Summary Hoorcollege's en artikelen

-
217 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoorcollege's en artikelen

 • 1 Hoorcollege 1 ''Introductie en trends in Marketing''

 • Waar draait marketing om?
  Wat is de beste manier om klanten te krijgen?
 • 1.1 4 visies om klanten te krijgen

 • Welke vier visies zijn er, op het krijgen van klanten?
  • Productvisie
  • Verkoopvisie
  • Marketingvisie
  • Holistische marketingvisie
 • 1.1.1 Productvisie

 • Waar ligt bij de productvisie een exclusieve focus op en wat is hiervan de negatieve kant?
  Bij de productvisie ligt een exlusieve focus op het product, deze zou het beste zijn (volgens het bedrijf!). De negatieve kant is dat de klant op geen enkele betrokken wordt bij het proces (zelfs geen communicatie).
  Inside-out
 • Hoe moet een product verkocht worden volgens de productvisie?
  Volgens het bedrijf zelf is het product supergoed en zal het product zichzelf verkopen.
 • 1.1.2 Verkoopvisie

 • Waar komt de verkoopvisie overeen met de productvisie en waar verschillen deze visies van elkaar?
  Net als bij de productvisie, ligt ook bij de verkoopvisie de focus op: ons product is simpelweg het beste, alleen gaat men er bij deze visie ook vanuit: 'maar we moeten de klant er gewoon van overtuigen' (stereotype van marketing)
  Inside-out
 • Hoe verloopt het bedrijfsproces bij de verkoopvisie en wat is hier mis mee?
  Eerst ontwikkel je een product, vervolgens overtuig je de klant hiervan. Zo houdt je geen rekening met de behoeften van de klant, je duwt hem als het ware iets door de strot en dat duurt lang. Lange termijn visie?
 • 1.1.3 Marketingvisie

 • Waar ligt bij de marketingvisie de focus op?
  Het bevredigen van  de behoeften van de klant. (je begint niet met het bedrijf maar met de klant. Niet de natuurlijk, wel de beste manier)
 • Waar ligt de oriëntatie op bij de marketingsvisie en wat is het doel?
  In tegenstelling tot de andere twee visies ligt de oriëntatie op de klant/extern. Het doel is om winst te maken door klanttevredenheid. Lange termijn visie.
  Outside-in
 • Hoe bewerkstellig je een marketingvisie?
  • Bepalen wat de “needs” zijn van de klanten  
  • Het leveren van de “desired benefits” (gewenste voordelen) en zo waarde creëren 
  • Doe het efficiënter en effectiever dan de concurrentie  
 • 1.1.3.1 Marketing myopia

 • Wat moet een bedrijf zich volgens de marketingvisie afvragen?
  Nieuwe producten: Waarom zou iemand ons product kopen?
  Bestaande producten: Waarom kopen mensen ons product?
 • Waarom stellen bedrijven de ''waarom-vraag'' niet en wat is hiervan  het negatieve gevolg?
  Dit heet marketing myopia (=bijziendheid, van dicht bij alleen zien), bedrijven focussen zich van nature op het product in plaats van de voordelen die het product biedt. Hierdoor wordt de organisatie kwetsbaar, doordat er concurrenten over het hoofd worden gezien. (denk aan boormachine vb)
 • Bij marketing myopia worden sommige concurrenten over het hoofd gezien, maar wat zijn eigenlijk de concurrenten van een bedrijf?
  Een bedrijf concurreert met iedereen die dezelfde behoefte probeert te bevredigen.
 • 1.1.4 Holistische marketingvisie

 • Wat erkent de holistische marketingvisie?
  De holistische marketingvisie erkent dat alles er toe doet in de marketing en dat een breed en geïntegreerd (=die /dat alle relevante aspecten of onderdelen omvat) perspectief vereist is.
  Outside-in
 • Hoe ziet de holistische marketingvisie er in een 'formule' uit?
  Holistische marketingvisie= Marketing visie + Internal marketing (IM) + Integrated marketing (IM) + Performance marketing (PM) + Relationship marketing (RM)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.