Summary Humane levenscyclus II

317 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Humane levenscyclus II

 • 12 Groei en ontwikkeling van het kind

 • Wat zijn de 3 fasen van de kinderleeftijd?
  • De zuigelingenperiode
  • de peuterperiode
  • de periode van het schoolkind
 • Tot en met welke leeftijd noem je een kind een zuigeling?
  Vanaf geboorte t/m 12 maanden
 • Tot en met welke leeftijd noem je een kind een peuter?
  Vanaf 1 jaar oud t/m 4 jaar oud (12-48 maanden)
 • Tot en met welke leeftijd worden kinderen gezien als ‘schoolkind’?
  vanaf 4 tot 12 jaar 
  (in Nederland gezien als schoolkinderen)
 • Groei en ontwikkeling bestaat uit:
  • vergroting en vermeerdering van cellen, weefsels en organen
  • uitbreiding van aantal celtypes, weefsels- en orgaanstructuren
 • Waartoe leidt de vergroting en vermeerdering van cellen?
  Toename in LENGTE en GEWICHT van het kind!
 • Waar leidt de uitbreiding van het aantal celtypes, weefsels- en orgaanstructuren toe?
  De ontwikkeling van de FUNCTIE van de gevormde systemen!
 • Standaardmaten om groei van kind te monitoren:
  • Lichaamsgewicht
  • Lichaamslengte → meest gangbare meting!
  • Hoofdomtrek (voornamelijk eerste periode vanwege neurologische ontwikkeling)
 •  Aan de hand van een groeidiagram wordt gekeken of het kind hieraan voldoet. Deze groeidiagrammen worden gebaseerd op een cross-sectionele curve van een grote groep van kinderen met dezelfde leeftijd. Op basis van één punt op de grafiek kun je nog niet zeggen dat het kind afwijkt van de groeilijn. Hiervoor moet je naar het beloop kijken. Groei is een belangrijke maat voor het vaststellen van wel/geen ziekte bij het kind. Bij een chronische ziekte geen “catch up” groei > kan wel bij normale ziekte gebeuren.
 • Je weet het gewicht, de lengte en hoofdomtrek van een kind. Is het genoeg om een moeder gerust te stellen?
  NEE! Je moet het BELOOP weten!
 • Wat zijn de Factoren die lengtegroei bepalen?
  • Ouders
  • Geslacht
  • Etniciteit
  genetische factoren --> 80%


  • voeding
  • hormonen
  • psychosociale factoren
  nurture --> 20%
 • Wat is de reden van de secundaire groeiverschuiving?
  Verbeteringen in:
  • Voeding
  • Hygiëne
  • Leefomstandigheden
  • (Jeugd)zorg
  → Minder (infectie)ziekten
  Dus… kinderen werden gemiddeld steeds langer!
 • Wat zijn mogelijke verklaringen voor de stagnatie van de groei?
  • Biologisch maximum
  • Stabilisatie van omgevingsfactoren
  • Ongezond eetgedrag
 • In welke periode is de groeisnelheid van het kind het hoogst?
  Tijdens de zuigenlingenperiode
 • Wanneer is de energiebehoefte het grootst?
  De eerste 3 maanden
 • Wat zijn de waardes van de lichamelijke ontwikkeling tijdens de zuigelingen periode?
  • Hoofdomtrek neemt met 1.3x toe
  • Geboortelengte neemt met 1.5x toe
  • Geboortegewicht neemt met 3x toe
 • Wat is de tijdlijn van de eetgewoontes van het kind tijdens de zuigelingenperiode?
  • 0-6 maanden: BORSTVOEDING (of borstvoeding lijkende kunstvoeding)
  • 6-9 maanden: Darm is rijp genoeg om andere voedingsproducten te verwerken, zoals vast voedsel.
  • Vanaf 9-12 maanden: Het kind kan volledig met ‘de pot mee-eten’

