Summary Informatiesystemen

-
211 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Informatiesystemen". The author(s) of the book is/are LOI. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Informatiesystemen

 • 1 Randvoorwaarden aan informatiesystemen

 • Wat is een informatiesysteem?
  - Een of meerdere applicaties
  - De gegevens die een gebruikers voor zijn werk nodig heeft (al dan niet opgeslagen in een database)
  - De hardware die een gebruiker gebruikt, maak ook hardware als een server
  - Netwerkverbindingen en het netwerkt (lokaal LAN of internet)
  - Eventuele handmatige administraties 
  - De procedures en instructies voor het gebruik van een applicatie (werkinstructies) maar ook de procedures om een bedrijfsproces te realiseren
 • Wat is het doel van een informatiesysteem?
  - Bedrijfsprocessen ondersteunen
  - Alle stakeholders 'informeren' om hun werk uit te kunnen voeren
 • Wat is functionele kwaliteit?
  Functionele kwaliteit wordt beschreven als: 'doet de applicatie functioneel wat het moet doen?
 • Wat is technische kwaliteit/werking?
  Is een applicatie in technische zin betrouwbaar? Crasht deze niet te vaak etc.
 • Wat zijn functionele eisen?
  Functionele eisen zijn de eisen aan de functionaliteit van een informatiesysteem. De functionaliteit is wat het informatiesysteem moet doen, het "WAT"

  Bijvoorbeeld internetbankieren:
  - Jou de juiste informatie geven over jouw saldo
  - De door jou ingevoerde overboekingen correct vewerken
 • Wat zijn niet-functionele eisen?
  De niet-functionele eisen richten zich op de 'technische werking' van een informatiesysteem. Daarmee worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan:
  - De bedrijfszekerheid van een applicatie: de mate waarin een app voor gebruik beschikbaar is en blijft voor een gebruiker.
  - De performance van een app: de mate waarin een app snel reageert op de opdrachten van de gebruiker, zoals het ophalen van gegevens
  - De beveiliging van een app en de gegevens: de mate waarin er effectieve maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat een database wordt gehackt
 • Welke kwaliteitsaspecten vallen onder niet-technische eisen
  - De beveiliging van het informatiesysteem
  - De beheerbaarheid van het systeem
  - De onderhoudbaarheid van het systeem
  - De recovery van het systeem (na een crash)
  - Het beslag op technische infrastructuur
 • Wat is de kracht van dit model?
  Diverse kwaliteitsaspecten van informatiesystemen worden benoemd en daardoor kunnen eisen worden gesteld
 • Welke kwaliteitseisen kunnen worden geformuleerd voor functionele eisen aan een informatiesysteem
  - Correctheid: Gegevens moeten correct zijn in de zin dat ze 'kloppen met de werkelijkheid.' Ze moeten dus betrouwbaar & accuraat zijn.
  - Volledigheid: Informatie moet een volledig beeld van 'de werkelijkheid' bieden en volledig zijn in de zin dat een gebruiker 'volledig voor zijn informatiebehoefte' wordt geïnformeerd
  - Integriteit: Gegevens moeten 'in alle systemen' consistent zijn qua gegevensdefinitie en waarde. (bijvoorbeeld: in elk systeem dat gegevens van een klant vastlegt, moet de vastgelegde informatie over de betreffende klant hetzelfde zijn)
  - Actualiteit: Gegevens moeten actueel zijn in de zin dat ze de 'laatste stand van zaken' weergeven; soms is dat niet mogelijk, maar dan moet duidelijk zijn op wek moment het gegeven betrekking heeft
  - Bruikbaarheid: Gegevens moeten waardevol zijn in de zin dat de gebruiker zinvolle informatie beschikbaar krijgt.
 • Welke niet-funtionele kwaliteitseisen zijn er?
  - Technische betrouwbaarheid
  - De Herstelbaarheid: de mate waarin bijvoorbeeld storingen worden opgevangen en kunnen worden hersteld
  - De beveiliging: de mate waarin een informatiesysteem is beveiligd gelet op de kwaliteitsaspecten
  - Continuïteit --> technische betrouwbaarheid
  - Integriteit: borging dat de gegevens uitsluitend kunnen worden gemuteerd door daartoe geautoriseerde gebruikers
  - Vertrouwelijkheid: borging dat gegevens uitsluiten kunnen worden geraadpleegd door daartoe geautoriseerde gebruikers
 • Welke fasen identificeert 'het model voor de fasen van informatiesystemen'
  1. Het ontstaan van behoeften aan systemen 
  2. Het verkennen en uitwerken van deze behoeften in specificaties
  3. Het ontwerpen en bouwen van informatiesysteem
  4. Het beheren van een informatiesysteem, met:
   - A. Functioneel beheer: Het beheren van de functionaliteit
   - B. Applicatiebeheer: Het beheren van applicaties    
   - C. Technisch beheer: Het beheren van de technische infrastructuur
 • Wat is de scope van informatiebeveiliging?
  - Vertrouwelijkheid: Waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe geautoriseerd zijn; dit richt zich volledig op 'de beveiliging' van data tegen ongeautoriseerd gebruik
  - Integriteit: Het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van informatie en de verwerking daarvan; hier ligt eveneens een link met 'vertrouwelijkheid' (bijvoorbeeld: als ongeautoriseerde gebruikers toegang hebben tot data dan kunnen zij ongewenste mutaties op die data realiseren)
  - Beschikbaarheid: Waarborgen dat gebruikers altijd toegang hebben tot informatie (bijvoorbeeld back-up systemen)
 • Waar zijn beveiligingsmaatregelen nog meer voor nodig
  - Het borgen dat medewerkers 'veilig' zijn, moeten worden gescreend en veilig moeten werken
  - Er organisatorische maatregelen nodig zijn, zoals procedures om 'veilig te werken' bijvoorbeeld dat niet iedereen die daarom vraagt, toegang tot gegevens (of het pand) krijgt, maar dat de aanvraag wordt getoetst.
  - Er fysieke beveiligingsmaatregelen nodig zijn, zodat de toegang tot een pand is geregeld.
 • Op welke manieren kan je een informatiesysteem beveiligen?
  - Beveiligen van het netwerk
  - Beveiligen van applicaties
  - Beveiligen van gegevens
 • Wat voor doel heeft een audit?
  Op een objectieve wijze een oordeel geven over de mate waarin een informatiesysteem aan gestelde (of te stellen) eisen voldoet.
 • Wat is de definitie van een EDP-audit?
  Auditing is het systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan overeengekomen auditcriteria is voldaan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de juiste volgorde van het OSI-model?
1. Phisical layer 
2. Data-link layer
3. Network layer
4. Transport layer
5. Session layer
6. Presentation layer
7. Application layer
Wat is de vijfde generatie programmeertaal?
Een nog verdere ontwikkeling van programmeertalen leidde tot de ontwikkeling van de zogenoemde 5e generatie programmeertalen.

