Summary Immunologie

-
ISBN-10 9031342637 ISBN-13 9789031342631
482 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Immunologie". The author(s) of the book is/are onder van G T Rijkers. The ISBN of the book is 9789031342631 or 9031342637. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Immunologie

 • 1.1 Het immuunsysteem beschermt tegen infecties en tumoren

 • we kunnen micro organismen in vier verschillende categorien indelen:

  1: goede (spijsvertering)

  2: onschuldige

  3: slechte

  4: extreem schadelijke (strikt pathogeen)

   

  het immuunsysteem is destructief van aard: een potentieel ziekteverwekker moet worden vernietigd.  Door het verschil in grootte van de ziekteverwekkers heeft het lichaam verschillende afweermechanismen.  Het immuunsysteem kan zelf schade aanbrengen aan het lichaam(koorst), daarom moet er een balans zijn tussen beschermende immuniteit en immuunpathologie.  ontspoorde lichaamscellen worden ook door het immuunsysteem opgeruimd. 

   

 • Welke micro-organismen zijn er?
  • Virussen (20-400 nm)
  • Bacteriën
  • Schimmels
  • Parasieten (mm-m)
 • In welke 4 groepen kunnen micro-organismen die ziekte kunnen veroorzaken worden ingedeeld?
  • Goede 
  • Onschuldige
  • Slechte
  • Extreem schadelijke
 • wat is de primaire taak van het immuunsysteem?
  het verdedigen van het lichaam tegen de mogelijke bedreigingen van al deze infectieuze agentia.
 • Extreem schadelijke micro-organismen leiden meestal tot ernstige morbiditeit en mortaliteit (vb: Tetanus bacterie, Ebola virus)
 • virussen zijn intracellulaire pathogenen, terwijl bacteriën en wormen over het algemeen extracellulair zijn.
 • Slechte micro-organismen veroorzaken meestal geen ziekte, maar in sommige gevallen wel. (vb: Tuberkelbaccil)
 • Goede micro-organismen zijn een voordeel voor de mens. (vb: Lactobacillus --> help bij de spijsvertering)
 • Onschuldige micro-organismen leveren de mens voordeel noch nadeel op (vb: kanariepokkenvirus)
 • Hoe wordt het immuunsysteem ook wel genoemd?
  Afweersysteem
 • Wat zijn de taken van het immuunsysteem?
  • (Primair) Het verdedigen van het lichaam tegen de mogelijke bedreigingen van al deze agentia.
  • Ontspoorde lichaamscellen herkennen en opruimen.
  • Opruimen van versleten, oude en afgestorven lichaamscellen
 • Virussen zijn intracellulair pathogeen en bacteriën en wormen over het algemeen extracellulair pathogeen.
 • Wat is immunopathologie
  Door de afweer veroorzaakte schade
 • Een slecht werkend immuunsysteem (vb: immuundeficiëntie) kan leiden tot levensbedreigende infectie.
  Een te sterk of verkeerd werkend immuunsysteem kan leiden tot allergie 
 • Waardoor ontstaat een verkeerd werken auto-immuunsysteem?
  Als het immuunsysteem zich richt tegen componenten van het eigen lichaam
 • 1.2 de intacte huid en slijmvliezen vormen een eerste barriere tegen potentiele binnendringers

 • Het lichaam heeft ook fysieke barrieres zoals de huid en de slijmvliezen. Een intacte huid houd al bijna alle bacterien en virussen buiten, en de slijmvliezen vangen ingeademde bacterien op. ook de biochemische omstandigheden voorkomen het binnendringen van ziekteverwekkers zoals de pH van de maag, vetzuren op de huid en lysozym in traanvocht. Ook in de darmen kunnen ziekteverwekkers moeilijk overleven door de immense darm bevolking.

 • Welke barrières moet een micro-organisme door?
  • Fysieke
  • Biochemische
  • Biologische
 • noem alle barrieres op.
  huid(fysieke barriere, vetzuren, commensalen), lysozym en andere secreties in traanvocht, luchtstroom in neusholten en trilharen, bronchi(mucus, trilhaarbeweging), maag(lage pH), darm(commensalen), urinewegen( lage pH, urinestroom), vagina(lage pH, commensalen).
 • Wat zijn de eerste fysieke/mechanische barrières van het menselijk lichaam die infecties tegenhouden?
  • Huid 
  • Slijmvliezen van luchtwegen, maag-darmstelsel en het urogenitale stelsel
 • Waarom kunnen micro-organismen makkelijker door de slijmvliezen  dringen dan door de huid?
  De huid bestaat uit meerlagig epitheel waarvan de bovenste laag wordt gevormd door een acellulaire hoornlaag
 • Biochemische omstandigheden van de huid en slijmvliezen maken het lastig voor micro-organismen om te overleven. Welke biochemische barrières zijn er?
  • Lage pH in de maag
  • Lysozymen in traanvocht
  • Vetzuren op de huid
 • Microbiële flora van de darm en andere slijmvliesoppervlakken helpen ook mee aan de biologische barrière 
 • Noem alle barrieres op.
  huid(fysieke barriere, vetzuren, commensalen), lysozym en andere secreties in traanvocht, luchtstroom in neusholten en trilharen, bronchi(mucus, trilhaarbeweging), maag(lage pH), darm(commensalen), urinewegen( lage pH, urinestroom), vagina(lage pH, commensalen).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is klonale deviatie?
onrijpe CD4+ T-lymfocyten gaan zich ontwikkelen tot gunstige Tregs
Wat is receptor-editing?
Onder invloed van RAG-1 en RAG-2 worden onrijpe B-lymfocyten herschikt (vooral wordt er gekeken naar de lichte keten).
wat doet AIRE?
AIRE zorgt ervoor dat er negatieve selectie tegen cellen buiten de thymus optreedt.
Wat is klonale deletie?
auto-reactieve B-lymfocyten  worden vernietigd in het stadium dat ze al wel IgM tot expressie brengen, maar nog geen IgD en T-lymfocyten worden de enkelpositieve verwijderd (CD4+ of CD8+)/
Wat houdt perifere tolerantie in?
voorkomen dat uitgerijpte, autoreactieve, immuuncompetente B- en T-lymfocyten gaan participeren in een immuunrespons.
Wat houdt centrale tolerantie in en waar vindt dit plaats?
voorkomen dat B- en T-lymfocyten met antigeenreceptoren die auto-antigenen herkennen uitrijpen tot immuuncompetentie cellen. Het vindt plaats in het beenmerg en de thymus
Waar zorgt immunologische tolerantie voor?
Immunologische tolerantie zorgt ervoor dat het immuunsysteem niet in actie komt tegen eigen lichaamscellen
Waar worden T-lymfocyten gevormd?
Thymus
Waar worden B-lymfocyten gevormd?
Beenmerg
Wat bevatten cellen van het aangeboren immuunsysteem wel en lichaamscellen niet?
PPR's (patroonherkenningsreceptoren)