Summary Informatiemanagement

ISBN-13 9789001868819
287 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Informatiemanagement". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001868819. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Informatiemanagement

 • 1 Organisaties en informatie

 • Informatietechnologie
  De methoden, technieken en technische hulpmiddelen voor het verwerken van informatei
 • ICT
  Indien informatie-uitwisseling en communicatie via bijvoorbeeld computernetwerken, telefoonverbindingen of internet verloopt
 • Kenmerken van een organisatie
  • De doelstellingen van de organisatie
  • De organisatiestructuur
  • De primaire processen
  • Het ontwikkelingsstadium van de organisatie
  • De organisatiestructuur
  • De rol van de informatie
  • De kritieke succesfactoren
 • Operationaliseren
  Bedrijven hebben vaak een mix van verschillende doelen. Om deze doelstellingen meetbaar en beter hanteerbaar te maken, moet men ze operationaliseren (meetbaar maken). Dit betekent dat het doel zodanig wordt beschreven dat achteraf kan worden bepaald of het behaald is.
 • Een organisatie kan in een van de volgende stadie verkeren:
  • Pionieren
  • Overleven
  • Succes
  • Groeien
  • Evenwicht
 • Een ondernemingsplan kan uit deelplannen zijn opgebouwd, zoals:
  1. Verkoopplan
  2. Inkoopplan
  3. Productieplan
  4. Personeelsplan
  5. Financieel plan
  6. Informatieplan
 • Informatieplan
  Is een document dat een inventarisatie geeft van de stand van zaken op het gebied van informatievoorziening en automatisering binnen een organisatie. Hierbij worden knelpunten in de informatievoorziening en automatisering bepaald. Verder houdt het plan rekening met de technische mogelijkheden, de trends in de automatisering en de activiteiten van de klanten en de concurrenten.
 • Informatieladder
  1. 'kale' feiten = zijn gebeurtenissen of omstandigheden die zich in de werkelijkheid voordoen
  2. vastgelegde feiten (gegevens): zijn registratieg van feiten. Als feiten op papier of in de computer worden vastgelegd, spreekt men van gegevens. Als gegevens met een computer met elkaar in verband worden gebracht, spreekt men van data
  3. feiten met betekenis voor persoon (informatie)
  4. 'verdeelde' informatie (kennis)
  5. wat iemand met kennis doet (comptetenties)
 • Horizontale informatiestromen
  Deze zijn nodig om het primaire productieproces als één geheel te laten functioneren.
 • Verticale informaatiestromen
  Vanuit het management of de directie gaat besturingsinformatie omlaag voor het aansturen van primaire processen. Vanuit het primaire proces komt verantwoordingsinformatie en managementinformatie over het primaire proces weer omhoog naar de directie
 • Integrator
  Informatie treedt op als integrator (bindmiddel) tussen de afzonderlijke bedrijfsprocessen van organisatieonderdelen zodat het bedrijf naar de buitenwereld toe lijkt te functioneren als één geheel
 • Een goedde geautomatiseerde informatievoorziening maakt het mogelijk om een organisatie 'platter' te maken, doordat:
  Ze sneller over betere informatie beschikken, meer medewerkers aansturen
 • Kwaliteitseisen
  • de informatie moet tijdig zijn
  • de informatie moet juist zijn
  • de informatie moet volledig zijn
  • de informatie moet de juiste detaillering hebben
  • de informatie moet beschikbaar zijn
 • Management niveaus
  • Strategisch management: houdt zich bezig met de grote lijnen de toekomst. Informatie hoeft niet heel gedetailleerd zijn (externe info)
  • tactisch management: zit wat taken betreft tussen strategisch en operationeel management in
  • operationeel management: houdt zich bezig met de korte termijn. De beslissingen die het management neemt, zijn vaak repeterend. Informatie moet gedetailleerd zijn (interne info)
 • De gebruikersorganisatie
  Deze maakt gebruik van de aanwezige (geautomatiseerde) informatiesystemen. Ze zorgt voor het invoeren en wijzigen van gegevens, het afdrukken van overzichten. Ook zorgt de gebruikersorganisatie voor het producten van facturen, inkooporders, offertes en polissen. Ze zorgt er tevens voor dat geproduceerde overzichten en facturen worden bezorgd bij de belanghebbende. Het is duidelijk dat de efficiëntie van de automatisering in hoge mate de productiviteit van de afdeling facturering bepaalt
 • Ontwikkelorganisatie
  Deze bestaat uit een afdeling automatisering met eventueel een afdeling informatiemanagement. Deze afdelingen bedenken - samen met de gebruikersorganisatie - nieuwe informatiesystemen of schaffen nieuwe informatiesystemen aan. Ze zorgen voor de ontwikkeling van computerprogramma's en werken mee aan de implementatie van de software.
 • Ondersteunende organisatie
  Deze zorgt ervoor dat de informatiesystemen 'in de lucht blijven'. Dit is bijvoorbeeld de afdeling systeembeheer of netwerkbeheer. Sommige grote bedrijven hebben een zogenoemd informatiecentrum ter ondersteuning van de gebruikersorganisatie
 • Just in time
  Precies op tijd bestellen, zodat je de producten/halffabricaten gelijk door kan verkopen of fabriceren, zodat je weinig voorraad kosten hebt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Benoem het calamiteitenplan
1. Gegevens
2. Actieplan
3. Beschrijving van de normale back-upprocedure
4. Manier waarop reconstructie van de oude situatie plaatsvindt.
Wat is een escrowregeling
Indien een organisatie software laat ontwikkelen door een softwarehuis, is zij afhankelijk van deze leverancier. Als het softwarehuis falliet gaat, heeft de klant een groot probleem. Om deze en andere redenen kan een klant de broncode laten deponeren (onderbrengen) bij bv. Een notaris of een bank. Als de organisatie contractueel heeft laten vastleggen dat ze bij faillissement van het softwarehuis hierover kan beschikken, kan ze een andere leverancier proberen te vinden, de overeenkomst tussen klant en leverancier heet een escrowregeling
Wat is SLA
Service level agreement
= overeenkomst over het niveau van dienstverlening.
Wat is ITIL en welke beheersprocessen zijn in ITIL beschreven:
IT infastructure:
- helpdesk
- configuratiebeheer
- probleembeheer
- wijziging beheer
- programmabeheer
- beschikbaarheid beheer
- capaciteitsbeheer
- calamiteitenbeheer
- financieel beheer
- dienstenniveaubeheer
Functioneel ontwerp
Bevat de uitwerking van de oplossing die in het informatieplan of het informatievooronderzoek is aangegeven
Wat is het trojaans paard
Een ongewenst programma dat zich voordoet als iets anders, waardoor een gebruiker het zelf onbedoeld installeert.
Wat is pharming
Het internetverkeer wordt omgeleid naar een andere server. Hackers doen dat door de domeinnaamtabellen op een DNS-server te wijzigen. Hierdoor wordt het internetadres van een bepaalde domeinnaam omgeleid naar een valse site.
Wat is phishing
Gebruiker wordt onder valse voorwendsels via bv. Een e-mailbericht om zogenaamd zijn gegevens te controleren - naar een valse website gelokt, waardoor kostbare gegevens bekend worden bij de maker.
Wat is adware
Software die advertenties weergeeft terwijl het draait, vaak in een pop-up venster
Ddos-aanval wat is dat
Aanvaller probeert een complete website, internet dienst of server lam te leggen. D.m.v. Heel veel serviceaanvragen probeert hij het systeem te overbelasten