Summary Informatiebeveiliging onder controle : grondslagen, management, organisatie en techniek

-
ISBN-10 9043006920 ISBN-13 9789043006927
267 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Informatiebeveiliging onder controle : grondslagen, management, organisatie en techniek". The author(s) of the book is/are Paul Overbeek, Edo Roos Lindgreen, Marcel Spruit. The ISBN of the book is 9789043006927 or 9043006920. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Informatiebeveiliging onder controle : grondslagen, management, organisatie en techniek

 • 1 Inleiding

 • Wat is informatiebeveiliging?
  Informatiebeveiliging richt zich op het beschermen van informatiesystemen en de gegevens daarin.
 • 2 Begrippenkader

 • Waarop is informatiebeveiliging gericht?
  Informatiebeveiliging richt zich op het beschermen van informatiesystemen en de gegevens daarin.
 • 2.1 Gegevens, informatie en informatievoorziening

 • Van welke factoren hangt de waarde van gegevens af?
  1. Het belang van bedrijfsprocessen:
   de mate waarin bedrijfsprocessen, die gebruik maken van de betreffende gegevens, van belang zijn voor de organisatie.

  2. De onmisbaarheid voor bedrijfsprocessen:
   het belang van de betreffende gegevens voor de bedrijfsprocessen die er gebruik van maken.

  3. De herstelbaarheid:
   de mate waarin ontbrekende, incomplete, of onjuiste gegevens gereproduceerd, respectievelijk hersteld, kunnen worden.
 • Wat wordt er bedoeld met het belang van bedrijfsprocessen?
  de mate waarin bedrijfsprocessen, die gebruik maken van de betreffende gegevens, van belang zijn voor de organisatie.
 • Wat wordt er bedoeld met de onmisbaarheid voor bedrijfsprocessen?
  Het belang van de betreffende gegevens voor de bedrijfsprocessen die er gebruik van maken.
 • Wat wordt er bedoeld met de herstelbaarheid van bedrijfsprocessen?
  De mate waarin ontbrekende, incomplete, of onjuiste gegevens gereproduceerd, respectievelijk hersteld, kunnen worden.
 • Wat zijn gegevens?
  De objectief waarneembare weerslag van feiten in een drager.

  Gegevens worden verwerkt tot informatie (zoals grondstof tot een eindproduct)
 • Wat is informatie?
  De betekenis die de mens a.d.h.v. bepaalde afspraken aan gegevens toekent
 • Wat is een informatiesysteem?
  Een samenhangende gegevensverwerkende functionaliteit die kan worden ingezet om één of meer bedrijfsprocessen te kennen, te ondersteunen, of te besturen.
 • Welke componenten bevat een informatiesysteem?

  1. apparatuur, 
  2. programmatuur, 
  3. gegevens, 
  4. procedures
  5. mensen.      
 • Wat houdt informatietechnologie (IT) in?
  De technologie die nodig is voor het beschikbaar stellen van één of meer geautomatiseerde informatiesystemen.  

  (ook wel informatie- en communicatietechnologie (ICT) genoemd)
 • Wat is een applicatie?
  De programmatuur waarin de specifieke functionaliteit van een informatiesysteem geprogrammeerd is.


  Een applicatie omvat de toepassingsprogrammatuur (applicatieprogrammatuur) en de bijbehorende gegevensverzamelingen, inclusief de daarop van toepassing zijnde procedures en documentatie.
 • Wat is een gegevensinfrastructuur?
  Het geheel van één of meer gegevensverzamelingen, inclusief de daarop van toepassing zijnde procedures en documentatie, dat beschikbaar is voor één of meer informatiesystemen.
 • Wat is een IT-infrastructuur?
  Het geheel van automatiseringsmiddelen voor het opslaan, bewerken, transporteren en representeren van gegevens ten behoeve van gegevensinfrastructuren en applicaties.

  De IT-infrastructuur bestaat uit de componenten apparatuur, basisprogrammatuur en communicatievoorzieningen, inclusief de daarop van toepassing zijn de procedures en documentatie.
 • Uit welke componenten bestaat een IT-infrastructuur?
  De IT-infrastructuur bestaat uit de componenten 

  1. apparatuur

  2. basisprogrammatuur en communicatievoorzieningen,

   inclusief de daarop van toepassing zijn de 

  3. procedures en documentatie.   
 • Wat houdt informatievoorziening in?
  Het geheel van IT-infrastructuur, gegevensinfrastructuur, applicaties en organisatie, dat tot doel heeft om te voorzien in de informatiebehoefte van de processen van een organisatie.

  De informatievoorziening van een organisatie kan ook beschouwd worden als de verzameling informatiesystemen van de betreffende organisatie.
 • Wie/wat zijn de onderdelen van informatievoorziening?
  1. Gebruikers

  2. Procedures

  3. Applicaties

  4. Gegevensinfrastructuur

  5. IT- infrastructuur

  6. Basisinfrastructuur
   (maakt geen deel uit van de informatievoorziening, maar schept wel noodzakelijke voorwaarden voor het functioneren van de informatievoorziening.)
 • Welke onderdelen vallen onder basisinfrastructuur?
  1. Elektriciteitsvoorziening;
  2. Telecommunicatievoorzieningen;
  3. Airconditioning;
  4. Watervoorziening;
  5. Gebouwen en ruimten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.