Summary Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering

-
ISBN-10 900171210X ISBN-13 9789001712105
246 Flashcards & Notes
74 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering". The author(s) of the book is/are Brigitte Faber de Lange, Reinder Pieters, Stef Weijers ( ). The ISBN of the book is 9789001712105 or 900171210X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering

 • 1 Inkoop in vogelvlucht 13

 • je kunt inkoop op verschillende manieren vatten:

  1. als de aanschaf zelf; goederen of diensten die het bedrijf ingekocht heeft.
  2. als functie; dat is diegene die de aankopen doet (inkoper).
  3. als organisatievorm; een afdeling binnen het bedrijf die aankopen organiseert.
 • wat verstaan we onder inkoop?

  Inkoop voor een organisatie, deze moet gestructureerd en beleidsmatig plaatsvinden

 • Kostenleiderschap
  Goedkoopste in de markt
 • Het begrip inkoop kun je op verschillende manieren opvatten; 1.als aanschaf zelf 2.als functie 3.als organisatievorm

 • Wat verstaat men onder inkoop? Tegenwoordig verlangt een bedrijf van de inkoper dat hij bijdraagt aan de strategie en de winstgevendheid van de onderneming op lange termijn.

  Alles wat een organisatie aanschaft.

 • Differentiatiestrategie
  Onderscheiden met groot assortiment aan producten
 • focusstrategie
  Bijzondere deelmarkt
 • PMI
  Purchasing Managers Index
 • 1.1 Afbakening van inkoop 15

 • Wat verstaan we onder inkoop?

  Alles wat een organisatie aanschaft valt onder inkoop.

 • Wat is inkoop?

  inkoop is het kopen van producten of diensten door een organisatie. 

 • Strategische inkoopbeslissingen:  Waarde:  • Uitbesteden • Ketensamenwerking • Duurzaamheid • Kosten:  • Vermindering voorraden • Verlaging omslagkosten  • Verminderen retourzendingen • Risico:  • Borgen continuïteit leverancier • Afdekking door juridische contracten • Marktontwikkelingen volgen en onderzoeken
 • Het begrip inkoop blijk je op verschillende manier op te kunnen vatten:

  1. als de aanschaf zelf;

  2. als functie;

  3. als organisatievorm.

 • In welke drie manieren onderscheid je het begrip 'inkoop'?

  1. Als organisatievorm (inkoopafdeling)

  2. Als de aanschaf zelf; het aangeschafte product (goederen of diensten)

  3. als functie (inkoper) 

 • Een bedrijf stelt in het algemeen drie eisen aan inkoop, welke zijn dat?

  1. De kwetsbaarheid van de onderneming ten opzichte van leveranciers, concurrenten en afnemers op de lange termijn te minimaliseren.

  2. Het vinden van leveranciers die mee denken over toekomstige technologische ontwikkelingen.

  3. De inkoop moet er zorg voor dragen, dat leveranciers meerwaarde opleveren voor de onderneming.

 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de inkoop waarmee rekening moet gehouden worden? 

  Duurzaam ondernemen wordt belangrijker

  Sneller ontwikkeling van technologie

  Datacommunicatie biedt mogelijkheid

  marktontwikkelingen

  Toenemende druk om oorraden te verkleinen

 • Inkoop alles wat een organisatie aanschaft.

  Primair processen zoals productie en dienstverlening.
  Ondersteunende processen zoals koffiebekers en kantoorartikelen.

  Organisatie of bedrijfsstrategie: Organisatie kan zich alleen goed voor bereiden op de toekomst door een bedrijfs-strategie. Daar in word vast gelegd welke marketen bespeeld gaan worden en welke producten en diensten en geleverd worden.

  Inkoop strategie de inkoop afdeling moet de bedrijfsstrategie vertalen naar de inkoop strategie. bij inkoop moet men denken aan de aspecten waarde, kosten en risico's  het is niet verstandig om maar 1 aspect mee te nemen in de beslissing.

