Summary Humane levenscyclus 1 (d2)

380 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Humane levenscyclus 1 (d2)

 • 10 HC 10

 • Wat is spermatogenese?
  (De productie van mannelijke voortplantingscellen)
  De ontwikkeling van spermatogonium(voorloper cel) tot spermatozoön (zaadcel)

 • Wat is oögenese?
  (De productie van vrouwelijke voortplantingscellen)
  De ontwikkeling van oögonium (voorloper cel) tot novum (eicel)
 • 10.1 Spermatogenese

 • Waar vindt de spermatogenese plaats?
  In de tubuli seminiferi in de testis
 • Wanneer vindt de spermatogenese plaats?
  • Begint bij de pubertijd
  • gaat gedurende het hele leven door
 • Wat zijn de fasen van spermatogenese?
  1. Van spermatogonium tot spermatide (mitose + meiose)
  2. van spermatide tot spermatozoon (spermiogenese)
  3. functionele rijping
 • Wat is het interstittium?
  Het weefsel tussen de zaadbuisjes in
 • Wat doen de capillairen in het interstittium?
  Het weefsel voorzien van voedingsstoffen en hormonen
 • Wat zijn leyder cellen?
  Specialle cellen die testosteron produceren
  (onder invloed/ aansturing van boodschappen vanuit de hersenen)
 • Wat is de functie van seroili cellen?
  • Ze zitten tussen kiemcellen in
  • bieden steun aan ieder stadium van de spermatogenese
 • Wat gebeurt er tijdens fase 1 van de spermatogenese?
  1. Het spermatogonium (2n) --> ondergaat mitose --> wordt primaire spermatocyte (2n)
  2. Primaire spermatocyte--> DNA replicatie --> wordt primaire spermatocyte (4n)
  3. Meiose 1: primaire spermatocyte (4n)--> secundaire spermatocyte (2n)
  4. Meiose 2: secundaire spermatocyte--> Spermatids (n)
 • Wat gebeurt er tijden fase 2 van de spermatogenese?
  • Celkern wordt compact (vindt vrijwel geen transcriptie plaats)
  • het acrosoom wordt gevormd
  • mitochondrium organiseren zich achter de de kern van de cel (functioneren als een soort motor)
  • veel cytoplasma wordt afgescheiden 
 • Wat is het acrosoom?
  • Het kapje bovenop de celkern
  • het bevat enzymen om uiteindelijk bij de eicel naar binnen te kunnen gaan
 • Wat zijn de kenmerken van een spermatozoön?
  • Weinig celstructuren
  • DNA heel erg compact
  • Geen glycogeen of andere energie reserves
  • Absorptie van fructose vanuit omringende vloeistof
  • kunnen nog steeds niet zelf bewegen in deze fase!!!
 • Wat gebeurt er tijdens fase 3 van de spermatogenese?
  1. De zaadcellen gaan via de epididymis naar de vas deference naar buiten
   • Zaadcellen krijgen energie van het vloeistof dat wordt vrijgegeven vanuit de zaadblaasjes + prostaat
  2.  Functionele maturatie(capacitatie)
   • de glycoproteins op de zaadcel worden verwijderd --> door ph verschil en een hoge concentratie progesteron 
   • zaadcellen krijgen een hyperactievatie wanneer ze dichtbij de eicel zijn (soort boost om richting eicel te zwemmen
 • Waar vindt de capacitatie plaats?
  In de vrouw
 • Hoe lang duurt volledige spermatogenese?
  72 dagen
 • Hoeveel % van een samensample bestaat uit zaadcellen
  1%
  (de rest zijn voedingstoffen)
 • De hormoon regulatie:
  1. Hypothalamus produceert hormoon GnRH (gonadotrophin-releasing hormone)
  2. GnRH stimuleert de voorkwab van de hypofyse om LH + FSH te maken
  3. LH--> stimuleert de leydig cellen in de testis om testosteron te maken-->stimuleert:
   • secundaire geslachtskenmerken
   • Bot- en spier groei
   • CZS
   • sertolicellen
  4. FSH--> stimuleert sertolicellen--> stimuleert spermatogenese + spermiogenese
 • 10.2 Oögenese

