Summary Humboldt : aardrijkskunde voor de onderbouw

-
ISBN-10 9034575578 ISBN-13 9789034575579
280 Flashcards & Notes
76 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Humboldt : aardrijkskunde voor de onderbouw". The author(s) of the book is/are concept Malmberg m m v Alienke Jansen Catherine Gudde Richard Fidom, Mark van Heck, Marc ter Horst m m v Willem Korevaar. The ISBN of the book is 9789034575579 or 9034575578. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Humboldt : aardrijkskunde voor de onderbouw

 • 1.3 De onderdelen van de kaart

 • Welke vier onderdelen moet een goede kaart bevatten?
  Noordpijl
  Windstreken
  Legenda
  Schaal
 • Wat is een legenda?
  Een hulpmiddel waarmee je de kaart goed kunt aflezen.  De legenda verklaart de kleuren, patronen en symbolen die worden gebruikt op de kaart.
 • Wat is een legenda?

  Verklaart de kleuren en symbolen in een kaart.

 • Wat is de noordpijl?
  De noorpijl is een pijl op de kaart die laat zien waar het noorden is.
 • Wat is de schaal?

  De verhouding tussen de afstand op een kaart en die in werkelijkheid.

 • 1.4 Plaatsbepaling

 • Wat verdeelt de aarde in een noordelijk en zuidelijk halfrond?

  De evenaar.

 • Wat is de absolute ligging?
  Plaatsbepaling door gebruik te maken van het graadnet.
 • Wat is een lengtecirkel?

  Halve cirkel (meridiaan) op de kaart van de Noordpol naar de Zuidpool.

 • Hoe loopt de nulmeridiaan?

  Dwars door Greenwich (bij Londen).

 • Hoe noem je de plaatsbepaling door gebruik te maken van het graadnet?

  Absolute ligging.

 • Wat is relatieve ligging?

  De ligging ten opzichte van een andere plaats.

 • 2.1 De invloed van de zon

 • klimaat
  Het gemiddelde weer van een groot gebied gemeten over dertig jaar of meer.
 • Wat is het verschil tussen weer en klimaat?
  Weer is gemeten op een bepaalde plaats op een bepaald moment. Klimaat is het gemiddelde weer gemeten in een langer periode van minstens dertig jaar in een groot gebied.
 • invalshoek
  Hoek tussen zonnestralen en aardoppervlak.
 • aardas
  Denkbeeldige lijn dwars door de aardbol, van de Noordpool naar de Zuidpool.
 • weer
  Toestand van de atmosfeer op een bepaald moment en op een bepaalde plaats. Eigenschappen die bij het weer horen zijn bijvoorbeeld neerslag en temperatuur.
 • breedteligging
  Afstand tot de evenaar, uitgedrukt in graden N.B. (noorderbreedte) of Z.B. (zuiderbreedte).
 • neerslag
  Water in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op de aarde neerslaat.
 • 2.2 De invloed van de hoogte en de zee

 • aflandige wind
  Wind die vanaf land naar zee waait.
 • Wat is het broeikaseffect?
  Het vasthouden van warmte door broeikasgassen in de atmosfeer.
 • aanlandige wind
  Wind die vanaf zee naar land waait.
 • Hoe wordt de atmosfeer verwarmt door de zon?
  De zon schijnt eerst door de atmosfeer heen op de grond, en daarna kaatst de zon terug.
 • broeikaseffect
  Het vasthouden van warmte door broeikasgassen in de atmosfeer.
 • Wat is het matigend effect bij zee? (zeeklimaat)
  Aan zee is het in de winter minder koud en in de zomer minder koud.
 • Wat zijn de windrichtingen?
  Noord, Oost, Zuid en West (je hebt ook nog bv. noordoost en zuidwest.
 • Waar komt de wind vandaan bij bijv. bij een westenwind?
  De wind komt uit het westen en gaat naar het oosten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een glaciaal
Is een koude periode
Wat is pleistoceen
Pleisctoceen is de vorming van een aardelaag
Sedimenten die de zee neerlegt noemen we
Mariene sediment
Het materiaal wat een gletsjer neerlegt noemen we .......
Glaciaal sediment
Wat is fluviatiel sediment
Dat is als het verweringsmateriaal neergelegd word door een rivier
Wat is sedimentatie
We hebben het over sedimentatie als er verweringsmateriaaal word neergelegd
Wat is verweringsmateriaal
Stukken rots die uiteindeluijk grind,zand en klei worden
Wat is erosie
Dat verweringsmateriaal over de bodem van een rivier heen schuurt waardoor gaten onstaan
Wat i sinterpreteren
Verbanden en conclusies trekken over informatie
Wat is karteren
Gegevens in een kaart weergeven