Summary HOK 10

-
135 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - HOK 10

 • 1 Algemeen

 • De richting van de normaal in het SC gewricht is:
  lateraal, iets craniaal
 • Osteofyten in de subacromiale ruimte, uitgaande van het acromioclaviculaire gewricht, kunnen aanleiding geven tot een ...... impingement
  Primair impingement
 • Klachten ten gevolge van ...... is de meest voorkomende schouderklacht
  impingement
 • De impingementtesten uit het algoritme van Cools zijn over het algemeen   hoog .... en laag .....

  (sensitief en specifiek invullen)
  Hoog sensitief en laag specifiek
 • ..... ligamenten herstellen vaak slechter dan ...... ligamenten

  gebruik inter en extera articulair
  Extera-articulair en intra-articulair
 • De benamingen van de onderdelen van het art. glenohumerale.
  Kop:......
  Kom:......
  Kop: caput humeri
  Kom: cavitas glenoidale
 • Je beweegt het concave botstuk. De bijbehorende beweging noemen we dan ......
  schommel en glij
 • Welke ligamenten remmen exorotatie in het schoudergewricht?
  lig. glenohumerale superior
  lig. glenohumeraal inferior
  lig. glenohumeraal mediale 
 • Welke ligamenten remmen ABductie in het schoudergewricht?
  lig. glenohumerale inferior + mediale
 • Welk ligament remt retroflexie in het schoudergewricht?
  lig. coracohumerale anterior
 • welk ligament remt anteflexie in het schoudergewricht?
  lig. coracohumerale posterior
 • wat is de CPP van het schoudergewricht?
  maximale abductie
  exorotatie
  horizontale extensie (abductie elevatie)
 • Wat is de MLPP van het schoudergewricht?
  60 graden abductie
  60 graden anteflexie
  30 graden exorotatie 
 • wat is het capsulair patroon van de schouder?
  Exorotatie
  abductie
  endorotatie
 • Wat is het capsulair patroon van het AC gewricht?
  maximale bewegingsuitslagen en pijn
 • Welke ligamenten verstevigen het AC gewricht?
  lig. acromioclaviculaire
  lig. coracoacromiale
  lig. coracoclaviculare
 • welk ligament remt protractie in het AC gewricht?
  lig. acromioclaviculare
 • welk ligament remt retractie in het AC gewricht?
  lig. coracoclaviculare
 • leg uit wat een primair impingement inhoud:  Hierbij heb je het over structurele veranderingen die zorgen voor de vernauwing van de subacromiale ruimte (altijd extern).
 • Leg uit wat een secundair impingement inhoud:  • Ontstaat door inklemming door verandering van het weefsel dat lager als de humeruskop ligt. Het probleem ligt vaak regionaal. Dan heb je het over slappe spieren, of te korte spieren. Ook een verkeerde houding kan de oorzaak zijn. Ook het het onvoldoende meebweging van de scapula de oorzaak zijn of te weinig of te veel beweeglijkheid van het kapsel. Een instabiel schoudergewricht.
 • noem de 5 verschillende pathologieen die mogelijk de oorzaak kunnen zijn van schouderimpingement.
  - Scapula dyskinesie
  - Rotatorcuff pathologie
  - biceps/ SLAP pathologie
  - Glenohumerale instabiliteit
  - GIRD
 • Herstelfase van kapsel:
  ontstekingsfase:          2-5 dagen
  proliferatiefase:            3 weken
  remodelleringsfase:    2 maanden
 • Herstelfase van pezen/ ligamenten:
  Onstekingsfase:            2-5 dagen
  proliferatiefase:             3 weken
  remodelleringsfase:     2-4 maanden
 • wat is fibriosering?
  overmatige toename van bindweefsel in een orgaan
 • noem 4 risicofactoren van frozen shoulder:
  - Diabetes
  - schildklieraandoening
  - leeftijd (40-65)
  - vrouw
  - eerdere frozen shoulder andere zijde
  - hartinfarct
  - langdurige immobilisatie
  - auto-immuunziekte
 • benoem de 3 fases van een frozen shoulder:
  1. freezing (6 weken tot 9 maanden)
  - ROM neemt steeds verder af

