Summary Hoorcollege's pathofysiologie van de long

-
166 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoorcollege's pathofysiologie van de long

 • 1 Introductie Tekst

 • Wanneer heb je per definitie pulmonale arteriele hypertensie?
  gemiddelde druk >25 mm Hg in rust
  MP >30 mm Hg bij inspanning
 • Wat zijn de oorzaken van pulmonale arteriele hypertensie?
  - Ziekte van de pulmonale arteriele vasculatuur;
  - Vermindering in de luminale grootte van het vat;
  - Vermindering in het pulmonaire vasculatuur weerstand;
  - Verhoging in pulmonale arteriele druk.
 • Wat zijn de eigenschappen van PAH?
  - Progessieve ziekte;
  - Slechte prognose;
  - Lage incidentie en prevalentie;
  - Late onset van symptomen.
 • Wat is de gemiddelde druk in de :
  A pulmonalis;
  Capillair;
  eind Capillair
  LA
  Aorta
  RA
  A pulmonalis; 15 mm Hg
  Capillair; 12 Hg
  eind Capillair 9 Hg
  LA 8
  Aorta 95
  RA 2
 • Wat zijn de kenmerken van pulmonale hypertensie bij COPD?
  - Hypercapnie (vasculaire respons) en Hypoxie;
  - Afname vaatbed (emfyseem);
  Kliniek:
  - Stuwingsverschijnselen in systemische veneuze ciruclatie (CVD, leverstuwing, oedemen);
 • Wat zijn de therapieen tegen PAH?
  - Endotheline pathway: Endotheline receptor antagonisten:bosentan;
  - NO pathway: PDE5-remmers, sildenavil;
  - Prostacycline pathways: Prostacyclines;
  - Calciumblokkers
 • Wat gebeurt er bij obstructie van bronchioli?
  - Wandverdikking, spasme;
  - Verlies elasticiteit;
  - (sputum).
 • Wat is er aan de hand bij de reversibele obstructie van astma?
  - Ontsteking; - Spierspasme;
 • Wat is er aan de hand bij de irreversibele obstructie van COPD?
  - Bronchiolaire fibrose;
  - Bronchiolaire collaps;
  - NB ook ontsteking, maar anders dan bij astma.
 • Wat zegt de wet van Bernoulli mbt de bronchieen?
  Als de stroomsnelheid van het gas sneller wordt, wordt de druk in de tak lager--> gedeeltelijke collaps. Gas gaat langzamer stromen--> tak gaat meer open staan.--> ronchi
 • Wat houdt alveo-bronchiolaire interdependence in? Welke factoren omvat het?
  Bronchiolair kaliber is samenspel tussen bronchioli en omliggend parenchym.
  - elastische retractie door alveolar attachments;
  - Dikte en stijfheid bronchiolaire wand;
  - Mate van spierspasme;
  - Anatomie binnen de spierlaag
 • Hoe zie je dat er sprake is van een obstructie in een spirogram?
  FEV1<<; VC< of normaal; FEV1/VC<70%
 • Nog eens samengevat, wat zijn de kenmerken van perifere luchtwegobstructie?
  - Dyspneu met ronchi;
  - Flowbelemmering mn. expiratoir;
  --> afgenomen FEV1 en FEV1/VC<70%
  - Airtrapping met hyperinflatie, toegenomen TLC en RV.
  - reversibel vs.irreversibel;
  - alveo-bronchiolaire interdependence.
 • Wat zijn de gevolgen van een perifere luchtwegobstructie?
  - Flowbelemmering mn. expiratoir: FEV1 lager- V/Q mismatch;
  - Air trapping met hyperinflatie: verhoogd RV en FRC;
  - Alveolaire hypoventillatie.
 • Welke 2 typen van respiratoire insufficientie zijn er en hoe worden ze ingedeeld?
  Type I/partieel: verlaagde PaO2;
  Type II/compleet: verlaagde PaO2+ toegenomen PaCO2.

 • Wat zijn de algemene mechanismen van hypoxie?
  - Diffusiestoornis;- Alveolaire hypoventillatie;
  - V/Q mismatsch.
  - Shunt
 • Wat is de V/Q verhouding in de long in de apex en de basis?
  In de basis zijn de perfusie en ventillatie hoger, daar staan de alveoli minder open--> meer ventillatie mogelijk.
 • Hoe zit het met de A-a verschillen bij?
  - V/Q mismatch;
  - Alveolaire hypoventillatie;
  - Diffusiestoornis.
  - Bij V/Q mismatch is het 2/3;
  - 1/3 door shunt uit bronchiale circulatie;
  - Alveolaire hypoventillatie: normaal;
  - Diffusiestoornis: verhoogd
 • Waarbij is toediening zuurstof effectief?
  - Alveolaire hypoventillatie;
  - Diffusiestoornis.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.