Summary Huidtherapie

-
439 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Huidtherapie". The author(s) of the book is/are Amber Barten. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Huidtherapie

 • 1 HMH HC+WC

 • Wanneer en door wie is de basis van de huidtherapie gelegd?
  In 1972 door 5 schoonheidsspecialisten
 • Wat betekend SOHU?
  Stichting opleiding huidtherapie
 • Wat betekend NVH?
  Nederlandse Verniging van Huidtherapeuten
 • Wanneer is de NVH opgericht?
  In 1978
 • Waarom werd de NVH opgericht?
  1) Om aan een verdere professionalisering van huidtherapie te werken
  2) Om belangen van de huidtherapeuten te kunnen behartigen
 • Wat heeft de NVH nu als doelen (4) ?
  1) Het behartigen van de maatschappelijke en ideële belangen van haar leden
  2) Het bijdragen aan de gezondheidszorg
  3) Bevorderen van goede verhoudingen binnen de gezondheidszorg
  4)Weergeven van zienswijze van haar leden in aangelegenheden van maatschappelijke en ideële aard
 • Waaruit bestaat de NVH?
  Uit leden (huidtherapeuten) en aspirant-leden (studenten) ondersteund dor extern deskundigen
 • Wanneer startte de eerste officiële cursus huidtherapie? En wat was de toelatingseis?
  Die startte in 1976 en je moest in bezit zijn van diploma schoonheidsverzorging A +B en het diploma Primaire Medische kennis van de LOI
 • Aan welke 2 scholen werd in 1989 de opleiding ondergebracht?
  - Hogeschool Eindhoven
  - Hogeschool midden Nederland (nu Hogeschool Utrecht)
 • Van wanneer tot wanneer had de Hogeschool Eindhoven huidtherapie?
  Van 1989-1998 op basis van contact onderwijs
 • Wanneer is de HHS begonnen met de opleiding huidtherapie?
  In 2008. (in 2006 waren de eerste stappen ondernomen)
 • Wat betekend BIG?
  Beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • Wat doet de wet BIG?
  In deze wet is de uitoefening van medische en paramedische beroepen wettelijk geregeld
 • Wat had BIG voor voordelen voor het vak Huidtherapie?
  - Titel huidtherapeut is beschermd geworden
  - De opleiding is publiekrechtelijk hierdoor is studiefinanciering mogelijk
 • Wat betekend WGBO?
  Wet geneeskundig behandel overeenkomst
 • Wat regelt WGBO?
  De relatie tussen patiënt en zorgverlener.
 • Wanneer ontstaat er een geneeskundig behandelovereenkomst?
  Wanneer de patiënt hulp van een zorgverlener inroept
 • Wat is zorg?
  - Onderzoek
  - Geven van behandelingen & raad op het gebied van de geneeskunst

