Summary Index.

-
ISBN-10 9006410403 ISBN-13 9789006410402
174 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Index.". The author(s) of the book is/are Ton van Haperen, Gertjan Huijbens Nico van Arkel. The ISBN of the book is 9789006410402 or 9006410403. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Index.

 • 1.2 Hoe ging Nederland denieuwe eeuw in ?

 • wat wordt er bedoeld als men over de Nationaal inkomen heeft  ?

  Wat  Nederlanders met z'n  allen verdienen

 • Wie verzameld de gegevens van ons inkomen ?

  Dat wordt verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek Het CBS

 • Wat wordt er bedoeld met koopkracht ?

  Wat iemand gelet met zijn inkomen kopen

 • Wat is arbeidsverdeling ?

  Het verdelen van de werkzaamheden binnen de productieproces

 • Wat zijn de belangrijke pijlers van de Nederlandse economie  ?

  Het handelen en vervoeren van goederen door de geografische ligging is Nederland uitgegroeid tot een distrubutieland

 • In welke 4 categorieën kan je de economische activiteiten onderverdelen ?

  1 primaire sector (Landbouw)

  2 secundaire sector (Industrie)

  3 tertiaire sector (commerciële dienstverlening )

  4 quartaire sector ( niet commerciële dienstverlening )

 • wat is privatisering ?

  wanneer de overheid taken overdraagt aan particuliere bedrijfsleven een voorbeeld daarvan is de PTT dit vroegere staatsbedrijf is nu opgesplitst in twee aparte particuliere ondernemingen voor Telecommunicatie en postbezorging

 • wat bedoeld men met Bruto Binnenlands product (BBP)

  De productie van bedrijven en overheid opgeteld heet de BBP deze grootheid geeft in geld aan hoeveel wij produceren en dus verdienen

 • wat is arbeidsproductiviteit ?

  De arbeidsproductiviteit (apt) is de gemiddelde productie van een werknemer in een bepaalde periode

 • 1.3 Hoe meten we productie ?

 • wat meet de CBS?

  Het CBS meet alleen het formele deel van de economie bijvoorbeeld de BBP die geeft de waarde van de productie binnen de Nederlandse grenzen weer

 • Wat is onderdeel van de BBP ?

  tastbare goederen zoals auto''s,balpen, mobiele telefoons en geestelijke goederen zoals bankdiensten, taxivervoer, telefoonnetwerkdiensten

 • goederen en diensten worden gemaakt met 4 productiefactoren welke zijn dat ?

  Arbeid,kapitaal,Natuur en ondernemerschap

 • in welke vorm levert de productiefactoren inkomen op ?

  in de vorm van loon,rente,huur en winst

 • wat is het verschil tussen arbeidsintensieve en kapitaalintensieve productie ?

  het  verschil is bij arbeidsintensieve productie dat er vooral gebruikt gemaakt wordt van  arbeidskrachten en bij kapitaalintensieve productie vooral met machines wordt geproduceerd

 • wat is informele economie ?

  dat is vrijwilligerswerk en zwartwerk en valt buiten het zicht van de CBS

 • wat is een bedrijfskolom ?

  dat is een schema waar de stappen van een begin tot eind product staat

 • wat is toegevoegde waarde ?

  het aandeel produceren van een bepaald product

 • wat is afschrijving?

  is de waarde vermindering van de kapitaalgoederen

 • wat is Netto Binnenlands Product en hoe bereken je dat ?

  geeft in netto geld aan hoeveel we hebben geproduceerd en netto dus hebben verdient Het bedrag afschrijvingen aftrekken van het  BBP levert Het Netto Binnenlands Product (NBP)

 • wat is een objectieve methode ?

  is het berekenen van de Binnenlands product via het optellen van de toegevoegde waardes van de bedrijven en de overheid

 • wat is een subjectieve methode ?

  De hoogte van het nationaal inkomen wordt gemeten door alle primaire inkomens van de burgers van een land bij elkaar op te tellen.

 • wat is de toegevoegde waarde van bedrijven ?

  dat is de omzet, ingekochte grond en hulpstoffen

 • wat is de toegevoegde waarde van de overheid ?

  dat zijn de ambtenarensalarissen

 • hoe bereken je de Netto binnenlands product ?

  BBP -  afschrijvingen van overheid en bedrijven = netto binnenlands product NBP

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.