Summary INFECTIE EN INFLAMMATIE

-
290 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - INFECTIE EN INFLAMMATIE

 • 2 Klinisch redeneren bij koorts in eerstelijnszorg

 • Cytomegaliovirus
  • asymptomatisch of atypisch 
  • 4-12 weken incubatie  
  • overdracht via contact lichaamsvloeistoffen
  • klachten 
   • koorts, keelpijn, malaise 
   • LO: lymfeklieren vergroting 
   • AO: lymfocytose en leverfunctiestoornis 
  • geen medicatie --> uitzieken 
 • Gecompliceerde luchtweginfectie 
  • pneumonie
   • acuut hoesten 
   • kenmerken: tachypneu, tachycardie, hypotensie of verwardheid 
  • matig ziek zijn en eenzijdige auscultatoire afwijkingen: 
   • CRP >100 
   • infiltraat op X thorax 
   • beloop van labger dan 7 dagen koorts en hoesten 
 • Koorts 
  • definitie 
   • lichaamstemperatuur hoger dan 38 
  • ontstaanswijze 
   • systemisch ontstekingsreactie op een pyroxeen toxine 
   • cytokinen en prostaglandinen komen vrij --> setpoint verhoogd 
   • verhoogde setpoint en afname warmteproductie --> rillingen 
   • als koorts daalt --> zweten 
  • oorzaken 
   • infecties
    • pneumonie 
    • urineweginfectie 
    • sinusitis 
    • influenza 
    • hepatitis 
    • meningitis 
   • maligniteit 
    • maligne lymfeoom 
    • leukemie 
    • niercelcarcinoom 
   • systeemziekte 
    • sacoidose 
    • RA 
    • jicht 
  • medicatie 
   • koortsverlagende medicatie 
    • acetylsalicylzuur (aspirine) 
    • NSAIDS
    • paracetamol 
   • remming COX --> remming prostaglandines 
 • Sepsis 
  • klassieke definitie van sepsis is een ernstig zieke patient met onder andere 
   • tachycardie, koorts, sufheid en hypotensie 
  • volgens de bone criteria spreekt men van een systemisch inflammatoire-responssyndroom (SIRS) indien een patient zich presenteert met twee of meer van de onderstaande verschijnselen 
   • koorts 
   • hartfrequentie hoger dan 90 BPM
   • tachypnoe 
   • leukocytengehalte 
   • in differentiatie meer dan 10% staafvormige granulocyten 
 • 3 Koorts en sepsis

 • Sepsis
  SOFA-criteria (sepsis organ failure assessment)
  • welke organen uitvallen waardoor de patiënt in de problemen komt
  • te uitgebreid voor SEH --> Quick sofa score -->
   • bewustzijnsstoornis 
   • ademfrequentie 
   • systolische bloeddruk

  SIRS-criteria (systemic inflammatory response syndrome)
  • 2 of meer voldoen
   • temperatuur hoger dan 38 of lager dan 36 graden
   • hartfrequentie hoger dan 90/min
   • ademfrequentie hoger dan 20/min
   • leukocyten hoger dan 12x10^9/I of lager dan 1x10^9/I
  • niet specifiek genoeg voor bacteriële infecties
 • De kliniek symptomen
  • koorts of onder temp
  • verminderde bewustzijn/ suf of delier
  • benauwdheid --> tachypneu en hypoxie
  • tachycardie en hypotensie
  • gestoorde nierfunctie, oligurie
   • creatine waarde stijgt
  • perifere hypoperfusie
   • capillary refill is vertraagd
   • koude acra/extremiteiten
   • melkzuurproductie
    • lactaat waarde hoger dan 2 mol/l
  • verlengingen van stoltijden, capillair lek
   • INR/APTT is verhoogd en trombocyten zijn verlaagd
  • petechien/ rode huid
   • vooral ernstig beeld
  • verhoogd CRP en leukocyten


