Summary Hormoonfactor trainer

-
299 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Hormoonfactor trainer

 • 1 Hormonale Systeem

 • Geef definitie van hormonen
  Hormonen zijn organische stoffen die in bepaalde klieren in zeer kleine hoeveelheden worden gevormd en door het bloed worden vervoerd om op een andere plaats werkzaam te zijn
 • Hoofd doel van hormonen is om Homeostase te creëren. Wat is homeostase?
  Het vermogen van meercellige organismen om het interne milieu in evenwicht te houden, ondanks verandering in de omgeving waar het organisme zich bevindt.
 • Hoe weet een hormoon waar het moet zijn om zijn werking to kunnen uitoefenen?
  Hormonen zijn boodschappers, op weg door lichaam komen zij langs allerlei cellen. Als die cellen gevoelig zijn voor de chemische structuur van de hormoon kan er reactie plaatsvinden. Deze cellen hebben receptor (hechtingsplaats) waaraan hormoon zich aan kan hechten en daardoor reactie teweegbrengt.
 • 1.1 Hormoonklieren

 • Klieren zonder afvoerbuis zijn endorcriene klieren, daar vallen hormoonklieren onder. Er zijn 6 hormoonklieren die geven rechtstreeks hun product(hormonen) aan het bloed af.
  1 Hypofyse
  3. Schildklier
  4. Eilandjes van Langerhans
  5. Bijnieren
  6. Pijnappelklier
  7. Eierstok (ovarium) / zaadbal (testis)
 • 1.2 Zenuwstelsel en hormoonstelsel

 • Hormonen helpen bij de harmonische samenwerking tussen verschillende delen van lichaam die afzonderlijk van elkaar functioneren. 
  Noem 5 dingen die hormonen kunnen  beïnvloeden?
  1. Stofwissling 
  2. Groei
  3. Waterhuishouding
  4. seksuele functies
  5. Functioneren van zenuwstelsel 
  6. Lichaamstempratuur
 • Hoe worden de werking van de organen geregeld, 2 manieren?
  1. Door impulsen die met grote snelheid door de zenuwen worden geleid (ie adrenaline)
  2. Door hormonen, stoffen die via het bloed de desbetreffende organen bereiken waarvan ze de werking regelen
 • 1.2.1 Hypothalamus

 • Waarom wordt de Hypothalamus gezien als dirigent van het hormoonorkest?
  Hypothalamus staat in direct contact met de hersenen en kan snel anticiperen op info van buitenaf waarbij direct actie vereist is, ie gevaar.
 • De Hypothalamus is een belangrijke regelcentrum van autonome zenuwstelsel want het heeft invloed 2 onderdelen van zenuwstelsel?
  1. Sympatische autonome zenuwstelsel: gereedmaken van lichaam om in actie te komen
  2.  Parasympatische autonome zenuwstelsel: lichaam tot rust komen na actie
 • Hypothalamus geeft bevel aan hypofyse, hoe heet dat soort hormoon en geef een voorbeeld?
  Hypothalamus produceert neurohormoon en geeft dat door aan hypofyse om doel gerichte hormoon aan te maken. Bijv. TRH is een neurohormoon en dat is signaal aan hypofyse om TSH aan te maken.
 • 1.3 Regeling van de Hormoon productie- Feedbacksysteem

 • Hoe wordt een bepaalde concentratie van hormonen in bloed geregeld, gebeurt op 2 manieren?
  1. Hormoonproductie van aantal hormoonklieren wordt geregeld door hypothalamus en hypofyse- heet ook feedbacksysteem (3 assen)
  2. Hormoonproductie regelen de hormoonklier zelf doordat ze zelf als zintuig functioneren (buiten hersenen om), bijv, alvleesklier- insuline 
 • Hoe weet het lichaam wanneer ze hormonen moeten aanmaken?
  Concentratie van elk hormoon in de bloedbaan wordt bepaald door de hoeveelheid hormonen die aangemaakt wordt en de hoeveelheid die afgebroken wordt, hoofdzakelijk in de lever
 • Leg feedback system uit
  geproduceerde hormonen blijven korte tijd in bloed circuleren, worden vooral in lever afgebroken. Hierdoor kan een hormoonklier voor een wisselende hormoonconcentratie in bloed zorgen. Wanneer productie vermindert wordt de hormooncentratie lager en vice versa.

  door dit systeem van terugkoppeling wordt de afgifte van hormonen geregeld door de concentraties van de hormonen in het bloed.
 • Als het gewenste effect is bereikt bij doelorgaan dan geeft dat signaal door naar hypothalamus, hoe dat signaal?
  Negatieve feedback. Doel is bereikt en nu kan het stoppen met extra aanmaak, remmen.
 • 1.3.1 via hypose

