Summary HOK 11 en 12

-
343 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - HOK 11 en 12

 • 1 HOK 11

 • Wat betekent CVA?
  Cerebro Vasculair Incident
 • Wat is een CVA? De stoornissen duren langer dan? En is er nog een andere oorzaak dan een vasculaire stoornis?
  Een CVA is een plotseling optredende klinische verschijnselen van een focale stoornis in de hersenen die langer dan 24 uur duren of leiden tot de dood, waarvoor geen andere oorzaak aanwezig is dan een vasculaire stoornis
 • een herseninfarct is: bloedig/niet bloedig, afknelling/niet afknelling, 80 of 20% van alle gevallen?
  - Niet bloedig
  - Een afknelling door iets in het bloedvat
  - 80% van alle gevallen
 • Een hersenbloeding is: bloedig/niet bloedig, 80 of 20% van alle gevallen
  - Bloedig
  - 20% van alle gevallen
 • Een hersenbloeding heeft 2 onderverdelingen welke zijn dit? Waar bevindt de bloeding zich?
  1. Intracerebraal (=apoplexie) -> diep of oppervlakkig in het hersenweefsel
  2. Extracerebraal (buiten de Cortex) -> bloeding tussen hersenweefsel en spinnenwebvlies
  • Epiduraal: buiten de hersenvliezen -> Tussen hare hersenvlies en schedeldak
  • Subduraal: venen aangedaan -> Tussen spinnenwebvlies en harde vlies
  • Subarachnoidaal: arterien/Cirkel van Willis aangedaan
 • Waar staat TIA voor en wat is het?
  Transcient Ischemic Attack 
  Het is een tijdelijke afsluiting van een bloedvat
 • Wat wordt bedoelt met een progressief CVA?
  Daarmee wordt bedoeld dat het erger wordt> herstel is niet volledig, verschijnselen niet meteen volledig aanwezig, nemen toe
 • Wat wordt bedoelt met een compleet CVA?
  Is stabiel op 1 plek> Verschijnselen blijvend en meteen volledig aanwezig, kunnen na korte tijd wel enige verbetering geven
 • Benoem de symptomen van een CVA
  • Verlamming (Frontaal)
  • Moeite met handelen (Frontaal)
  • Veranderd tijdsbesef (Frontaal)
  • Spraak en taalstoornissen (Broca/Wernicke - Li hemisfeer)
  • Neglect (re hemisfeer)
  • Problemen met ruimtelijke waarnemingen (re hemisfeer)
  • Geheugen stoornissen (hippocampus/prefrontaal)
 • Herkennen van een CVA: waar staan de letters FAST voor?
  F: Fact
  A: Arm
  S: Speech
  T: Time
 • Na een CVA kunnen er diverse stoornisgroepen beschreven worden. Denk aan Neurologisch/neuropsychologisch/psychologisch. Welke schors is aangedaan bij de neurologische groep en welke symptomen horen daarbij?
  • Primaire schors is aangedaan
  - Parese> gedeeltelijke verlamming van spieren