 • Wat is een opvallende verandering in lichaamsverhoudingen?
  • Hethoofd is groot maar wordt kleiner (in verhouding)
  • de ledenmaten zijn klein maar worden langer (in verhouding)
 • Wat is ontogenese?
  Individuele ontwikkelingsprocessen
 • Wat zijn ontogenetische adaptaties?
  Bewegingspatronen zijn aangepast aan het soort taak waarvoor het organisme in die periode van ontwikkeling is gesteld.
 • Wat is een voorbeeld van een ontogenetische adaptaties?
  Tijdens borstvoeding leert een zuigeling zuigen
 • Ontwikkeling is een discontinu process
 • Waarom is ontwikkeling een discontinuproces?
  oude bewegingspatronen moeten worden afgebroken om nieuwe aanpassingsvormen te kunnen ontwikkelen
 • Wat is een voorbeeld van een een discontinuproces tijdens de ontwikkeling?
  asymmetrisch tonische nekreflex → armen bewegen samen met nek → moeten ze afleren voordat ze  hoofd en armen vrij van elkaar kunnen bewegen!
 • De motorische ontwikkeling van het kind bestaat uit zowel een interindividuele variatie en een vaste volgorde
 • Wat wordt er bedoelt met interindividuele variatie
  De ontwikkeling verschilt van mens tot mens
 • Wat wordt er bedoelt met een vaste volgorde in ontwikkeling?
  • betrekking tot (tussen) fasen in een ontwikkelingsproces
 • Wat zijn de vaste volgorden van het ontwikkelingsproces?
  1. Proximaal --> distaal
  2. craniaal--> caudaal
  3. medial--> lateraal
  4. grof--> fijn
 • Wat is cognitieve ontwikkeling?
  Het process van leren
 • Wat gebeurt er met de cognitieve ontwikkeling tijdens de zuigelingen periode?
  • onderscheid tussen bekenden en onbekenden
  • ´naar slaapkamer’ betekent ‘slapen’
  • Nieuwe ervaringen worden gekoppeld met dingen die zij al kennen
 • Wat gebeurt er met de cognitieve ontwikkeling tijdens de peuter en schoolkind periode ?
  met name de taalontwikkeling en motorische ontwikkeling beïnvloeden de cognitieve ontwikkeling
 • Wat is de sociaal-emotionele ontwikkeling?
  • Bij de sociaal emotionele ontwikkeling gaat het over de het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid. 
  • We kunnen onderscheid maken tussen de sociale (begrip voor andere mensen > interactie met de omgeving) en 
  • de emotionele (focus ligt meer op het kind zelf en leert het om om te gaan met de gevoelens van zichzelf).
 • Wat gebeurt er met de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de zuigelingen periode?
  Passief met interactie (lachen)
 • Wat gebeurt er met de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de peuter periode?
  ontwikkeling van ik en wilsontwikkeling (onmacht en frustraties, ook verlangen om dingen zelf te doen), naast elkaar spelen maar nog wel alleen!
 • Wat gebeurt er met de sociaal-emotionele ontwikkeling bij het begin van de schoolkind periode?
  besef van regels, normen en waarden in groep
 • Wat zijn de verschillende fasen van de taalontwikkeling?
  1. Prelinguale fase
  2. Vroeglinguale fase
  3. Differentiatiefase
  4. Voltooiingsfase
 • Wat gebeurt er tijdens de prelinguale fase?
  brabbelen, huilen, vocaal spel (eerste levensjaar)
 • Wat gebeurt er tijdens de vroeglinguale fase?
  eerste woordjes (12-18 maanden)
 • Wat gebeurt er tijdens de differentiatie fase?
  tweewoordzinnen tot korte zinnen (18 maanden - 5 jaar)
 • Wat gebeurt er tijdens de voltooiingsfase?
  uitwerking naar volwassenen taal (5 jaar en ouder)
 • De gemiddelde lengte nam over de tijd toe en stagneerde (ontwikkeling stopt) op een gegeven moment → secundaire groeiverschuiving!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn veel voorkomende behandelingen voor transmannen?
 • mastectomie (verwijderen borsten > komt het meest voor), 
 • hysterectomie (verwijderen baarmoeder), 
 • ovariëctomie (verwijderen eierstokken), 
 • colpectomie (verwijderen vagina), 
 • metaidoioplastiek (maken van een kleinepenis > uitrekken van de clitoris die al door testosteron is vergroot). 
 • Phalloplastiek > het maken van een grotere penis > huid van bovenbeen of onderarm
Wat zijn veel voorkomende behandelingen voor transvrouwen?
 • Een vaginaplastiek is de meest voorkomende, 
 • daarnaast heb je een mamma-augmentatie, 
 • adamsappelcorrectie, 
 • chirurgie stembanden (kan ook met logopedie), 
 • facial feminization surgery. 
Colpectomie:
 • verwijderen vagina
Ovariëctomie:
 • verwijderen eierstokken
Hysterectomie
 • verwijderen baarmoeder
Mastectomie:
verwijderen borsten
Door welke arteriën worden de ovaria en uterus van bloed voorzien?De ovaria worden van bloed voorzien door de aa. ovaricae, deze ontspringen onder het niveau van de nierarterieën uit de aorta abdominalis. De uterus wordt van bloed voorzien door de aa. uterinae, dit zijn takken uit de a. iliaca interna.
Door middel van welke vier ligamenten of peritoneale structuren wordt de uterus met de omgeving en omliggende structuren verbonden?
 • lig. teres uteri: restant gubernaculum, verbindt uterus met ventrale lichaamswand
 • lig. sacro-uterina: bindweefslstreng, verbindt uterus met dorsale lichaamswand
 • lig. latum: peritoneumplooi, verbindt uterus met zijwanden
 • lig. cardinale: bindweefselstreng met bloedvaten (a. uterina)
Door middel van welke drie ligamenten of peritoneale structuren wordt het ovarium met de omgeving en omliggende structuren verbonden? • –  mesovarium: peritoneumplooi van het ligamentum latum
 • –  ligamentum (lig.) suspensorium ovarii: bindweefselstreng met
  vaten (a. en v. ovarica)
 • –  lig. ovarium proprium: restant gubernaculum
Wat is de functie van de musculus cremaster?Contractie van de m. cremaster spant het scrotum aan en trekt de testes dichter bij het lichaam.