 • Inkoop wordt soms gedefinieerd als:

  Alles waar een externe factuur tegenover staat.

 • Op welke drie niveaus wordt onderscheid gemaakt bij inkoop?

  operationeel; het proces zelf

  tactisch: beheersing van een bestand van leveranciers

  Strategisch: vertaling van bedrijfsstrategie naar inkoopstrategie

 • Er zijn drie verschillende soorten dimensie rollen bij aanschaf, welke drie zijn dat?

  1. strategisch

  2. tactisch

  3. operationeel

 • Wat zijn de zaken waar inkoop voor moet zorgdragen?

  Actief participeren in het vinden van leveranciers

  Minimaliseren van de kwetsbaarheid ten opzichte van de leveranciers, afnemers en concurrenten

  Dat leveranciers een meerwaarde opleveren.

 • Wat hebben verkoop en inkoop met elkaar gemeen? (drie dingen)

  1. Voor zowel productie als doorverkoop koop je materialen, producten en of diensten bij derden.

  2. Inkopers van de ene organisatie zijn de klanten van een verkoopafdeling van de andere organisatie: leverancier.

  3. Beide afdelingen moeten de externe markt goed in de gaten houden. De ontwikkelingen van het aanbod beïnvloeden in grote mate de speelruimte van de inkoper.

 • Tussenvraag 1.1

  Welk verschil is ertussen externe en interne leveranciers vanuit het inkoopperspectief?

  Het belang dat de leverancier aan jou als klant hecht. Een externe leverancier vecht in principe altijd om je klandizie, tenzij hij een monopolist is. Een interne leverancier vecht vaak niet om jou als klant. Soms kan hij een afweging maken tussen jou als interne klant, en een externe klant die wellicht meer opbrengt. Een interne leverancier verwacht dat je toch wel bij hem zal moeten kopen. Soms kent je organisatie namelijk intern een gedwongen winkelnering, en dan trek je meestal als interne klant aan het kortste eind. De leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en service zullen voor een interne klant lager zijn dan die voor een externe klant, waarvoor de leverancier alles uit de kast wilt halen. Niet kwaliteit, maar het idee dat men zo kosten bespaart is vaak de reden voor gedwongen winkelnering.

 • Strategische inkoopbeslissingen:

  • Waarde: 

  • Uitbesteden

  • Ketensamenwerking

  • Duurzaamheid

  • Kosten: 

  • Vermindering voorraden

  • Verlaging omslagkosten 

  • Verminderen retourzendingen

  • Risico: 

  • Borgen continuïteit leverancier

  • Afdekking door juridische contracten

  • Marktontwikkelingen volgen en onderzoeken

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

exploitatiesegment
Grote machtspositie klant
lastpaksegment
klantenbinding is moeilijk, veel leveranciers beschikbaar
kernsegement
aan gaan van langdurige relaties
Knelpuntproducten
Geringe waarde, slechte enkele leveranciers
Strategische producten
hoge waarde, relatief weinig leveranciers
Hefboomproducten
Verschillende leveranciers, relatief duur
Bij een commodity analyse wordt er gekeken naar de volgende gegevens van een afdeling:
Inkoopopdrachten
Hoeveel leveranciers voor een product
Afdelingen bundelen te weinig krachten
Bij een commodity analyse wordt er gekeken naar de volgende gegevens van een afdeling:
Inkoopopdrachten
Hoeveel leveranciers voor een product
Afdelingen bundelen te weinig krachten
Bij een spend analyse wordt gekeken naar:
Crediteur
Factuurbedrag
kostenplaats
kostensoort
E-scourcing
Online zoeken naar leveranciers d.m.v. Veilling- of auctionmodel, reverse auctionmodel(Klant dient prijsopgave in, leveranciers reageren) en exchange model (Vraag en aanbod wordt samengebracht)