  - Anesthesie> verminderde sensibiliteit
  - Anopsie> Verminderte gezichtsvermogen
 • Na een CVA kunnen er diverse stoornisgroepen beschreven worden. Denk aan Neurologisch/neuropsychologisch/psychologisch. Welke schors is aangedaan bij de neuropsychologische groep en welke symptomen horen daarbij?
  • Secundaire schors is aangedaan
  - Afasie> Taalstoornis (Broca/Wernicke)
  - Agnosie> niet herkennen van personen, voorwerpen, geuren etc. 
  - Apraxie> probleem met doelgericht bewegen
 • Na een CVA kunnen er diverse stoornisgroepen beschreven worden. Denk aan Neurologisch/neuropsychologisch/psychologisch. Welke schors is aangedaan bij de psychologische groep en welke symptomen horen daarbij?
  • Tertiaire schors is aangedaan
  - Gedrag
  - Stemming
  - Persoonlijkheid
 • Symptomen na een CVA Spraak en taalstoornissen Broca/Wernicke: 
  Een patient heeft moeite met praten. Is dat Broca of Wernicke en welke schors?
  • Broca
  • Frontaal secundair motorische schors 
 • Symptomen na een CVA Spraak en taalstoornissen Broca/Wernicke: 
  Een patient begrijpt het gehoorde van de taal niet. Is dat Broca of Wernicke en welke schors?
  • Wernicke
  • Temporaal sensorisch
 • Schorsgebieden: er zijn verschillende structuren van de normale motoriek. De motorische schorsgebieden. Welke zijn dit? En wat doen ze?
  • Primair motorische schors: uitzenden van de beweging (het doen)
  • Secundair motorische schors: Bewegingsschema voor automatische bewegingen (het hoe ga ik het doen) deze herkent en programmeert 
  • Tertiair motorische schors: het plan maken om te bewegen (het wat ga ik doen) ziet verbanden en plaatst in context
 • Hoe heet de grote afbeelding van verschillende onderdelen van het lichaam op de primaire schors, is zowel motorisch als sensorisch en is gelokaliseerd in de gyrus precentralis?
  Homonculus
 • De Secundair motorische cortex bestaat uit de Supplementaire cortex (mediaal) en de Premotorische cortex (lateraal) is dit juist of onjuist?
  Juist
 • De Secundair motorische cortex bestaat uit de Supplementaire cortex (mediaal) en de Premotorische cortex (lateraal) wat is de functie van deze cortex?
  • Supplementaire cortex> planning en organisatie motoriek
  • Premotorische cortex> extern uitgelokte bewegingen (icm cerebellum)
 • De Tertiaire motorische schors is gelokaliseerd in .... en wat wordt hier onder andere ook geregeld?
  • Gelokaliseerd in: prefrontale cortex
  • Waar o.a. ook: planning, motivatie, persoonlijkheid en cognitie geregeld wordt (de keuze voor het gedrag)
 • Een CVA wordt veroorzaakt door ....
  • plotselinge afsluiting van een bloedvat in de hersenen
  •  door een bloeding uit een beschadigd bloedvat
 • Wat is meestal dodelijk bij een CVA?
  Een massale bloeding
 • Bij afsluiting van een bloedvat is het achterliggende weefsel verstoken van ....
  bloedvoorziening (ischemisch)
 • Typische gevolgen van een CVA waarbij de patien overleeft, zijn:
  •  eenzijdige verlamming en uitval van gevoelskwaliteiten
  • Bij beschadiging van het spraakcentrum treden spraakstoornissen op, al of niet met andere stoornissen in expressie, zoals schrijven en het begrijpen ervan.
 • Waar hangt de ernst en de aard van de neurologische afwijkingen van af bij een CVA?
  De ernst en de aard van de neurologische afwijkingen hangen uiteraard samen met de grootte en de lokaliatie van het getroffen gebied.
 • Wat kan fysiotherapie in een vroeg stadium voorkomen na een CVA?
  Fysiotherapie in een vroeg stadium van herstel kan voorkomen dat in de verlamde spieren contracturen ontstaan.
 • TIA = Transient Ischaemic Attack wat is dit?
  Klassieke definite: episode van voorbijgaande neurologische uitval die niet langer duurt dan 24 uur a.g.v. focale cerebrale ischemie. Volledig herstel, bijna niet langer dan 2-30 minuten.
 • TIA’s duren van enkele minuten tot een uur en worden gekenmerkt door
  een tijdelijke storing in het bewustzijn, verlammingen en bemoeilijkte spraak.
 • Symptomen TIA:
  • plotseling begin (seconden tot minuten) en meestal ook plotseling einde.
  • Soms vele keren achtereen: zgn TIA-storm.
  • Vaak voorbode van herseninfarct.
  • Oorzaak: meestal trombo-embolietje an atherosclerotische plaque bij carotisbifurcatie.
  • Overige oorzaken: embolie uit hart, vasculitis, stollingsstoornissen
 • Reversible ischemic neruological deficit, RIND: wat is dit?
  Bij een ischemische stoornis met een herstelperiode van een week tot een maand (Reversible ischemic neruological deficit, RIND) is het anatomisch en functioneel herstel eveneens zonder restverschijnselen. Herstel >24 uur = 3dagen/6 weken.
 • Begrippen> Hemiparese
  Een hemiparese is een unilaterale vorm van een centraal motorische stoornis, waarbij aan één lichaamszijde zowel arm als been aangedaan is. Halfzijdige verlamming.
 • Begrippen> Spasticiteit
   Spasticiteit is een snelheidsafhankelijke overdreven weerstand die wordt veroorzaakt door een reflex via met name de peesreksensoren in een spier.
 • Begrippen> Opvangreactie
