Summary Human Physiology: An Integrated Approach with Masteringa&p

-
ISBN-10 0321798619 ISBN-13 9780321798619
421 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Human Physiology: An Integrated Approach with Masteringa&p". The author(s) of the book is/are Pearson Educacion. The ISBN of the book is 9780321798619 or 0321798619. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Human Physiology: An Integrated Approach with Masteringa&p

 • 1 Anatomische oriëntatietermen en oriëntatievlakken

 • SUMMA

   

 • 7 ADEMAHALING & SPIJSVERTERING

 • 1.    Wat zijn de 3 fasen van vertering?

  -          Cephalische

  -          Gastrische

  -          Intestinale 

 • 1.    Wat houdt cephalische vertering in?

  -          Zien/ruiken/proeven van voedsel

  De fase voordat het voedsel je lichaam binnen is. Het is een soort van voorbereiding op vertering 

 • 1.    Wie controleert de cephalische vertering/reflex?

  -          De medulla oblongata

 • 1.    Hoe wordt de cephalische vertering gecontroleerd?

  -          Sturen van efferent signaal door autonomische neuronen naar de speekselklier

  -          Sturen signalen door de nervus vagus naar het ENS(enterisch zenuwstelsel) 

 • 1.    Hoe heet de reflex waarbij de organen met secretie beginnen en de motoliteit gaat omhoog?

  -          Vagale reflex 

 • 1.    Welke organen spelen een belangrijke rol bij slikreflex?

  -          Tongà drukt de bolus naar achter

  -          Epiglottisà gaat naar beneden zodat er geen voedsel in de luchtwegen kan komen

  -          Sphincter in de esophagusà peristaltische beweging 

 • 1.    Wat zijn de functies van de maag?

  -          Opslag voordat de bolus in de dunne darm komt

  -          Vertering chemisch en mechanisch tot een chymus

  -          Bescherming door bacteriën van buiten te doden (tegen autodigestie)

 • 1.    Wat is de functie van peristaltiek (bovenst deel van de maag)?

  -          Dient als opslag voor voedsel tot het klaar is voor digestie

 • 1.    Wat doet de distale helft (het onderste deel van de maag)?

  -   

  -          Peristaltische bewegingen naar het pylorus toe, waardoor het voedsel gemixt wordt met het zuur en verteringsenzymen

 • 1.    Welke cellen spelen een belangrijke rol bij de gastrische fase?

  -          Hoofdcellen (chief)à pepsinogeen aanmaak (+lipase)

  -          Parietale cellenà HCL en intrinsieke factor voor opname van vit B12

  -          Gcellenà aanmaak van gastrine

  -          Hals/nek cellenà mucine en bicarbonaat als bescherm laagje

  -          ECL-cellenà histamine

  -          D-cellenà somatostatine à remt van HCL

 • 1.    Wat is de rol van zuren bij gastrische vertering?

  -          HCLà doden van bacteriën, denatureren van eiwitten

  -          Intrinsieke factor (IF)à opname vit B12

 • 1.    Wat is de rol van enzymen bij gastrische vertering?

  -          Pepsinogeen wordt omgezet in pepsine die voor afbraak van eiwitten (polypeptiden) zorgt

  -          Lipaseà voor vetafbraak 

 • 1.    Wat is de rol van paracriene secretie bij gastrische vertering?

  -          Histamineà stimuleert zuursecretie van parietale cellen

  -          Somatostatineà negatieve feedbackà remt zuur secretie en pepsinogeen en gastrine. 

 • 1.    Wat is het gevolg van cephalic reflex/vertering en peptiden in de maag en rek?

  -          G-cellen worden geproduceerdà die gastrine produceren

 • 1.    Wat gebeurt als gastrine is aangemaakt?

  -          ECL-cellen worden actief die histamine aanmakenà er is stimulatie van secretie HCL door parietale cellen.

 • 1.    Wat gebeurt er als histamine geproduceerd is?

  -          HCL in het ENS gaat omhoog, de chiefcellen gaan pepsinogeen aanmaken 

 • 1.    Wat gebeurt er als HCL geproduceerd is?

  -          Pepsinogeen wordt aangemaakt die pepsine gaat activeren

 • 1.    Wat gebeurt er als HCL te hoog is?

  -          D-cellen gaan Somatostatine aanmaken die ervoor zorgt dat HCL, gastrine, histamine en pepsinogeen geremd worden.

 • 1.    Wat treedt op bij een gastrine secernerende tumor?

  -          Steeds meer HCl productie

 • 1.    Noem 3 manieren waarop de maagwand (mucosa) is beschermd tegen aantasting door maagsap:

  -          Slijmà mucus, met een neutrale pH van 7

  -          Tight junctions

  -          H+ neutraliseren mbv bicarbonaat (HCO3-)à protonpomp

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.