Summary Impuls Tweede Fase / Havo / Deel Informatieboek

-
ISBN-10 9001940730 ISBN-13 9789001940737
422 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Impuls Tweede Fase / Havo / Deel Informatieboek ". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. The ISBN of the book is 9789001940737 or 9001940730. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Impuls Tweede Fase / Havo / Deel Informatieboek

 • 2.1 Zit er een dokter in de cel?

 • Alle mensen zijn voor de wet gelijk. Als je gediscrimineerd wordt hoef je niet meteen naar de rechter toe.
 • Waar kun je je klacht indienen?
  Commissie Gelijke Behandeling.
 • Regering en het parlement hebben de strafwet op privébezit goed beschermd.
 • Wat is witteboordencriminaliteit?
  heeft een hoge sociale positie, het delict wordt gepleegd in beroepssfeer en delict betreft fraude.
 • Wat is blauweboordencriminaliteit?
  lage maatschappelijke positie, delict vindt plaats in privésfeer en gaat om geweld tegen goederen of mensen.
 • De maximum straffen zijn bij blauweboordencriminaliteit hoger en zijn eenvoudiger op te lossen.
 • Wat is technisch sepot?
  het seponeren van een strafzaak vanwege onvoldoende bewijs.
 • Wat is beleidssepot?
  vervolgen heeft te veel nadelen voor het bedrijf.
 • In Nederland wordt er daadgericht en dadergericht gestraft.
 • Wat is klassenjustitie?
  de hogere maatschappelijke positie wordt lichter gestraft dan de lagere maatschappelijke positie.
 • Conservatieve politici vinden dat terecht. Politici in het midden zeggen dat het in het strafrecht mensen met weinig geld niet bewust zijn van oneerlijke beslissingen.
 • Wie heeft de hoogste macht in een land?
  de overheid, en heeft grote verantwoordelijkheid.
 • De overheid heeft vertegenwoordigers die zorgen dat de regels worden nageleefd.
 • 2.2 Pak de boef dan, als je kan

 • Wat is macht hebben?
  mensen dwingen te doen wat jij wilt.
 • wat bedoelen ze met 'een papieren tijger'?
  als een crimineel niet wordt gepakt.
 • Hoeveel taken heeft de politie en wat voor taken?
  3: opsporen van wetsovertreders, handhaven van de orde en hulpverlening.
 • Het OM(openbaar ministerie) en justitie geeft leiding aan de politie en zorgt voor straffen.
 • Wanneer beslist de Hoge Raad? en wat is de Hoge Raad?
  als het om en rechter doorprocederen, hoge raad: hoogste rechtscollege in NL.
 • Wat is de pakkans?
  kans dat een misdadiger gepakt wordt.
 • Wat is de strafkans?
  kans dat een misdadiger wordt gestraft.
 • politiecommissarissen, officieren van justitie en rechters moeten jaarlijks aan de minister van Justitie rapporteren hoeveel zaken hebben behandeld.
 • Wat zijn prestatiecontracten?
  de financiering van de organisatie is afhankelijk van de geleverde prestatie.
 • Waaruit bestaat een bewijs?
  verklaringen van getuigen, deskundigen, een betekenis etc.
 • Het schrijfdossier van verdachte door het OM naar de rechte, alleen belastende bewijzen maar ook ontlastende bewijzen: bewijs dat aantoont dat de verdachte de misdaad niet gepleegd kan hebben.

 • Wat zeggen de Conservatieve politici?
  prestatiecontracten goed middel om de pak en strafkans te verhogen. ook de zitkans: het percentage gevangenen van het totale gestraften.
 • Wat vonden de progressieve politici?
  presentatiecontracten leiden tot verkeersbonnen.
 • Wat is tunneldenken?
  dader pakken en bewijzen zoeken, met veel druk op verhoor.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wie beslist uiteindelijk in een parlementaire democratie?
de meerderheid in het parlement.
Wie vinden dat burgerlijke ongehoorzaamheid niet mag?
conservatie politici
Noem de 10 kenmerken van burgerlijke ongehoorzaamheid.
actievoerders erkennen regering en parlement - actie is illegaal - eerst legale middelen - geweldloos - gewetensvol - samenhang - weloverwogen - openbaar - mensen die er niks mee te maken willen hebben worden ook niet lastig gevallen - vrijwillig.
Wat is burgerlijke ongehoorzaamheid?
illegaal, maar geweldloos verzet van burgers.
Kiezers zijn verdeeld in 4 groepen in welke groepen?
onverschilligen (geen intresse) , ontevredenen (vinden het niets), gezagsgetrouwen (politici als leider beschouwen), geïnteresseerden (zijn bertrokken)
Wanneer is er legitimiteitscrisis?
Als burgers de politici niet meer als leiders zien.
Wanneer spreek je van een kloof?
Als de afstand tussen burgers en politici te groot is.
Wat vinden Journalisten in een democratie?
dat de media de politieke macht moeten controleren en niet andersom.
Wat is infotainment?
informatie en amusement vloeien in elkaar over.
Wat is tv-democratie?
politici zijn constant bezig zo goed mogelijk in beeld te komen