?
  Positief gedrag
  Voelt zich veilig
  Vertrouwen in de leraar
 • 1.1 Een goede relatie 22

 • Waar draagt een goede relatie aan bij?
  Methoden, regels, procedures en dergelijke van de leerkracht te accepteren
  Relatie niet op het spel te zetten
  Kind voelt zich veilig
  Kind mag zich ontwikkelen
  Durft te laten zien dat hij problemen heeft
  Ontvankelijker voor hulp
  Aanpak probleem werpt niet zijn vruchten af, geen probleem bij kind
 • Waar draagt een minder goede relatie aan bij?
  Leerlingen blijven grenzen opzoeken
  Relatie op het spel zetten
  Aandacht eisend verdrag tonen
  Aanpak probleem werpt niet zijn vruchten af, probleem ervaart dit als 'bewijs' dat er geen acceptatie is
 • Wat zijn de bouwstenen voor een goede relatie tussen leraar en leerling vanuit de school die ervoor zorgen dat er optimaal lesgegeven en geleerd kan worden?
  Kinderen moeten zichzelf kunnen zijn
  Uitzicht biedt op ontwikkeling
 • Welke elementen zijn belangrijk voor een goede relatie
  Acceptatie
  Ondersteuning
  Betrokkenheid
 • Wat wordt er bedoeld met acceptatie?
  Accepteren van de leerling zoals hij is
 • Wat wordt er bedoeld met ondersteuning?
  Het kind voelt vertrouwen in wat het kan en wil ondernemen
 • Wat wordt er bedoeld met betrokkenheid?
  Het willen en kunnen aangaan van een relatie met het kind.
 • Wat wordt er bedoeld met de psychologische behoeften?
  De behoefte aan onafhankelijkheid of autonomie, de behoefte aan competentie en de behoefte aan relatie.
 • Wat creëer je als de psychologische behoefte aanwezig is?
  De intrinsieke motivatie om je te ontwikkelen als mens.
 • 1.2 Een goede relatie en zicht op het zelfbeeld 25

 • Wat gebeurt er op het moment dat een leraar het zelfbeeld van een leerling niet goed in beeld heeft?
  De relatie tussen beiden wordt niet beter
  De kans is groot dat kind minder positief over zichzelf gaat denken
  De gekozen handelswijze niet het gewenste gedrag heeft
 • 1.3 Het zelfbeeld een begripsbepaling 26

 • Iemand die een negatief zelfbeeld heeft, wat zijn de gedragingen van een kind daarbij?
  Die zal zich anders voelen en zal zich minder de moeite waard vinden.
  Kan zich terug trekken
  Stilletjes worden
  Ongelukkig worden
 • Iemand met een positief zelfbeeld, wat zijn de gedragingen daarbij van een kind?
  verantwoordelijkheid te nemen
  voelt zich vrij om met anderen te werken
  durft eerlijk te zijn
  optimistisch
 • Wat gaat samen als het gaat om het zelfbeeld van een kind?
  het welbevinden van een kind
 • wat zijn de voedingsbronnen als het gaat om het welbevinden van een kind?
  hoe hij zich voelt - emotionele aspect
  wat anderen van hem vinden - sociale aspect
  reactie op zijn prestaties - cognitieve aspect
  hoe hij zich fysiek voelt - lichamelijke aspect
 • Hoe zal een dik kind zich voelen als hij zich niet fijn voelt bij het dik zijn?
  Hij zal zich ongelukkig voelen in zijn emotioneel en of sociaal functioneren.
 • Wat kunnen we nu concluderen op het gebied van het zelfbeeld?
  Het zelfbeeld is wat iemand van zichzelf vindt op lichamelijk, emotioneel, sociaal en cognitief vlak.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.