Summary Industriele productie het voortbrengen van mechani

-
ISBN-10 9039526737 ISBN-13 9789039526736
38 Flashcards & Notes
58 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Industriele productie het voortbrengen van mechani". The author(s) of the book is/are H J J Kals. The ISBN of the book is 9789039526736 or 9039526737. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Industriele productie het voortbrengen van mechani

 • 1.1 de ontwikkeling van in de industriele ontwikkeling

 • wat was er nodig voor de eerste stoommachine?
  kennis en vervaardiging van cylinders en zuigers, hierbij was ook gereedschap nodig. aandrijving voldoende energie beschikbaar.
 • Wat waren de gevolgen op sociaal vlak voor de mensheid?
  Omdat er grote aantallen mensen naar de stad trokken, kwamen er problemen met huisvesting, armoede en slechte arbeidsomstandigheden. In eerste instantie verslechterde de omstandigheden voor een groot deel van de bevolking. 
 • Wat waren de gevolgen op industrieel vlak voor de mensheid?
  Door de sterke mechanisering kwam er de mogelijkheid tot uniforme productie. Hierdoor konden o.a de spoorwegen worden aangelegd, produceren van rails ging een stuk sneller dan voorheen.
 • Wat is de grootste doorontwikkeling na de industriele revolutie?
  Miniaturisatie, dit woord staat voor de verregaande precisisering van bestaande productieprocessen. waardoor het economisch haalbaar wordt en technisch interessant. Als voorbeeld kun je de ruimtevaart nemen, hierbij was het noodzaak om electronica te gebruiken die licht en compact was, en geen grote logge pc. het gewicht zou dan te zwaar te worden. dus door miniaturisering kunnen processen worde geoptimaliseerd dan wel gestandariseerd
 • Wat zijn processen die mis kunnen gaan bij een productiebedrijf?
  Veelal gaat het op het vlak van communicatie mis, waardoor de ontwerper het product niet goed overdraagt aan de technoloog/productieleider hierdoor ontstaat frictie wat niet gewenst is.
 • 1.2 Organisatie en communicatie

 • Wat is de oorsprong van de bedrijfsfuncties?
  Bij een ambachtelijk bedrijf is de eigenaar, verkoper, ambachtsman en ontwikkelaar. bij de bedrijfsfuncties zijn deze taken opgesplitst omdat er grote aantallen ghehaald worden en specialisiatie is vereist.
 • Wat is er nodig voor goede communicatie?
  De bereidheid om overleg te plegen?
 • Wat kan het gevolg zijn van slecht communicatie?
  In het ergste geval kan niet aan alle producteisen voldaan worden, denk hierbij aan kwaliteit, levertijd en kostprijs.
 • Welke communicatiemiddelen zijn/waren er?
  in het verlden werd voornamelijk gewerkt met een technische tekening, heden ten dage wordt met GPS (geometrische productspecificatie) gewerkt, dit verder gespecificeerd in een ISO. hierin wordt beschreven waaraan het product moet voldoen. ook worden hierin de aantallen van en benodigde materialen in uitgelegd.


  met de komst van de pc en internet word ook veelvuldig gebruik gemaakt van een 3d ontwerp in de pc met alle bijkomende informatie zoals productieaantallen en benodigheden.
 • 1.3 Productvoorbeelden en productkentallen

 • Wat zijn productkentallen?
  Productkentallen geven de oplage, levenscyclus, levensduur en ontwikkelingstijd weer. Deze kentallen kunnen worden gebruikt om een effciciente kostprijs te kunnen berekenen.
 • Wa
  f
 • 2.1 Inleiding

 • welke functionele eisen worden er in de eerste plaats gesteld bij de materiaalkeuze?

  Dat zijn de sterkte,stijfheid en corrosiebestendigheid

 • Ook esthetsche eisen vormen een rol bij materiaalkeuze als; vorm en oppervlaktegesteldheid

 • Naast functionele eisen moet men ook rekening houden met ander eisen welke zijn dat? 

  Dit zijn de productietechnische eisen,zoals; het productieproces, hoe gaan het geproduceerd worden.

 • Welke drie verschillende catorgorieen Materiaaleigenschappen zijn er?

  Mechanische, fysische en chemische

 • Wat zijn voorbeelden van Mechanische eigenschappen?

  Sterkte, stijfheid en corossiebestendigheid

 • mechanische eigenschappen;Sterkte, stijfheid, corossiebestendigheid, taaiheid en dichtheid

 • Welke drietal gebieden zijn er te onderscheiden binnen de materiaalkunde

  1 Fundamentele Materiaalkunde; (invloed van chemische samenstelling op de (mechanische) eigenschappen,

  2 Materiaalbereiding; de bereiding materialen uit grondstoffen

  3 Toegepaste materiaalkunde; materiaalkeuze en toepassing bij ontwerp en fabricage van producten

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

welke functionele eisen worden er in de eerste plaats gesteld bij de materiaalkeuze?
13
Welke 3 kristalroosterstructuren zijn er?
13
Hoe noemt men kristalroosterstructuren ook wel?
13
Welke drie verschillende catorgorieen Materiaaleigenschappen zijn er?
12
Page 1 of 9