 • Welk doel heeft zorg?
  Iemand:
  -Van ziekte genezen
  - van ziekte voorkomen
  Of
  -Gezondheids toestand beoordelen
  Of
  - Verlenen van verloskundige bijstand
 • Wat is dwingend recht? (WGBO = dwingend recht)
  Zorgverleners en patienten mogen onderling geen afspraken maken die in strijd zijn met de WGBO
 • Regels WGBO (6)
  - Recht op info door de hulpverlener
  - Toestemming voor een medische behandeling
  - Inzage in het medisch dossier
  - Het recht op een tweede mening of een second opinion
  - Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
  -Recht op privacy
 • Wat betekend WBP?
   Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • Wat is een beroepsprofiel?
  Omschrijving van de deskundigheden van een beroepsgroep. Het geeft duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de beroepsuitoefening en beschermt daarmee de patient tegen onzurgvuldig en ondeskundig handelen van de beroepsbeoefenaar 
 • Sinds wanneer is de huidtherapeut direct toegankelijk?
  Sinds 2011
 • Hoe ziet de huidtherapie zelf deze directe toegankelijkheid?
  1) Als een bekroning, als gelijkwaardig partner van de collega-paramedici 
  2) Als een boost voor de verdere professionalisering
 • Wat is een competentieprofiel?
  Een systematische beschrijving van het beroep
 • Wat zijn de drie competentie gebieden van de opleiding?
  - Werken met en voor de patient
  - Organistatie: Werken in en vanuit een organisatie
  - Beroep: Werken aan professionalisering
 • Wat betekend DTH?
  Directe toegankelijkheid huidtherapie
 • Hoe wordt DTH gedefinieerd?
  Het recht een onderzoek, evaluatie, en behandeling aan te vragen en te ontvangen  van een huidtherapeut zonder de noodzaak van een medische verwijzing
 • Wat is diagnosticeren?
  Geobserveerde gegevens worden omgezet in namen van ziekten
 • Wat is de definitie van de rode vlag?
  Anamnestische of klinische aanwijzingen die erop duiden dat er een ziekte, aandoening of gebrek aanwezig, waarvoor expertise noodzakelijk of wenselijk is
 • Wat betekend HMH?
  Huidtherapeutische Methodisch Handelen
 • Wat biedt HMH?
  Het biedt transparantie, het geeft inzicht in doelen en in de structuur
 • Wat is methodiek?
  Een samenhangend geheel van methodes
 • Wat is de definitie van methodisch handelen?
  Is een hulpmiddel, een methode om effectief en efficient te kunnen werken, en wordt gekenmerkt door doelgerichtheid, systematiek, procesmatigheid en bewustheid
 • Benoem de fases van de HMH (4)
  - Fase 1 (gegevens verzamelen)
  * Verwijzing, aanmelding, screenen
  * Anamnese
  *Ht onderzoek
  - Fase 2 (gegevens interpreteren en verwerken)
  * Analyse
  *Behandelplan
  - Fase 3 (behandelen)
  * Behandeling
  *Evaluatie
  - Fase 4 (afsluiten)
  * Afsluiting

 • Voor welke ''ziekte'' is nog wel een verwijzing van huisarts nodig?
  Voor oedeemtherapie
 • Wat betekend provoke?
  P plaats
  R rangschikking
  O omvang
  V vorm
  O omtrek
  K kleur
  E efflorescentie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat hebben hitte, licht en röntgenstraling met elkaar gemeen? 
Het is allemaal elektromagnetische straling
Wat wordt er verstaan onder golflengte? 
De afstand die de golf aflegt gedurende 1 op en neer gaande beweging 
Wat wordt er verstaan onder frequentie? 
Het aantal golven pet seconde
Wat wordt er verstaan onder amplitude? 
Maximale uitslag van een golfbeweging. Hoogste en laagste uitslag 
Wat wordt verstaan onder trilling? 
Dit is de golfuitslag 
Wat is iontoforese? 
Positief geladen stoffen plaats je op de anode, die breng je aan in de huid. Je moet ervoor zorgen dat er ergens anders op de huid een kathode aanwezig is zodat de stroomkring gesloten is en de stoffen zich kunnen bewegen naar de negatieve pool. + en + stoot elkaar af. Iontoforese wordt gebruikt om stoffen diep in de huid te krijgen 
Wat is kataforese? 
De polen worden omgewisseld - wordt + en + wordt -. Dan wordt natronloog Na+ en H2O. Dit wordt gebruikt bij de blend methode, dit is om natronloog te neutraliseren. Het is een omkeerproces, de elektroden worden omgewisseld. 
Wat gebeurt er in de huid bij blending? 
Eerst krijg je alleen gelijkstroom, hierdoor vindt elektrolyse plaats en daardoor ontstaat natronloog. Dan komt wisselstroom die zorgt voor warmteontwikkeling. Door de warmte coaguleren eiwitten. natronloog (katalysator) versneld dit proces, hierdoor heb je minder stroom nodig. Dan komt de kataforese 
Hoe werkt een aardlekschakelaar? 
Een aardlekschakelaar controleert of de stroom die het huis verlaat even groot is als de stroom die het huis binnenkwam. Als de stroom ergens verloren gaat, verbreekt de aardlekschakelaar automatisch de stroomkring
Hoe werkt een randaarde? 
Een derde (koperen) draad wordt aangelegd dat aan de ene kant in verbinding staat met de mantel van het apparaat en aan de andere kant met de stekker of het stopcontact. Als je dan een elektrisch apparaat aanraakt dat onder spanning staat zal de stroom de weg met de minste weerstand kiezen en dat is de koperen draad. Dit is metaal dus een betere geleider dan een mens