 • Waar vindt de oögenese plaats?
  In het ovarium
 • Wat is de oögenese?
  De ontwikkeling van het oögonium tot ovum
 • Wat is het verschil tussen de oögenese en de spermatogenese?
  Het grootste deel van de oögenese vindt plaats tijdens de foetale ontwikkeling (in tegenstelling tot de spermatogenese)
 • De eicellen van de baby zijn al gemaakt wanneer het nog in de buik van de moeder zit.
 • Wat is een Oögonium?
  Een eicel "stamcel" dat nog niet begonnen is aan de meiose
 • Wat is een Oöcyt?
  • Verwijst naar een eicel in fase van meoise
  • er zijn primaire en secundaire oocyten zijn
 • Wat is een follikel?
  • Is eigenlijk de oocyt met de omliggende follikel cellen
  • verwijst naar de ontwikkeling van het follikel
  • er zijn primordiaal, primair, secundair en tertiaire follikels
 • Een foetus heeft rond maand 5 van de zwangerschap .... oogonia in haar ovaria
  5 miljoen
 • Rond de geboorte heeft een foetus ... primordiale follikels in haar ovaria
  1-2 miljoen
 • Tot aan de puberteit degenereren de primordiale follikels tot...
  40 000 follikels (iedere maand een paar aantal matureren)
 • Hoeveel primordiale follikels gaan naar naar stap 2(secundaire follikels)?
  Een paar duizend
 • Hoeveel follikels gaan naar naar stap 3 en verder (tertiaire follikels en verder)?
  Slechts 400-500
 • Wat is de reden dat vrouwen niet hun hele levenslang vruchtbaar zijn?
  Doordat een vrouw eigenlijk al haar follikels aan het begin van haar leven heeft (en het er steeds minder worden)
 • De meiose bij de geslachtscel van de vouw:
  1. Begint met 1 oögonium
  2. eindigt in  ovum
 • De oögenese kort (in foetus):
  1. De oögonia liggen in clusters en er zal clonal expansion plaatsvinden (mitose) (maand 3-5)
  2. De ovaties zijn gevuld met 5 miljoen oogonia (maand 5)
  3. Oogonia gaan differentiëren in primaire oocyten(start meiose) (week 12-geboorte)
 • Na de geboorte liggen er geen oogonia in de ovaria
 • Waar bestaat de primordiale follikel cel uit?
  • Primaire oöcyt
  • primaire platte follikel cellen eromheen
 • Waar bestaat de primaire follikel cel uit?
  • Primaire oöcyt
  • granulosacellen
  • hiertussen zit de zona pellucida
 • Waar bestaat de secundaire follikel uit?
  • Primaire oöcyt
  • granulosacellen waar holtes in ontstaan
  • theca interna --> zorgt dat oestrogeen geproduceerd wordt 
  • theca externa (soort bindweefsel kap wat erom heen zit)
 • Waar bestaat de tertiaire follikel/ graafes follikel   uit?
  • Secundaire oöcyt (-->wordt naar de rand gedrukt)
  • Granulosacelle met 1 grote holte--> Antrum
 • Wanneer vindt de ovulatie plaats?
  Ongeveer 3 uur na de LH piek
 • Waar zorgen de cumulus cellen voor?
  Dei zorgen ervoor dat de eicel gevoed blijft in haar reis door de eilijder heen
 • De hormoonregulatie bij vrouwen:
  1. GnRH stimuleert productie van LH + FSH


  1. FSH--> stimuleert follikels om oestrogeen te produceren
  2. oestrogeen stimuleert o.a. Corpus luteum om progesteron te produceren


  1. LH--> stimuleert Corpus luteum om progesteron te produceren
  2. Dit stimuleert de groei en afscheiding van het endometrium
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe vaak gaat een invasieve diagnostiek mis?
1 op de 500
Wat gebeurt er na een afwijkende uitslag bij NIPT?
Invasieve diagnostiek wordt uitgevoerd om zekerheid te krijgen (vlokkentest/ vruchtwaterpunctie)
Hoe afwijkende uitslag bij NIPT mogelijk?
Soms zit er een chromosomale afwijking in de placenta maar niet in de foetus
Wat is een nipt?
 • Een niet-prenatale tes (zonder kans op miskraam
 • foetaal DNA in moederlijkbloed uit de placenta wordt gehaald en onderzocht
Wat is het nadeel van een combinatie test?
De uitkomst kan eigenlijk afhankelijk zijn van heel veel verschillende factoren
Wat is een combinatie test?
Een risico berekening 
m.b.v leeftijd moeder+ bloedonderzoek
een getal krijgt met kans op kind met downsyndroom
Wat is SEO?
Structurele echoscopie onderzoek
(2o0 weken onderzoek)
Wat zijn de voor/adelen van de SEO (20 weken echo)?
 • Keuze of je zwangerschap wilt beeindigen
 • plaats bepalen waar het kind wordt geboren
Waarvoor is de 20-weken echo ontworpen?
Op neurale buis defecten te detecteren/ controleren (bijv. Spina difila)

om nu ook voor anderen defecten
Wat is het doel van penetratie diagnostiek?
 • Ja/nee afbreken van zwangerschap
 • voorbereiden op kind met afwijking]plaats van geboorte bepalen