  2. frozen (4-9 maanden)
  - ROM is op maximale beperking

  3. thawing (5-26 maanden)
  - ROM neemt toe
 • Noem 3 klinische kenmerken van cervicogene hoofdpijn
  - sidelocked
  - start occipitaal
  - niet pulserend
  - cervicale bewegingsbeperking
 • noem 3 kenmerken van spanningshoofdpijn
  - knellende drukkende hoofdpijn rondom de schedel
  - enkele minuten tot dagen
  - geen misselijkheid of braken
 • wat is de Latijnse benaming voor C2?
  Axis
 • wat onderscheidt specifieke en a specifieke nekklachten?
  Bij a- specifieke nekklachten is er geen sprake van weefselschade of pathologie
 • Welke 3 klinische testen vallen in het cluster om cervicale radiculopathie aan te tonen?
  - ULTT
  - Cervicale tractie
  - Spurling
 • Met de cranio cervicale flexietest onderzoek je welke musculatuur?
  diepe nekflexoren. 
  - longus cpitis
  - colli
 • Het doel van screening is:
  besluiten of de patient geïndiceerd is voor verder fysiotherapeutisch onderzoek
 • noem 5 van de risicofactoren voor a- specifieke nek + rug klachten:
  - Trauma
  - Hogere leeftijd
  - Vrouwelijk geslacht
  - Genetische aanleg
  - Slechte psychosociale gezondheid
  - Hoge stress
  - Roken
  - Lage werktevredenheid
  - Vreemde werkhouding
 • Noem 4 kenmerken van een cervicaal radiculair:
  - uitstraling 1 zijdig
  - pijn bij lang zitten/ staan
  - nachts minder pijn
  - minder kracht
 • benoem 5 rode vlaggen met betrekking tot CWK
  - <20 jaar of >50 jaar
  - Trauma
  - Langdurig gebruik van corticosteroiden
  - neurologische uitval
  - neurologische klachten in benen/ watten gevoel onder de voet
  - heesheid/ slikklachten
  - structurele standsafwijking
 • Benoem 5 rode vlaggen met betrekking tot hoofdpijn
  - eerste hoofdpijn >40
  - nieuwe hoofdpijn >50
  - temporale hoofdpijn >50
  - plotselinge ernstige hoofdpijn
  - sentinel headache ( waarschuwing voor aneurisma)
  - toenemende hoofdpijn ondanks behandeling
 • noem de 4 soorten primary headaches
  - migraine
  - TTH: tension type headache
  - cluster headache
  - other primary headaches
 • noem de 4 secundaire headaches
  - hoofdpijn t.g.v. whiplash
  - medicatie afhankelijke hoofdpijn
  - cervicogene hoofdpijn
  - temporomandibulaire hoofdpijn
 • Wat is de beweeglijkheid van C0-C2?
  flexie/extensie        45 graden
  rotatie                       83 graden
  lateroflexie               8 graden
 • Welk ligament rondom het SC gewricht remt depressie?
  lig. interclaviculaire
 • Tussen wervel ... en .... kan de meeste laterorotatie gemaakt worden
  C1 en C2
 • De lijn die loodrecht uit de concaaf van een gewricht naar buiten wijst heet de normaal. hoe heet het vlak dat evenwijdig loopt aan de concaaf van een gewricht?
  tangentieel vlak
 • wat is het capsulair patroon van het art. humeri?
  Exorotatie, obductie, endorotatie
 • welke beweging van de nek wordt geremd met het ligg. longitudinale anterius?
  extensie
 • bij welke ruggenwervels vinden we procc. costalis
  lumbaal
 • in welke twee (anatomische) richting bewegen de craniale ribben bij expiratie?
  caudaal dorsaal
 • op welk niveau van de wervelkolom zijn de disci verhoudingsgewijs het dikst?
  cervicaal
 • wat is de naam van het botuitsteeksel, wat onderdeel is van de argus vertebrae, waarop het fasces articularis superior ligt?
  processus articularis superior
 • Noem 3 manieren waarop spondylose kan ontstaan:
  1. Ideopatisch
  2. primair (degeneratie)
  3. secundair (scheuermann)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.