Summary Human Physiology, an integrated approach, 8e editie

364 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Human Physiology, an integrated approach, 8e editie

 • 17 Mechanics of Breathing

 • Welke 2 componenten beïnvloeden het aeroob metabolisme?
  Constante toevoer van O2 en voedingstoffen uit de omgeving en afvoer van CO2
 • Waarom hebben meercelligen gespecialiseerde ademhalingsorganen en een circulatiesysteem nodig?
  Diffusie werkt enkel over korte afstanden
 • Hoe wordt voorkomen dat het gasuitwisselingsoppervlak dehydrateert?
  Dankzij het geïnternaliseerde respiratoire epitheel. De longen liggen in de borstholte om het contact met de buitenlucht te controleren. De internalisatie zorgt voor een vochtige omgeving voor gasuitwisseling tussen het bloed en beschermt het oppervlak tegen schade.
 • Wat zijn de 4 primaire functies van het respiratoir systeem?
  1. Gasuitwisseling tussen atmosfeer en bloed
  2. Homeostase regulatie van de pH
  3. Bescherming tegen pathogenen en irriterende substanties
  4. Vocalisatie 
 • Wat zijn de 2 bijkomende functies van het respiratoir systeem?
  Warmteverlies en waterverlies om de homeostase te behouden
 • Hoe wordt luchtverplaatsing mogelijk gemaakt in het lichaam?
  1. Spierpomp die een drukgradiënt creëert
  2. Dun, vochtig uitwisselingsoppervlak
 • Waaruit bestaan de longen?
  Uitwisselingsoppervlak en bloedvaten
 • Welke factoren maken bulk flow van lucht mogelijk in het respiratoir systeem?
  1. Het gaat van een hoge naar lage druk
   1. Spierpomp (hart en respiratoir systeem) creëert drukgradiënt
  2. Weerstand wordt bepaald door diameter van luchtwegen
 • Bloed en lucht zijn beide vloeistoffen, maar waarin verschillen ze van elkaar?
  Lucht is minder visceus en is wel een samendrukbaar gasmengsel. Bloed is meer visceus en is niet samendrukbaar.
 • Wat is aerobe stofwisseling?
  Het verbranden van suikers en vetten met behulp van zuurstof wat koolstofdioxide en water oplevert.
 • Wat is diffusie?
  De willekeurige thermische beweging van vloeistof-, gas- of vaste deeltjes welke in aanwezigheid van een concentratiegradiënt van hoge naar lage concentratie gaan.
 • Wat is bulk flow (convection)?
  Dit is de verplaatsing van gassen over een lange afstand (buitenlucht - longen). Het ontstaat door verschil in totale druk en de concentratiegradiënt van de verschillende moleculen van de verschillende gassen.
 • 17.1 The Respiratory System

 • Wat is cellulaire respiratie?
  Intracellulaire reactie van zuurstof met organische moleculen om CO2, water en energie in de vorm van ATP te produceren.
 • Wat zijn de 4 functies van externe respiratie?
  1. Uitwisseling van lucht tussen atmosfeer en longen = ventilatie. Dit is mogelijk door inspiratie en expiratie. 
  2. Uitwisseling van zuurstof en CO2 tussen longen en bloed.
  3. Transport van zuurstof en CO2 door het bloed.
  4. Gasuitwisseling tussen bloed en cellen. 
 • Wat is noodzakelijk voor externe respiratie?
  Coördinatie tussen respiratoir en cardiovasculair stelsel.
 • Welke structuren van het respiratoir stelsel zijn belangrijk voor ventilatie en gasuitwisseling?
  1. Luchtwegen leiden lucht van externe omgeving naar uitwisselingsoppervlak van longen.
  2. Alveolen, serie van onderling verbonden zakjes met hun geassocieerde pulmonaire capillairen. Deze vormen het gasuitwisselingsoppervlak. Zuurstof van ingeademende lucht naar bloed, CO2 van bloed naar uit te ademen lucht.
  3. Botten en spieren van borst en abdomen
 • In welke 2 delen is het respiratoir systeem onder te verdelen?
  1. Bovenste luchtwegen: mond, neusholte, farynx en larynx.
  2. Onderste luchtwegen: trachea, 2 primaire bronchi en aftakkingen, en de longen (= thoracaal deel respiratoir systeem)
 • Wat is een capillair?
  Een microscopisch bloedvat dat doordringt in het weefsel en bestaat uit een laag van doorlaatbare endotheelcellen. Het maakt uitwisseling van stoffen/gassen tussen bloed en intersitium mogelijk.
 • Wat zijn longcapillairen?
  Betrokken bij uitwisseling van gassen tussen bloed en binnenste longblaasjes.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het cerebrospinale vocht?
De extracellulaire vloeistof in het centrale zenuwstelsel bestaat uit de interstitiële vloeistof tussen de zenuwcellen en de cerebrospinale vloeistof die de holtes in de hersenen (ventrikels) en de ruimte tussen de schedel/wervelkolom en de hersenen/ruggenmerg opvult.
Wat doen somatomotorische zenuwcellen?
Versturen de instructies van het centrale zenuwstelsel naar de skeletspieren in de vorm van actiepotentialen.
Wat doen afferente zenuwcellen?
Vervoeren sensorische informatie naar het centrale zenuwstelsel.
Wat is anaerobe stofwisseling?
Bij (een relatief) gebrek aan zuurstof (forse inspanning) wordt een deel van de extra benodigde energie gehaald uit het anaeroob afbreken van glucose (glycolyse). Een deel van de beschikbare glucose wordt dus niet volledig geoxideerd tot CO2 en H2O, andere moleculen fungeren als elektronenacceptor.
Wat is oxidatieve fosforylering?
De productie van ATP (energie) door gebruik te maken van de energie die vrijkomt bij het verbranden van koolstofverbindingen (suikers, vetten) in de mitochondria van een cel (celademhaling).
Wat is trombose?
Het proces waarbij een bloedstolsel in een bloedvat ontstaat en de bloedstroom (perfusie) blokkeert.
Wat is denaturatie van eiwitten?
Het proces waarbij complexe eiwitten hun natuurlijke vorm verliezen en daarmee ook hun biologische functie.
Wat is hypoxemie?
De tegenhanger van hypercapnie. 
Het is een te lage pO2 in arteriële bloed (< 100 mmHg).
Het hoeft geen hypoxie te worden omdat het hart zijn CO kan verhogen.
Waarom zou verlies van elalstine (hoge compliantie) leiden tot samenvallen bronchiolen tijdens actieve expiratie?
De translongdruk is lager dan normaal en ook nauwelijks hoeft toe te nemen tijdens het inademen, dan zal het verschil tussen de intrapleurale druk en alveolaire druk klein zijn. De intrapleurale en alveolaire druk worden dan beide positief,
Wat is een fibroblast?
Een type cel dat voorkomt in losmazig bindweefsel en dat de eiwitbestanddelen van extracellulaire vezels zoals collageen afscheidt.