Summary Industriële productie : het voortbrengen van mechanische producten

-
ISBN-10 9039525293 ISBN-13 9789039525296
204 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Industriële productie : het voortbrengen van mechanische producten". The author(s) of the book is/are H J J Kals. The ISBN of the book is 9789039525296 or 9039525293. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Industriële productie : het voortbrengen van mechanische producten

 • 1 Inleiding

 • De industriële productietechniek ontstond tegen het eind van de achttiende eeuw. De stoommachine leverde energie op een centraal punt en die moest ook ter plaatse worden afgenomen. Het beschikbaar komen van deze energie op één plaats luidde de eerste industriële revolutie in. Gekenmerkt door de opkomst van grote industriële bedrijven. Belangrijkste kenmerk industrialisatie: Bijeenbrengen van productiemiddelen, zoals arbeid, machines en gereedschappen in georganiseerd verband met een veel grotere capaciteit. Door spoorwegen en stoomscheepvaart konden materialen en grondstoffen over grote afstanden aangevoerd worden en producten over een groot afzetgebied worden verspreid.


  Begin 20e eeuw nieuwe belangrijke ontwikkelingen: opkomst van elektrificatie, de auto, het vliegtuig, radio en televisie en na de 2e WO de ruimtevaart, micro-elektronica en informatietechnologie.

  Belangrijkste trend afgelopen eeuw: enorme toename van de nauwkeurigheid waarmee zeer uiteenlopende fabricagebewerkingen en materiaalbehandelingen kunnen worden uitgevoerd. Maakbaarheid vormt de grootste belemmering voor productvernieuwing. De nanotechnologie kan worden beschouwd als een logische voortzetting van de microtechnologie.


  Vroeger GPS (geometrrische productspecificatie): Technische tekening met geometrie en oppervlakteconditie en toleranties.


  Tegenwoordig 3D-computermodel: CAD/CAM techniek (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing)

 • 2 Materiaalkunde

 • Trek-rek diagram:

  Belasting in N/m^2 respectievelijk verlenging in %.


  Arbeid = kracht x weg = oppervlak. Het oppervlak is dus een indicatie voor het energie-absorberend vermogen van het materiaal.


  Lage belasting = slechts elastische vervorming. > Materiaal keert na belasting terug in oorspronkelijke vorm.

  Rekgrens = sigma0,2%


  Hogere belasting = plastisch gedeelte

  -  Proefstaaf wordt gelijkmatig langer en dunner.

  Vanaf max. treksterkte:

  -  Beginpunt insnoering > Verdere belasting leidt tot breuk.

 • Constructiematerialen:

  Metalen ferro/ non-ferro
  Kunststoffen (kunstmatig vervaardigd)
  -  thermoplasten, -harders, rubbers en elastomeren (lego /elastiek)
  Keramische materialen (baksteen)
  Composietmaterialen (samengesteld)
 • Wat is cradle 2 cradle?

  De cirkelgang van energie gaat nooit verloren.
 • Waarvoor dient een materials flow cycle?

  Ten behoeve van recycling. Er wordt bij het produceren rekening gehouden met hoe de onderdelen gerecycled gaan worden.
 • Een consumptie maatschappij draait op een fuel economy.

 • Fysische materiaal eigenschappen:

  Warmte geleiding, dichtheid, smeltpunt
 • Chemische materiaal eigenschappen:

  Reactie op stoffen (corrosie)
 • Mechanische materiaal eigenschappen:

  Sterkte, stijfheid, hardheid (bepaald o.a. de duurzaamheid), taaiheid, vervormbaarheid.
 • 3 Oervormen

 • Functie van oervormen (wat doet het proces?):
  Vervaardigt voorwerpen uit vormloos materiaal (poeders, pasta's, vezels, folies, vloeistoffen)
 • Hoe gaat oervormen in zijn werking?
  Door afkoeling of een chemisch proces ontstaat de overgang naar vaste vorm.
 • Welke materialen worden gebruikt bij oervormen?

  kunststoffen, metalen en composiet.
 • Welke vorm aan producten levert oervormen op?

  Maken van halffabrikaten, zoals plaat, staf of profiel, en het rechtstreeks gieten van als zodanig te gebruiken onderdelen.
 • 3.1 Grondslagen van het oervormen

 • Oervormen
  Technieken, waarbij voorwerpen worden vervaardigd uit vormloos materiaal
 • 3.2 Verloren-modelmethode (3.6)

 • Wat is de functie van de verloren-modelmethode?
  Het omzetten van een vloeibare gietlegering naar een vaste vorm met een hoge maatnauwkeurigheid (geen tot zeer weinig nabewerking).
 • Hoe werkt de verloren-(was)modelmethode?
  M.b.v. een matrijs wordt een wasmodel vervaardigd. Dit wasmodel wordt bevestigd aan een gietsysteem > Wasboom. Door onderdompelen wordt een keramische schaal opgebouwd. Vervolgens wordt de was uitgesmolten en de gietvorm gebakken. Nu kan er gegoten worden.
 • Welk materiaal is geschikt voor het verl.mod.meth?

  Vloeibare gietlegeringen
 • Welke producten levert de verl.mod.meth. op?

  kleine complexe producten met een nauwkeurige afwerking. Moeilijk te verspanen hoog smeltende materialen. VB: gecompliceerde fijn-mechanische onderdelen.
 • Verloren-schuimmodelproces:

  Het schuimmodel is voorzien van een keramische coating ter bescherming. Tijdens het gieten zal het polystyreenschuim ontleden en de ontstane gassen zullen door het omringende zand worden opgenomen. Kwaliteit wordt bepaalt door de korrelgrootte van het schuim. Er is een grotere vormvrijheid dan bij gieten, omdat het model niet lossend hoeft te zijn.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.