Summary Hygiëne, arbo en milieu

-
ISBN-10 9081228285 ISBN-13 9789081228282
195 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Hygiëne, arbo en milieu". The author(s) of the book is/are H A Rothman Harmsen. The ISBN of the book is 9789081228282 or 9081228285. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Hygiëne, arbo en milieu

 • 0 Inleiding

 • Wat  betekent HBA ?
  Het Hoofdbedrijfschap Ambachten
 • Wat doet het HBA voor het voetverzorgingsbedrijf ?
  HBA heeft in de eerste Branche Code van het voetverzorgingsbedrijf gemaakt die ook wel HAM genoemd.
 • Wat betekent HAM ?

  HAM staat voor Hygiëne, Arbo en Milieu. 
 • Wat staat in de Branche Code van het voetverzorgingsbedrijf ?
  Staat alle wettelijk eisen op het gebied van Hygiëne, Arbo en Milieu en de Branchenormen die een pedicure moet zich aanhouden.
 • Er zijn 2 soorten Codes. Benoemd ze ?
  de bronnenversie en de bedrijfsversie en de gekoppelde checklist document.
 •  Voor wie en wat staat in de bronnenversie code bedoeld?
  Voor pedicures die belang hebben bij informatie over de achtergrond van de eisen.
 • Voor wie en wat staat in de bedrijfsversie bedoeld ?
  Voor startende en gevestigde pedicure waarmee het best aan het werk kunt gaan.
 • Welke zaken zijn er van belang voor een startende ondernemer ? 

  - oprichting van je bedrijf

  - de inrichting van uw salon

  - inkoopbeleid, rekening houdend met het milieu

  - hygiëne

  - arbeidsomstandigheden

 • Uit hoeveel stappen bestaat  het model stappenplan ?

  het model stappen plan bestaat uit 4 stappen.

  - het invullen van de volledige checklist

  - het stellen van prioriteiten

  - het maken van een plan van aanpak

  - het uitvoeren van het plan van aanpak

 • Waarvoor is de checklist bedoeld ?
  De checklist is goed om van start te gaan en om zelf te bepalen in hoeverre je voldaan wordt aan de eisen en normen
 • Uit hoeveel symbolen bestaat de branche code van het voetverzorgingsbedrijf en wat betekenen ze ?

  Ze bestaat uit 3 symbolen.

  1. Wettelijk

  2. Praktijknorm

  3. Advies

 • Wat betekend ZZP-er ?
  Zelfstandigen Zonder Personeel
 • Voor wie is het symbool voor de ZZP-er bestemd ?
  Deze symbolen zijn voor alle ZZP-er en pedicuren bestemd.
 • Zijn de Arbo-normen altijd wettelijk verplicht ?
  Ja, je moet er aan voldoen.Je maakt je eigen keus in hoeverre je hieraan wilt voldoen.
 • 1 Hygienische handelen

 • Wat verstaan we onder hygiëne ?
  Hygiëne is het samenspel van maatregel dat gericht is om de overdracht van de ziekteverwekkende organismen te voorkomen
 • Wat is de andere naam van hygiëne ?
  Gezondheidsleer
 • Wat verstaan we onder besmetting ? Welke ernstige ziekten kunnen overgebracht worden?

  Bij besmetting worden  micro-organismen bv bacteriën overgebracht van de ene naar de andere plaats.  

   

   o.a  Hepatitis B en AIDS

 • Waarom is het noodzakelijk dat de hygienische omstandigheden optimaal zijn in de pedicurepraktijk?

  Je neemt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van je clienten serieus.

   

  o.a dat je zelf verzorgd eruit ziet,  een  goed ingerichte salon, schone praktijkruimte en je instrumenten zijn ook schoon.

 • Wat zijn de algemene hygienische maatregelen in de meeste ruimte ?

  -

  -  afvalverwerking

  -  ongediertebestrijding

  -  controle  op de gezondheidstoestand van kinderen

  -  toerekende kleding

  - stress door oneigen factoren  bv het beroep

  - trillengen door apparatuur veroorzaakt

  - lucht en bodemvervuiling

  - geluidoverlast

  -drinkwatervoorziening

   

   

 • Wat zijn de punten van Persoonlijke hygiene?

  - goede voeding

   -zindelijk kleding

  - regelmatie baden/ lichaans vezorging

  - voldoende lichaambewegen

  - voldoende nachtrust

  - voldoende ontspanning

 • Wat zijn de algemene gedragsregels voor de pedicure tijdens het werk?