 • Noem 4 hormoonkleieren die door de hypofyse worden aangezet om hormonen te produceren?
  Schildklier
  bijnieren 
  eierstok (met follikel en het gele lichaam)
  testis
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is Gluten eigenlijk?
Een eiwit dat voorkomt in:
Tarwe, Spelt, Rogge, Kamut, Gerst.
Wat zijn voorbeelden van klachten bij het eten van gluten?
Afwijkend ontlasting
buikpijn, opgezet buik, winderigheid
gewichtsverlies of aankomen
misselijkheid
vettige zure ontlasting, remsporen
vermoeidheid
vruchtbaarheidsproblemen
bloedarmoede
slecht gebit glazuurafwijkingen
stemmingswisselingen
concentratieproblemen
slappe spieren
botafwijkingen
klachten mbt zenuwstelsel
Wat zijn de oplossingen voor een leaky gut?
- Gezonde voeding
- Stressreductie
-
Welke vormen van ontlasting zijn er? (Bristol ontlastingsschaal)
Type 1: Losse harde keutels, zoals noten (moeilijk uit te scheiden)
Type 2: Als een worst, maar klonterig
Type 3: Als een worst, maar met barstjes aan de buitenkant
Type 4: Als een worst of slang, glad en zacht
Type 5: Zachte keutels met duidelijke randen (makkelijk uit te scheiden)
Type 6: Zachte stukjes met gehavende randen, een papperige uitscheiding
Type 7: Waterig, geen vaste stukjes. Helemaal vloeibaar

Welke kleuren kan je ontlasting hebben? (hoeft niet uit het hoofd)
Licht bruin;
Bleke kleur, te weinig galproductie, obstructie.

Zwarte ontlasting
Mogelijk een bloeding (maag/duodenum) obstipatie, ijzertabletten

Grijze ontlasting
Te kort aan gal – spijsverteringsenzymen. Gisting in de darm. Teveel vette voeding

Groene ontlasting
Teveel gal, blijft lang in de darm. Bacteriën overgroei (clostridium ) Voeding, bijv psyllium.

Gele ontlasting
overmatig alcoholgebruik. Vastzittende galsteen. Ontsteking lever/galblaas

Rode ontlasting
Helderrode bloedsporen > bloeding laatste deel vd darm. Aambei, gezwel. Witte puntjes - Meestal sprake van wormpjes. Veel slijm. Teveel suiker, zuivel, witmeelconsumptie of een ontsteking, Schuim
- Onevenwichtige darmflora oa door teveel suiker (candida inf)
Wat zijn veroorzakers van een candida overgroei?
Medicatie
antibiotica
hormonale disbalans
veel stress
te veel suikers en geraffineerde kh
schimmeldodende voeding en gist
alcohol
Noem eens een aantal candidaklachten?
Spijsverteringsorganen (hier begint het mee)
opgezette buik, slijm in de ontlasting, spastische darm, darmkrampen, maagklachten, veel windenlaten,...

Geslachtsorganen
Terugkerende vaginale infecties, jeuk, vieze witte afscheiding, libidoverlies

Energieniveau
Afnemende energie, minder puf hebben, chronische vermoeidheidsklachten, snel uitgeput raken, toegenomen slaapbehoefte, slaapproblemen, hoofdpijn en/of migraine,’s morgens moe wakker worden.

Spieren en gewrichten
Pijnlijke spieren en gewrichten ook al bij normale aanraking, snel uitgeputte spieren, het gevoel van lood in je armen en benen, traplopen is moeilijk, te lang stil zitten of te lang staan doet pijn, rusteloos

Hormonaal systeem
Hypoglycemie (lage bloedsuikerspiegel),vreetaanvallen, menstruatiestoornissen, hoofdpijn, trek in zoet, koude handen en voeten, menstruatiestoornissen, verslechtering korte termijn geheugen, concentratieproblemen.......

Immuunsysteem (we hebben het hier over een  gevorderde fase)
Een over reactief of verzwakt immuunsysteem zoals allergieën, verstopte en/of jeukende neus, eczeem, toegenomen overgevoeligheid of intolerantie voor voedsel, blaasontstekingen, steeds terugkerende infecties, chronische bijholteontstekingen, kwakkelen met je gezondheid, overgevoelig voor sterke geuren
Hoe werkt het autonome zenuwstelsel?
Para sympaticus

Rest and digest
Heeft een bevorderend effect op het spijsverteringsstelsel
Hierdoor meer slijmproductie en enzymaanmaak en peristaltiek
Belangrijkste parasympatische zenuw = De 10e zenuw, Nervus Vagus.

Sympaticus
Actie stand, stress
Heeft een remmend effect op het spijsverteringsstelsel
Stagnatie slijm en enzymproductie en peristaltiek
Wat zijn de functies van voedingsvezels?
- Verzadiging
- Kweekbodem voor groei van darmflora
- Transit snelheid
- Peristaltiek
- Ontgifting
- Verhoogde opname Ca, Mg, Fe
- Verlaagde en verminderde opnameglucose
Wat voorkomt een goede darmflora?
- Luchtweg-, urineweg- en vaginale infecties. 
- Allergieën, astma, eczeem.