Summary Ik heb ook wat te vertellen

-
ISBN-10 9088500339 ISBN-13 9789088500336
425 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ik heb ook wat te vertellen". The author(s) of the book is/are Martine F Delfos. The ISBN of the book is 9789088500336 or 9088500339. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ik heb ook wat te vertellen

 • 1 Inleiding, Hersens op 'aan'

 • de wereld van de adolescent draait om zijn
  leeftijdsgenoten
 • toch blijven de .... de bodem van het bestaan
  de ouders
 • communicatie is wezenlijk om
  goed op te voeden en de puberteit door te komen
 • wanneer er op basis van non-verbale signalen wordt geconstateerd dat iemand het allemaal niet zo goed begrijpt vragen we vaak "begrijp je"
  Het antwoord is vaak ja, dan gaan we met een ongemakkelijk gevoel door met onze uitleg, maar bouwen voor de zekerheid nog een uitleg in
 • 1.1 Eerlijke communicatie

 • een puber is vaak eerlijk in zijn
  aanvaarding of afwijzing van communicatie
 • met pubers moet je echt communiceren anders vertrekken ze (letterlijk of figuurlijk)
  communiceren met pubers
  -meest leerzame
  -eerlijke
  -dynamische
  communicatie die bestaat
 • volwassenen hebben de neiging om:
  -te vertellen
  -niet uitnodigend te zijn
  -niet te luisteren
  -niet te vragen
 • de manier om echt te praten is de
  socratische manier
  socrates (griekse wijsgeer)
  gaat uit van de deskundigheid van een ander
  de hersens van de ander aan zetten
 • pubers reageren gretig op de socratische manier
  je kunt diep contact raken met elkaar
  maar volwassenen zijn te vaak bezig met:
  -ons eigen verhaal af te steken
  -pubers als kleine kinderen behandelen
  -preken 
 • de vraag is hoe te communiceren zodat de puber over de
  noodzakelijk informatie beschikt
  zijn leven goed kan leiden
  beschermd wordt tegen gevaren

  (de volwassene moet niet zijn kennis spuien mar het denkproces van de jongere door middel van vragen begeleiden)
 • 1.2 Hersens op aan

 • communiceren met jonge kinderen is vaak moeilijk vanwege
  nog niet voluit ontwikkelde verbale capaciteit
 • repeteervragen
  vragen die ze herhalen omdat ze niet weten welke vraag ze moeten stellen om het gewenste antwoord te krijgen
 • voorwaarden op communicatie wederzijds uitwisselend te maken
  -beide gesprekspartners hersens op aan
  -beiden deelnemen aan het gesprek
  -al denkend en sprekend samen een mening vormen

  (volwassenen zetten hun hersens uit / vertellen jongeren wat ze van iets vinden)
 • de attitude die men voor communicatie aanneemt is van groot belang
  respect en bescheidenheid
  men moet overtuigd zijn dat jongeren iets te vertellen hebben
 • 1.3 De slimme puber

 • intellectuele vermogens neemt toe tijdens de adolescentie door
  meer verbindingen tussen de hersencellen waardoor,
  er meer onderlinge verbanden tussen de informatie in verschillende cellen mogelijk worden gemaakt.
  De mogelijkheid tot overzicht over het geheel neemt toe
 • voor het jonge kind is het nodig de mening van de ouders te horen, 
  Bij adolescenten
  werkt het moeten luisteren averechts
  dit stopt het eigen denkproces
 • de socratische methode van vragen om nadere uitleg stimuleert
  het denkproces van jongeren
  ze zullen zelf argumenten gaan noemen die volwassenen wilden noemen
  deze komen nu vanuit henzelf en zijn daardoor beduidend effectiever
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Cogito ergo sum
Ik denk dus ik besta
 Metacognities
Denken over denken
 Pluriformiteit
.
 Delinquent gedrag
.
Separatie-individualisatie proces
Loskomen-zelf iemand worden
Solitair gedrag
.
Moratorium
Periode van bezinning waarin ze nog niet aan de verwachtingen van de maatschappij voldoen.
Intellectuele identiteit
Hoe men zichzelf qua intellect ervaart, verstandig, hoog ontwikkeld mens
 Impliceert
.
Seriële monogamie
In plaats van levenslange monogame relatie, aantal monogame relaties achter elkaar