  - het dragen van bedrijfskleding; lichte gladde en wasbaar op 60 graden Cel

  - geen normale kleding onder je bedrijfskleding; geen short over

  - zorg voor  schone handen; kort  & schoon nagels , intacte nagellak; om besmetting te voorkomen

  - geen horloge of sieraden; om  micro-organismen te beperken

  -open wondjes aan de handen of huidbeschadigingen afgedekte met niet vocht doorlatende pleister

  - handschoenen eenmalig gebruiken tijdens de behandeling en na behandeling worden uitgetrokken; mogen niet in contact komen met omgevingsmaterialen

  - gebruik handenalcohol voor en na ieder behandeling ook bij dragen van handschoenen.

  - verzorgd uiterlijk en  kort of bijeengebonden haar

  -het dragen van mond/ neusmasker en beschermbril aanbevolen  bij het werken met een freesmotor


 • Geestelijk hygiëne bestaat uit?

  - alcoholisme

  - drugsverslaving

  - omgeving met  ziekmakende factoren; werkdruk / stress

 • Wat betekent geestelijk hygiëne?
  -
 • Milieuhygiëne bestaat uit?

  - waterhygiëne

  - voedingshygiëne

  - woonhygiëne

  - arbeidshygiëne; micro-organismen    

 • Wat voor soort micro -organismen  ontstaan vaak tijden een pedicurebehandeling?
  Er ontstaan vaak minuscule, dikwijls onzichtbare, snij, steek of schaafwondjes.
 • Hoe kan infectie ontstaan?
  Bij  doorbreking van de opperhuid wort het onderliggende weefsel besmet met de eigen huidflora of met micro- organismen van niet steriele instrumenten of uit de omgeving.
 • Wat / hoe  moet je  regelmatig reinigen of desinfecteren?

  - reinig en desinfecteer; - de instrumenten na afloop van elke behandeling,

                                            - materialen die op de grond zijn gevallen,

                                            -  materialen die niet zijn gebruikt, bij klaargelegd

                                            - werkomgeving mini 1 x per dag

                                            - oppervlakken met aanraking geweest met bloed,

                                               pus, wondvocht en besmet materialen


 • Bedrijfshygiëne  bestaat uit?

  - Arbo-wet

  - Ham-code

 • Wat zijn al de hygiënische maatregelen die genomen moet worden in een bedrijf?

  - een schone werkplek

  - schone werkkleding

  - hygiënisch werken

  - veilige apparatuur

 • Hoe dient je alle mogelijkheid van infectie te vermijden in je salon?

  - houd ruimtes netjes en reinig minimaal 1X per dag

  - voor desinfectie dient vooraf altijd reiniging plaats te vinden

  - reinig en desinfecteer bij bloed, pus, wondvocht of andere mogelijk besmet materiaal

  - gebruik reinigings-en desinfectiemiddelen volgens gebruiksvoorschrift

  - vervang mesjes direct in aanraking zijn geweest met bloed, pus, wondvocht of andere besmet materiaal

  -deponeer gebruikte mesjes direct na behandeling in een mesjescontainer  

 • Hoe kan je het overdrachten van pathogene micro-organismen te voorkomen?

  - de handen goed te wassen

  - de handen te desinfecteren met handenalcohol

  - handenschoenen te dragen


 • Hoe was je handen?

  1. kraan open en de temperatuur regelen.

  2. handen goed nat maken.

  3. vloeibare zeep aanbrengen ui een dispenser

  4. zorgvuldig, gedurende minimaal 10 seconde alle delen van de handen en polsen inwrijven met zeep. de ruimte vingers, duim, pink en de vingertoppen

  5.zeep goed met ruimwater afspoelen. van de polsen naar de vinger toppen

  6.handen goed afdrogen met disposable handdoek

  7. de kraan met deze handdoek sluiten

  8. de gebruikte handdoek in de  daarvoor bestemde afvalbak werpen

  9. bij elleboogkranen en elleboogdispersers aanwezig zijn , zodanig gebruiken.

 • Wat is een andere naam voor desinfecteren?
  ontsmetten
 • Hoe desinfecteren je handen?

  1. vanuit een dispenser de handen alcohol op  de handen aanbrengen.

  2. alle delen van de handen en de pols zorgvuldig inwrijven totdat  de huid droog is. eventueel de ruimte tussen vingers, duim, pink en vingertoppen

  3. handen aan de lucht  laten drogen

 • Waarom moet je handschoenen dragen indien de Code aangeeft?
  Om ter bescherming van de cliënten en de dienst verlener.
 • Waarom moet je na het dragen van handschoenen je handen wassen of gedesinfecteerd?
  handschoenen beschermende kleding, adembescherming en het dragen van veiligheidsbril behoren alles tot de persoonlijk bescherming van de dienst verlener.
 • Wat zijn de eisen van de handschoenen?

