Summary Hoorcolleges 1B2

-
335 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Hoorcolleges 1B2

 • 1.9 Responsiecollege

 • Wat is de belangrijkste functie van de long?
  Gaswisselaar: weefsel voorzien van O2 en afvoeren van CO2
 • 2.1.2 Astma

 • Wat zijn belangrijke symptomen van een astma patient?
  Hoesten
  Thoracale pijn en drukkend gevoel
  Dyspnoe
  Piepen
  Geen lange zinnen kunnen uitspreken
 • Zonder aanleg kun je geen astma krijgen, welke 2 factoren geven inflammatoire veranderingen in de luchtwegen?
  Genetische en omgevingsfactoren
 • Na contact met een allergeen zal er eerst bronchospasme (FEV1 omlaag) en na acht uur vindt opnieuw een respons plaats door inflammatie. Hoe heten de responsen?
  Vroege allergische respons
  Late allergische respons
 • Wat zijn drie oorzaken van de oorzaken bij klachten van chronisch hoesten, langer dan 3 weken?
  1/3 astma of COPD
  1/3 zure reflux uit de maag in slokdarm
  1/3 postnasale drip
 • Een deels genetisch bepaalde aanleg om IgE antistoffen te vormen tegen vaak voorkomende omgevingsantigenen. Wat is hiervoor de term?
  Atopie of allergie
 • Er is een huidtest die gedaan kan worden om te kijken of een patiënt last heeft van allergie, hoe werkt dat?
  Allergeen bindt aan 2 IgE moleculen van de mestcel, waarna er onmiddellijke vrijstelling van ontstekingsstoffen en aanmaak van nieuwe ontstekingsstoffen plaatsvindt
 • Jeuk, zwelling, roodheid en vasodilatatie waarvan zijn dit gevolgen?
  Mest cel activatie
 • De neiging om te gaan reageren op aspecifieke prikkels, gezonde mensen reageren daar niet op. Het is geen allergie maar de patiënt denkt het wel. Wat is het?
  Bronchiale hyperreactiviteit
 • Wat zijn belangrijke triggers voor bronchiale hyperreactiviteit?
  Inspanning
  Luchtvervuiling 
  Infectie
  Medicijnen
  Emotionele factoren
 • Begint vaak op volwassen leeftijd, niet familiaal, kind geen probleem, rhinosinusitis, altijd denken aan beroep, aanvallen uitgelokt door infectie, maar wel astma en komt vaak samen met neuspoliepen, wat is het?
  Niet-allergische astma
 • Wanneer is de luchtweg vernauwd bij astma?
  Acute bronchoconstrictie door contractie gladde spiercellen
  Verdikking bronchiale wand door oedeem en ontsteking
  Mucusvorming in het lumen
  Structurele remodelling van bronchuswand met verdikking van basale membraan
 • Welk type witte bloedcel is de grote boosdoener bij astma?
  Eosinofiel
 • 2.2 HC 2 Longfunctie en hyperreactiviteit

 • Welke variabelen wijzen op luchtwegobstructie?
  FEV1
  FVC
  FEV1/FVC
  PEF
 • Welke longfunctieonderzoeken kunnen worden aangevraagd bij een vermoeden op astma?
  Spirometrie
  Flowvolume
  Reversibiliteit
  Variabiliteit
  Bronchiale hyperreactiviteit
 • Wanneer is er sprake van een reversibele longfunctie?
  Significante verbetering FEV1 (>12%) tov voorspelde waarde en deze is >200ml
 • Wat is bronchiale hyperreactiviteit?
  Verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen voor specifieke en aspecifieke prikkels die leidt tot bronchusobstructie
 • Wat geeft de PC20 aan?
  De provocatieconcentratie waarbij er sprake is van 20% FEV1 daling
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Astmacontrole volgens GINA

Vragen gesteld om de controle van de astma te bepalen
- Hoe vaak heb je last van astma?
- Wordt je weleens wakker vanwege benauwdheid?
- Neem je weleens een blauwe puf en hoe vaak?
- zijn er dingen die je graag wilt doen maar niet kunt vanwege de astma?
Niet medicamenteus behandelen

Saneren voor huisstofmijt, gewichtsreductie, stoppen met roken programma's, vitamine suppletie, mediterraan dieet

nadeel: slecht haalbaar voor iedereen (roken) en niet evidencebased
Astma vs COPD

- middelen zijn identiek alleen steroiden minder snel gebruikt voor COPD

- COPD: start met LABA en/of M blokker, daarna LABA en LAMA en daarna pas steroiden (nieuwe ontwikkeling roflumilast)
- Bij COPD de ontsteking al zo erg dat er gefocust wordt op verwijding ipv ontstekingen remmen
Facrmacotherapieschema astma

