Summary Indonesië Actueel

-
258 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Indonesië Actueel". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Indonesië Actueel

 • 1 De Indonesische archipel

 • aardbeving

  schokkende of trillende beweging van een gedeelte van de aardkorst door de werking van onderaardse krachten

 • Absolute ligging

  Precieze ligging van een plaats, bijvoorbeeld in coördinaten

 • A-klimaat

  Klimaat volgens van Köppen waarbij de gemiddlede temperatuur van de koudste maand boven 18 C ligt. Het Af kent geen droge tijd en het Aw wordt gekenmerkt door een droge periode in de winter

 • Archipel

  Eilandengroep

 • Archipelkarakter

  Het voorkomen van veel eilanden in één gebied

 • Bevolkingsdruk

  Mate waarin de bevolkingsomvang een aanslag doet op de natuurlijke hulpbronnen, de leefbaarheid en de beschikbare ruimte van een gebied

 • Caldeira

  Zeer grote inzinking in een vulkaankrater die is ontstaan door het instorten van het dak van een leeggelopen magmakamer

 • Delfstoffen

  Gesteenten en mineralen die nuttig zijn voor de mens en voordelig kunnen worden gewonnen voor de economie

 • Intertropische convergentiezone

   

  Lagedrukgebied in de tropen dat verschuift met de loodrechte zonnestand

 • Lahar

  Modder- en puinstroom als gevolg van een vulkaanuitbarsting

 • Moesson

  Land- of zeewind die ieder half jaar van richting verandert

 • Moessonklimaat

  Tropisch klimaat met een duidelijk droog en nat seizoen

 • Overbevolking

  Een grote bevolkingsoverschot waardoor de leefbaarheid niet goed meer is

 • Platentektoniek

  Proces van het ontstaan, bewegen en verdwijnen van delen van de aardkorst

 • Primate city

  Aanduiding van de groottse stad in een land als deze alle andere steden in de schaduw stelt

 • Relatieve ligging

  Ligging van een plaats ten opzichte van andere ruimtelijke verschijnselen

 • Stedelijke hiërarchie

  Rangorde van steden

 • Stedelijk netwerk

  Geheel van steden en hun onderlinge sociale, economische en/of politieke relaties

 • Stratovulkaan

  Vulkaantype die kegelvormig

 • Sundaplaat

  Microplaat die deel uitmaakt van de Euraziatische plaat

 • Transmigratie

  Door de overheid afgedwongen migratiestroom in Indonesië van gezinnen uit dichtbevolkte eilanden naar dunbevolkte eilanden met als doel het dichtbevolkte eiland te ontlasten

 • Tsunami

  Hoge vloegolf die ontstaat door de energie die vrijkomt bij een aarbeving, onderzeese verschuivng van de zeebodem of vulkaanuitbarsting

 • Urbanisatiegraad

  Precentage van de bevolking dat in steden woont

 • Urbanisatietempo

  Mate waarin de stedelijke bevolking jaarlijks groeit

 • Verstedelijking

  - plattelandse bevolking trekt naar steden

  - groei van het stedelijk gebied ten opzichte van de totale bevolking

   

 • Verstedelijkingsbeleid

  Maatregelen van de nationale overheid om de omvang, de richting en de snelheid van de verstedelijking te beïnvloeden

 • Vulkanische verschijnselen

  Alle verschijnselen die optreden bij vulkanen

 • Zeebeving

  Aardbeving waarvan het epicentrum in de aardkorst onder de zee of de oceaan ligt

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

zakelijke dienstverlening

bedrijfstak die zich met name bezighoudt met het leveren van bepaalde betaalde diensten en het geven van advies

wereldstad

miljoenenstad die als internationaal beslissingscentrum belangrijke economische, politieke, wetenschappelijke en culturele functies vervult

verstedelijking

toename van het percentage inwoners dat in een gebied in steden woont

triade

drie technologisch hoog ontwikkelde westerse landen waartussen de grote handelsstromen zich afwikkelen

transporttechnologie

moderne technieken waaronder digitale technologie, die het mogelijk maken om goederen sneller, goedkoper en op grotere schaal te vervoeren en te distribueren

transnationale onderneming

onderneming die economisch ook actief is in het buitenland

tijd-ruimtecompressie

plaatsen blijven in de geografie even ver van elkaar maar zijn dichterbij waar de afstanden worden uitgedrukt in geld of uren

ruilvoet

de verhouding tussen het prijspeil van de exportproducten en het prijspeil van de importproducten

productieketen

alle activiteiten die in een bepaalde volgorde met elkaar verbonden zijn

Multinationale onderneming

onderneming met vestigingen in meerdere landen