  - voor eenmalig gebruikt = wegwerp

  - goed passend, aan de vingertoppen strak en bij de knokkels niet te strak

  - hypo- allergeen en bij voorkeur niet gepoederd

 • Uit hoeveel de materiaalsoorten bestaat de handschoenen?

  - polyethyleen

  - latex

  - vinyl


 • Welke soort handschoenen kan allergische reactie veroorzaken?
  De latex en de rubber handschoenen.
 • Wat is de nadeel van vinyl handschoenen?
  Deze is gemaakt van PVC.
 • Wat betekent PVC?
  Is een milieubelastende stof
 • Hoe trek je handschoenen uit?

  1. Neem de palm van de rechterhandschoen vast met de linkerhand

  2.trek de rechterhandschoen langzaam binnenste buiten uit

  3. maak met de geschoeide linkerhand een prop van de rechterhand

  4 trek de linker handschoen uit over de samengepropte rechter handschoen

  5. gooi de handschoenen weg op de voorgeschreven wijze en was de handen onmiddellijk.

 • Wat zijn de aandachtpunten bij het trekken van handschoenen uit?

  - besmette oppervlakken mogen bij iedere handeling uitsluitend met andere besmette oppervlakken in aanraking komen en rein oppervlakken met reine.


 • Wat is reinigen?
  Reinigen is het droog of nat verwijderen van zichtbaar vuil en van onzichtbaar organisch materiaal.
 • In hoeveel deel bestaat vuil?

  - droog vuil

  - aangekleefd vuil

  - sterk gehecht, ingedroogd vuil

 • Uit hoeveel combinatie factoren kunnen we reinigen?

  - bewegen; schrobben, boenen, draaien, ultrasoon, harde waterstraal

  - temperatuur; hoe warmer het water, hoe beterde reinigen

  - chemie; welke reinigen middel zet u in?

  - tijd; het inwerken van vuil geeft een gemakkelijkere verwijdering

 • Hoe kan je desinfectie behulp bereikt worden?

  - ontsmettingsmiddel / desinfectantia ( chemische  desinfectie)

  -verhitten (thermische desinfectie) • Wat eis de bestrijdingsmiddelwet ?
  Dat  een desinfectiemiddel dat gebruikt wordt voor de desinfectie van instrumenten en oppervlakte voor zien van N-nummer.
 • Wat betekent N- nummer?
  N-nummer staat voor Nederlandse registratie en bestaat uit 4 of 5 cijfers en de letter N
 • Wat biedt de Code en de desinfectieschema?

  - inactiveren

  - reinigen

  - desinfecteren

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kunt u de beste maner om allergie off eczeem te voorkomen?

- handschoenen te dragen

- geen sieraden en horloge

- niet eten en drinken en roken tijdens het werk.

Hoe kunt u maatregelen nemen ter voorkomen van allergie / eczeem met betrekking tot uw werkomstandigheden?
kijk naar de productie informatie, bijsluiter , vraag bij groothandel. en veiligheid informatiebladen.
Symptomen van allergische reactie?

- niezen loopneus, verstopte neus

-jeukende ogen, rode ogen, tranen ogen

-kortademig, hoesten, benauwdheid.

-zwelling van handen, oogleden, lippen en tong

- immobiliteit, uitval van beweeglijkheid.

Wat zij de voorbeelden van irriterende stoffen?
bergamotten, Arnica, zinkoxiden en jodium
Wat is het verschil tussen allergie en irritatie?
allergie is onomkeerbaar en een irritatie is dit niet.
Via welke weg kunnen allergene stoffen in het lichaam komen?

- mond, ; ongemerkt  via eten waarbij handen niet goed zijn gewassen

- neus,  via neusslijmvliezen

-  huid ; in het lichaam via huid bij haarzakjes

- spijsvertering.

-  ogen; wrijft met je handen aan je ogen , via stofdeeltjes nattechniek

Een allergie is onder andere te herkennen aan de volgende verschijnsel of efflorescentie aan de huid.

-jeuk

-roodhuid

-droogheid of vochtig

- schilferig

- oedeem

- verdikking van de huid

- blaasjes en etter

Hoe herkent u gebrek?

- Breuk in de snoer

- defecte of beschadigde schakelaar en of wand contactdoos

-spanningvoerdende delen die niet zijn afgeschermd

- kabels die niet deugdelijk zijn bevestigd of ondersteund

- leidingen die niet goed passen zijn binnengeleid.

Hoe kunt u kortsluiting voorkomen?
Controle van de apparaten, snoeren, stekkers en wand contactdozen
Wat neemt u waar bij kortsluiting?
overspringende  vonken, ruikt en ziet het doorbranden of smelten van de isolatie. zolang de stroom niet onderbroken , kunt  deze voelen als een schikbeweging, pijnlijk krampen of hevige pijn.