1. Inhalatiesteroid + SABA indien nodig
2. Inhalatiesteroid + SABA dagelijks
3. Inhalatiesteroid + LABA
4. > dosis Inhalatiesteroid + LABA
5. >> dosis Inhalatiesteroid + LABA en overwweeg LAMA, montelukast, omalizumab (sluit slechte inhalatietechnieken en lage therapietrouw eerst uit voordat je dit doet)
Cysteïnyl leukotrieen receptor antagonist

- remt cysteinyl leukotrieen, die ontstaan onder invloed van lipoxygenase uit arachidonzuur en zorgt voor bronchoconstructie, hyperreactiviteit, slijmsecretie, en verhoogde vaatwandpermeabiliteit


- sommige astma vormen zijn te wijten aan een hoog IgE gehalte --> omalizumab (antilichaam dus niet oraal, geeft minder exacerbaties, lagere steroidbehoefte en betere kwaliteit van leven), wel duur en pijnlijk- Montelukast, oraal te geven dus simpel te geven


Nadeel: duur en niet effectiever dan glucocorticoiden
Glucocorticoïden

Werking: ontstekingsremmend door de infiltratie van ontstekingscellen en mediatoren te verlagen, verlaagd hyperreactiviteit en geeft een stijging in longfunctie


--> stabiliseren slijmvliezen
--> verlagen gevoeligheid van receptoren voor ontstekingsmeidatoren en brinchoconstrictors
--> verhogen beta-2 receptor dichtheid (dus ideaal om te combineren met een beta-2 agonist)Beclometasondiproprionaat, budesonide, ciclesonide, fluticason

Werken intracellulair op de gentranscriptie waardoor de downreulatuie verlaagd wordt, ze zijn lipofiel om de membraan te passeren, binden aan GRE en zullen als TF hun functie uitoefenen.

- Dus ze remmen bloedvatdoorlaatbaarheid, mestcelproliferatie, activering van eosinofielen, cytokinen vorming van CD4+ cellen, afgifte en vorming van mediatoren, enzymen, cytokinen en groeifactoren

- dus ze stimuleren koppeling van beta adrenoreceptoren

- Forse bijwerkingen want het kan ook koppelen aan MR en GR receptoren buiten de longen dus lokaal toedienen via inhalatie, actieve metaboliet vorming in de long, snelle omzet, geen opname uit maag-darmkanaal, vooral GR selectieve stoffen

Bijwerkingen: dunnere huid, osteoporose, buffalo hump, moonface, blauweplekken, langzame wondgenezing
Theofylline

Werking: bronchodilatator omdat het fosfodiesterase remt (breekt cGMP en cAMP afbreekt), het is nog niet zeker maar ook gedacht dat het adenosine receptoren blokkeert
- niet voor kinderen want risico op artmiën en convulsies
- smalle therapeutische breedte (de dosis kan snel toxisch worden)
- staat niet hoog op de lijst om te gebruiken voor astma
M receptor anatagonisten

Werking: Voorkomen dat Ach bindt aan de muscarine receptor om zo constrictie te voorkomen (via de n. Vagus)
- M1: faciliteert nicotinerge transmissie in ganglia (stimuleert Ach vorming)
- M2 (presynaptisch): remt ACh release (voorkomt overstimulatie)
- M3: zorgt voor bronchoconstrictie en mucussecretie
--> Welke blokkeren? eventueel M1 maar vooral M3 en M2 juist niet want anders bronchoconstrictie


- korte halfwaardetijd: Ipratropium

- LAMA: lang halfwaardetijd: tiotropium

--> geen of licht verhoogd risico op HVZ (wel letten op patiënten met een coronaire aandoening)
--> placebo-achtige bijwerkingsprofiel (bij lokale toediening werkt het in principe alleen in de longen en niet in de hart of bloedvaten dus bijwerkingen zijn niet echt aanwezig)
Beta-2 receptor agonisten

Geeft bronchodilatatie via Gs-adenylyl cyclase pathway met cAMP, verminderd afgifte van ontstekingsmediatoren uit mestcellen (nog erg onduidelijk)

Nadeel: downregulatie van de receptor (verschillende stoffen dus gebruiken) en bijwerkingen

Bijwerkingen: vasodilatatie kan zorgen voor tachycardia, aritmiën, tremor en transpiratie


- SABA: korte halfwaardetijd (acuut, eenmalig): Salbutamol, terbutaline
- LABA: lange halfwaardetijd (langdurige symptoombestrijding): salmeterol, formoterol
Waardes per astma, chronische bronchitis en emfyseem
.