  wanneer alle reacties om ons evenwicht te bewaren zijn mislukt en we dreigen te vallen, komen onmiddellijk onze uitgestrekte armen te hulp om ons op te vangen om te voorkomen dat ons hoofd/gezicht de grond of een voorwerp raakt. Deze opvangreactie treedt op in welke richting we ook vallen
 • Begrippen> Evenwicht
  lichaamszwaartepunt binnen het steunvlak.
 • Fases van een CVA
  • Acute fase: duurt 1 week.
  • Subacute fase: week 2 t/m week 4
  • Postacute fase: tot de 6e maand.
  • Chronische maand:vanaf 6 maanden. In de eerste periode heb je de meeste kans op herstel. 
 • Immobiliteitsfase en de mobiliteitsfase
  Immobiliteitsfase: fase dat de patiënt bedlegerig is. Hierin heeft de fysiotherapeut andere doelen dan bij de mobiliteitsfasen
 • Risicofactoren CVA:
  Leeftijd boven 70, roken, inactiviteit, overgewicht, hypertensie, diabetes, cariaallijden. Activiteit zorgt er voor dat je 27% minder kans hebt op een CVA of een recidief.
 • Het herstel na een CVA verloopt altijd volgens een bepaald patroon: kun je hier wat meer over vertellen
  eerst kunnen we liggen, dan zitten, dan opstaan, dan staan, dan lopen. Eerst ben je helemaal slap en langzamerhand komt de tonus terug.
 • Hersengebieden Lobus frontales:
  hiermee handelen we, motorisch gebied. Helemaal aan de voorkant bedenken we alles.
 • Hersengebieden Lobes parietalis:
  achterkant, sensoriek.
 • Hersengebieden Lobes ossipitales
  daar zien we mee, onderkant en achterkant.
 • Hersengebieden Lobus temporalies
  luisteren, horen
 • De locatie van het CVA in het brein bepaalt .....
  De uitval
 • Hemiparese/hypertonie: Hoe ziet het beeld/verloop eruit
  Bij mensen met een hemiparese, is er eerst aan afwezigheid van spiertonus. Dit kan later terugkomen maar dit gebeurd dan wel in overdreven maten. Je krijgt door een korte rek een reactie van de spieren, een overspanning van spieren. Je tonus wordt gereguleerd, vanaf je neo naar beneden (gamma=tonus). De inhibitie van de tonus verminderd. Inhibitie = het remmen. Je kan tonus remmen door handgrepen. Faciliteren = opwekken. Je kan tonus faciliteren.
 • Wat betekent Synergie
  het opbouwen van een ziekelijke tonus in een patroon.
 • Inhibitie
   het remmen van de hypertonie.
 • Wat is de functie van N. Vagus?
  • Motorisch 
       - Slikspieren 
       - Vegetatief zenuwstelsel 
  • Sensorisch
       - Inwendig organen 
       - Vegetatief zenuwstelsel 
 • Welke structuur is aangedaan bij een plexopathie?
  Zenuwplexus. 
 • Welke structuur is aangedaan bij een sensibele neuropathie? 
  Sensibel axon
 • Welke structuur is aangedaan bij een dunne vezelneuropathie? 
  Eindtakjes
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een CVA? De stoornissen duren langer dan? En is er nog een andere oorzaak dan een vasculaire stoornis?
Een CVA is een plotseling optredende klinische verschijnselen van een focale stoornis in de hersenen die langer dan 24 uur duren of leiden tot de dood, waarvoor geen andere oorzaak aanwezig is dan een vasculaire stoornis
De KNGF RL lage rug (2013) beschrijft het beleid bij a-specifieke lage rugklachten profiel 3. Daarin wordt beschreven dat de doelen van het oefenprogramma kunnen samen vallen met andere doelen.welke andere doelen worden hier bedoeld? 
Doelen opgesteld voor werkhervatting
De KNGF RL lage rugpijn (2013) beschrijft voor de prognostische factoren, voor een afwijkend beloop en vertraagd herstel bij patiënten met acute en subacute lage rugpijn, onder andere het domein ‘psychosociale factoren’ daarbinnen is een onderdeel ‘pijn gerelateerde angsten’ noem minimaal (4) items, binnen het onderdeel pijngerelateerde angsten, die tijdens de anamnese aan bod moeten komen.
- pijn gerelateerde angsten
- catastroferen
- bewegingsangst
- angst- vermijdingsgedrag
- coping
Intracapsulaire heupfracturen kunnen worden ingedeeld naar pauwels.vul in: bij pauwels …… is er sprake van een verticaal verlopend fractuurvlak
3
Bij de classificatie van collumfracturen kan een indeling gemaakt worden volgens GardenHoe zou je een mediale collumfractuur van het type II kunnen omschrijven?
Volledige fractuur zonder dislocatie
Na een pertrochantere femur fractuur kan een dynamische heupschroef operatief worden ingebrachtwat is het post operatieve beleid ten aan zien van het mobiliseren na plaatsing van een dynamische heupschroef?
Belast op geleide van pijn
Welk geriatrisch model beschrijft dat toekenning van een functionele achteruitgang aan een oude kwaal een diagnostische valkuil kan zijn?
(mis) attributiemodel
Na een glenohumerale luxatie is vaak zenuwschade aanwezig.van welke spier is de kracht het vaakst verminderd als er sprake is van een zenuwschade na een schouderluxatie?

M. Deltoideus

(n. Axilaris)
De Stanmore classificatie is een indeling die gemaakt kan worden voor glenohumerale instabiliteit.onder welk typer valt de grootste groep in de Stanmore classificatie?
Polar type 1
Hoe heet die index die bij 0.7 of lager aangeeft dat er sprake is van COPD?
Tiffeneau index