Summary in balans

-
ISBN-13 9789462871977
338 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "in balans". The author(s) of the book is/are Sarina van vlimmeren. The ISBN of the book is 9789462871977. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - in balans

 • 22.1 Het product

 • Materiele eigenschappen
  De eigenschappen die het product zelf aanwezig zijn en de eigenschappen die de producent heeft toegevoegd
 • Immateriele eigenschappen
  De eigenschappen die de consument aan het product verbindt
 • Kwaliteit
  Alle eigenschappen van een product waaraan de gebruiker waarde hecht
 • Vormgeving
  Hoe het product eruit ziet
 • Verpakking
  De noodzaak om een product te verpakken vanuit beschermingsoogpunt en om de aandacht van het publiek te trekken
 • Garantie en service
  De leverancier moet inslaan voor de kwaliteit van zijn geleverde producten. Service bestaan onder andere uit voorlichting, bezorgen, installeren en hulp bij problemen
 • 22.2 Merk

 • A-merk
  Een bekend merk met een goede reputatie, landelijke reclame en op veel plaatsen te koop
 • B-merk
  Wat minder bekend, goedkoper en op wat minder plaatsen te koop
 • Paraplu label
  De leverancier brengt al zijn producten onder 1 naam op de markt
 • Private label
  Een product dat, gezien vanaf het standpunt van de fabrikant, in opdracht van een derde wordt gemaakt
 • Huismerk
  Producten die onder de eigen naam van de detaillist worden aangeboden
 • 22.3 Levenscyclus

 • Productlevenscyclus
  Wanneer een nieuw product op de markt komt, neemt meestal de afzet langzaam toe. Daarna blijft de afzet van het product gelijk, en ten slotte neemt de afzet af
 • 22.4 Prijsbepaling

 • Kostengeoirentneerde prijsbepaling
  De organisatie neemt de kosten als basis voor de bepaling van de verkoopprijs
 • Concurrentiegeoreiteerde prijsbepaling
  Als er zoveel concurrenten zijn in een branche dat een onderneming de prijs wel moet afstemmen op die van de concurrentie
 • Vraaggeorienteerde prijsbepaling
  De organisatie neemt de prijs die de consument wil betalen als uitgangspunt
 • Penetratiepolitiek
  De prijs van een nieuw product zo laag vaststellen dat daardoor in korte tijd een groot gedeelte van de markt van het nieuwe product wordt voorzien
 • Afroompolitiek
  De onderneming begint met een hoge prijs van verlaagt deze in stappen
 • Psychologische prijzen
  Prijzen die net onder een geheel getal zitten zoals 99,95 of 89 of 9,90
 • Prijskortingen
  Kortingen op de prijzen, zowel rechtstreeks als door het aanbieden van een groter aantal producten voor een lagere prijs
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Rentabiliteit
De verhouding tussen een inkomen en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend
Solvabiliteitseis
Deze geeft aan welk deel van het totale vermogen maximaal mag bestaan uit vreemd vermogen
Groei onderneming
Het aantrekken van vermogen kan invloed hebben op de solvabiliteit
Liquidewaarde
Het bedrag dat de activa bij liquide opbrengsten
Going concern
Het uitgangspunt dat de onderneming ook in de toekomst blijft bestaan
Solvabiliteit
De mate waarin een onderneming in staat is haar schulden op korte termijn en op lange termijn te doen
Berekenen cashflow
Het resultaat voor belasting - de vennootschapsbelasting + de afschrijvingen van dat jaar = de nettowinst + de afschrijvingen
Cashflow
Het ingaande kasstroom verminderd met de uitgaande kasstroom
Debiteurenkern
Het minimale bedrag dat de onderneming altijd onder debiteuren heeft uitstaan
Ijzeren voorraad
Een voorraad goederen waarover een onderneming voor een ongestoord bedrijfsuitoefening altijd moet beschikken