In alle voorgaande versies van programmeertalen programmeer je een algoritme, dat wil zeggen 'de logica' die het programma moet uitvoeren. 

In een 5e generatie programmeertaal hoeft dat niet meer: je programmeert nu alleen 'het probleem' of 'de vraag' die het programma moet beantwoorden. Het systeem is zo slim dat dit probleem of deze vraag door het systeem kan worden vertaald in een algoritme: Het systeem interpreteert dus de vraag of het probleem en bepaalt zelf de wijze waarop het probleem kan worden opgelost op de vraag kan worden beantwoord.

Dit zijn systemen en technieken waarbij de technieken voor artificial intelligence worden ingezet
Wat is de vierde generatie programmeertaal?
Door de ontwikkeling van de technologie van databases kwamen ook andere programmeertalen beschikbaar: de 4e generatie.

De 4e generatie werkt meestal samen met een specifiek soort database (zoals: SQL-database, met SQL als voorbeeld van een 4e generatie programmeertaal)

Een SQL-database wordt ook wel een 'relationele database' genoemd. Daarin zijn de gegevenselementen opgenomen die 'een relatie met elkaar' hebben en die in tabellen worden opgeslagen.

SQL als programmeertaal biedt de mogelijkheid om die tabellen te manipuleren, c.q. Eenvoudig bewerkingen uit te voeren.
Wat is de derde generatie programmeertaal?
In de 3e generatie programmeertaal werd het mogelijk om 'logische instructies' te programmeren.

Je kan bijvoorbeeld voor de opdracht: 'tel B en C op en ken deze waarde toe aan A'

De logische instructie programmeren als: 'A = B + C' 

Je hoeft dus niet meer de technische instructie aan het OS te programmeren, maar kan veel meer uitgaan van de functionaliteit van de software

Bekende voorbeelden zijn: COBOL, Algol, Pascal en C
Wat is de tweede generatie programmeertaal?
Al snel werden 2e generatie programmeertalen ontwikkeld, dit wordt in het algemeen 'assembler talen' genoemd.

Hier hoef je niet meer de instructies voor de hardware te programmeren, maar programmeer je instructies (als het ware: 'zinnen') die kunnen worden vertaald naar technische instructies voor het OS. 

Deze wijze van programmeren vraagt dus om een vertaling van die logische instructies naar de concrete technische instructies voor het OS.
Wat is de eerste generatie programmeertaal?
In eerste instantie werden programmeertaal gebruikt die eigenlijk de instructies voor de hardware waren, ook wel 'hardware-instructies' genoemd.

Je programmeert dus direct wat het OS in technische zin moet uitvoeren. Dit noemen we de eerste generatie programmeertaal
Wat is middleware?
Middelware wordt beschouwd als de software die 'tussen' en applicatie en het OS draait. Middleware verzorgt in het algemeen 'services' voor en tussen applicaties, zoals het opslaan en ophalen van gegevens uit een database. Een bekend voorbeeld hiervan is Microsoft's SQL Server

Middelware verzorgt ook de communicatie van een PC met een netwerk, of de communicatie tussen een netwerk en een server. De grens tussen een OS en middleware is echter steeds vager, een OS biedt steeds meer dezelfde functionaliteit als middleware
Wat is een E-business informatiesysteem?
E-business informatiesystemen zijn systemen die ‘het zaken doen’ met applicaties ondersteunen en – in het bijzonder - via internet mogelijk maken. Een webshop is daar een voorbeeld van.

Er zijn vele voorbeelden van e-business systemen te noemen, zoals:
- een webshop
- een boekingssite van een reisbureau
- internet bankieren
- het elektronische aangifte systeem van de Belastingdienst
- e-facturen die automatisch uit een facturatiesysteem – via internet – in het boekhoudsysteem van de klant worden geplaatst
Wat is de definitie van 'Big-Data'?
In het algemeen neemt de beschikbaarheid van data zodanig toe, dat wordt gesproken van “big data”. Daarmee wordt aangeduid dat een organisatie zeer veel – en ook ongestructureerde – data beschikbaar heeft.
Wat is een expert-systeem?
De technologie van kennis-gebaseerde systemen is bekend geworden onder de naam 'Artificial Intelligence' Met behulp van AI konden zogenoemde 'expert systemen' worden gebouwd: Systemen die kennis van experts bevatten.

Bijvoorbeeld het opstellen van een risicoprofiel door een hypotheek adviseur. Deze voert een x-aantal gegevens in en het systeem stelt een risico profiel op en het maximaal te lenen bedrag.