  samengevat: 
  • orgaandisfunctie 
  • gestoorde perfusie (MAP<65)
  • metabole ontregeling (lactaat >2)
  • ontregelde gastheerrespons 
  • levensbedreigende situatie 
 • Bacteriemie
  • groei van bacteriën in een bloedkweek
  septicemie
  • sepsis met bacteriemie 
 • Oorzaken sepsis 
  • pneumonie 
  • UWI
  • cellulitis 
  • postoperatieve infectie 
  • lijnen infectie 
  verwekkers 
  • grampos bacteriën 
   • s. Pneumoniae 
   • s. Aureus 
  • gramneg bacteriën 
   • e.coli 
   • klebsiella 
   • pseudomonas aeruginosa 
  • anaeroben en gisten komen niet vaak voor 
 • Beleid bij sepsis 
  • bloedkweken en andere (zoals urine) 
  • antibiotica zsm 
   • intraveneus want dan heb je geen firstpass effect 
  • NaCl bij oligurie of hypotensie 
  • O2 
  • Focusonderzoek, broneliminatie 
  • noradrenaline bij hypotensie 
  • overleg met de IC of beademing nodig is 
  • hydro (en fludro)cortison bij blijvende hypotensie 
 • Pathogenese van sepsis 
  • immunologische destructie 
   • immuunsysteem is ontspoort 
  • kan sprake zijn van PICS: persistent inflammatie immunosuppression and catabolism syndroom 
   • sprake van persisterende inflammatie en immuunsuppressie 
   • inflammatoire respons om pathogenen uit te schakelen 
  • bacteriële infectie 
   • macrofagen en neutrofielen proberen deze bacterie te opsoniseren 
   • leukocyten komen (uit bloedbaan) helpen --> plakken vast en gaan weefsel in 
  • microniveau gaat het volgende mis 
   • endotheel schade 
   • micro vasculaire dysfunctie 
   • gestoorde weefseloxygenatie 
   • DIS: diffuse intravasale stolling 
  • kan leiden tot multiorgaanfalen (MOF) 
 • Lactaatvorming 
  • verhoogd 
  • perfusiepronleem in periferie --> gaat over naar anaerobe glycolyse 
  • inadequaat zuurstoftransport 
  • hypermetabolisme met verhoogd zuurstofverbruik 
  • relatief zuurstof tekort 
  • lever werkt minder goed --> lactaatklaring 
 • ARDS 
  • acute respiratory distress syndrome 
  • alveolo-capillaire schade en volumeresuscitatie --> kan longoedeem ontstaan 
  • inflammatoire schade, verminderde surfactantproductie --> mismatch is van ventilatie/perfusieverhouding 
 • Complicaties bij sepsis 
  • shock 
  • oligurie 
  • dysfunctie van CZS 
  • ARDS
  • acute longschade 
 • 5 Medische microbiologie

 • Microorganisme 
  1. bacteriën (38-41%) 
  2. schimmels en gisten (22-23%) 
  3. wormen (20%) 
  4. virussen en prionen (14-15%) 
  5. eencelligen (4-5%) 
 • Symbiose 
  • samenleving van twee of meer organismen van verschillende soorten 
   • commensalisme 
    • leeft een organisme op een ander organisme zonder dat hij daar last van heeft (mos op boom) 
   • mutualisme 
    • beide profijt en zijn ze afhankelijk van elkaar 
   • parasitisme 
    • heeft een organisme er profijt van terwijl het de ander schaadt
 • Parasitisme
 • Recapitulatie 
  • macroscopisch onderzoek 
   • kweek op voedingsbodem 
  • microscopisch onderzoek 
   • preparaat onderzoek 
  • grampositief 
   • paarse 
  • gramnegatief 
   • roze 
 • Stafylokokken 
  • katalysepositief 
  • s. Aureus, s. Schleiferi en s. Intermendius --> coagulase positief 
  • s. Epidermidis, s. Capitis, s. Warneri en s. Heamolyticus --> coagulasenegatief 
 • Hemolyse 
  • drie soorten hemolyse op bloedagar
   • alfahemolyse 
    • groene uitslag rond bacteriën 
   • beta hemolyse 
    • doorzichtige uitslag rond bacterie 
   • gamma hemolyse
    • geen hemolyse geïnduceerd door bacterie 
   
 • Identificatie  micro-organisme 
  • antistofbepaling 
   • serum 
  • antogeenbepaling 
   • urine 
  • PCR
   • sputum 
   • urine 
   • liquor
  • MALDI-TOF 
   • gekweekte bacteriën wordt het eiwitspectrum zichtbaar gemaakt mbv lasertechniek 
   • snelle uitslag 
  • RT-PCR
   • reverse transcriptase PCR
    • RNA van bacteriën wordt met  RT omgezet in DNA 
    • kenmerkende DNA sequenties van bacteriën worden vermenigvuldigd en zichtbaar gemaakt 
 • Binnenkomen 
  • intacte huid 
   • schistosoma spp 
  • penetrerend trauma 
   • plasmodia
   • b. Burgdorferi
   • rabiesvirus 
   • HIV 
  • tractus digestivus 
   • norovirus 
   • shigella 
   • e. Coli 
   • salmonella 
  • tractus respirators 
   • h. Influenza
   • bordetella pertussis 
   • m. Tuberculosis 
  • tractus urogenitalis 
   • chlamydia 
   • HPV
   • N. Gonorrhoeae 
   • T. Pallidum 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.