Summary Inleiding bewegingscoordinatie

-
347 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding bewegingscoordinatie". The author(s) of the book is/are Peper, Beek & Smeets. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Inleiding bewegingscoordinatie

 • 2 Fysiologische en psylogische verklaringen

 • Wat zijn de vier problemen die de kern vormen van bewegingswetenschappen?
  1. Het vrijheidsgradenprobleem
  2. Het probleem van context-bepaalde variebiliteit
  3. Het seriele orde probleem
  4. Probleem van perceptueel-motorische integratie
 • 3 Het vrijheidsgradenprobleem

 • Wat is motorische equivalentie?
  De mogelijkheid om dezelfde taak om verschillende manieren uit te voeren.
 • Wat zijn vrijheidsgraden?
  De vrijheidsgraden van een systeem zijn het aantal onafhankelijk dimensies waarin het systeem kan varieren. bv. elleboog: buigen en strekken, draaien->2 vrijheidsgraden
 • Wat is het vrijheidsgradenprobleem?
  De vraag hoe een bepaalde bewegingsselectie tot stand komt, lichaam kiest effcientste weg maar kijkt hierbij niet naar aantal vrijheidsgraden.
 • Het lichaam houdt niet van uiterste posities van ledematen. Dit maakt het moeilijker anticiperen en is ook ter bescherming. Dit speelt mogelijk een rol bij het selecteren van een bewegingstraject.
 • Het motorische systeem streeft tijdens een beweging naar zo min mogelijk jerk(3e afgeleide van tijd). jerk wordt ook wel ruk genoemd. Dit speelt mogelijk een rol bij het selecteren van een bewegingstraject.
 • Het lichaam wil ook zo minimaal mogelijke veranderingen in gewrichtsmomenten, en minimalisering variabele die gerelateerd is een spierstijfheid.
 • Door bepaalde componenten afhankelijk van elkaar te maken in motorisch systeem kunnen er minder vrijheidsgraden ofhankelijk gereguleerd worden. Deze worden ook wel synergieen genoemd. Zo kunnen we bv bijna niet onze handen onafhankelijk van elkaar bewegen.
 • Tijdens wandelen hoeft het traject van het been tijdens de zwaaifase niet in detail gepland of gestuurd te worden, maar komt tot stand door mechanische eigenschappen van het been in het zwaartekrachtsveld.  Hierdoor kan een gedeelte van de vrijheidsgraden buiten beschouwing worden gelaten.
 • Wat wordt bedoelt met de stijfheid en de rustlengte van de spier?
  Rustlengte van de spier is de lengte van de spier als er geen externe kracht op in inwerkt, dus als de spier niet wordt opgerekt of samengedrukt
  Stijfheid is de verhouding tussen kracht die de veer genereert en de mate waarin deze wordt gerekt of samengedrukt.
 • Wat is het inverse kinematica probleem?
  Hoe kan een gepland traject vertaald worden in een opeenvolging van te doorlopen gewrichtshoeken.
 • Wat is het inverse dynamica probleem?
  Het bepalen van de krachten die gegeneereerd moeten worden om de verlange gewrichtshoeken te realiseren.
 • Dus wat zijn de verschillende niveaus binnen het vrijheidsgraden probleem?
  Trajectplanningsprobleem(hoogste niveau)
  Inverse kinematica probleem
  Inverse dynamica probleem(laagste niveau)

 • Een voorbeeld van een randvoorwaarden waarmee het vrijheidsgraden probleem kan worden gereduceerd is de tendens van mensen om alles in zulk recht mogelijke lijnen te doen:
  - Bewegen van hand naar een punt over horizontaal oppervlak
  - Als gevraagd wordt gebogen lijnen te tekenen, bestaan deze uit segmenten van rechte lijnen
  Minimalisering van jerk kan aanleiding zijn tot deze voorkeur voor rechte lijnen. Ook kan het minimaliseren van gewrichtsmomenten hiervoor zorgen.

  Trajectplanning wordt bepaald door geometrische inperkingen.
  Minimalisatie van kinematische inperking(jerk) dus trajectplanning berust primair op kinematische inperkingen. Toch blijkt ook dat er rekening wordt gehouden met dynamische inperkingen. 

  Lagere niveaus(kinematische en dynamische inperkingen) hebben dus invloed op trajectplanning.
 • Wie is nicolai bernstein?
  Hij identificeerde het vrijheidsgradenprobleem en kwam met het idee van synergieen om het vrijheidsgradenprobleem in te perken.

  ook onderscheidde hij de drie bronnen van context-bepaalde variebiliteit
 • 4 Het probleem van context bepaalde variabiliteit

 • Wat is context-bepaalde variabiliteit?
  De commando's die het zenuwstelsel afgeeft hebben niet steeds hetzelfde effect omdat de context steeds anders is. Het effectorsysteem(uitvoerend systeem) en omgeving zijn aan verandering onderhevig.

  Dus omstandigheden liggen niet altijd vast en uitvoeren van een bepaalde beweging beinvloedt volgende beweging.
 • De context bepaalde variabiliteit zorgt dat de regelaar het lastig heeft omdat commando's niet altijd het gewenste effect hebben.
 • Wat zijn de drie bronnen van context-bepaalde variabiliteit en geef een voorbeeld?
  Anatomische - De keuze van spieren voor een beweging hangt af van de stand van de spieren. Andere stand kan betekenen dat andere spieren ingezet moeten worden. Ook kan het uitmaken of er (externe)weerstand is. Bijvoorbeeld arm laten zakken of laten vallen.

  Mechanische bronnen- De invloed van de verschillende segmenten van het lichaam op elkaar, zoals het isoleren van schouderbeweging zal de rest van je arm ook meebewegen. Maar ook niet-musculaire krachten spelen een rol. Dus zwaartekracht en kracht die verschillende lichaamssegmenten op elkaar uitoefenen.(intersegmentale reactiekracht, kracht gegenereert in hand werkt terug op schoudergewricht)

  Fysiologische bronnen- bewegingen worden niet volledig gepland in de hersenen maar waarschijnlijk later aangevuld door andere niveaus van organisatie. Op basis van lokaal beschikbaar informatie.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waaruit bestaat een motorunit en hoe heten de onderdelen?
zie plaatje
Wie is nicolai bernstein?
Hij identificeerde het vrijheidsgradenprobleem en kwam met het idee van synergieen om het vrijheidsgradenprobleem in te perken.

ook onderscheidde hij de drie bronnen van context-bepaalde variebiliteit
Wat zijn de ecologische benadering(gibsoniaans), helmholtz en milner & goodale op de strategie van visuele info?
Ecologisch -  beste info wordt gekozen, geen reconstructie, omzeilt aannames verborgen werking in brein.

Von helmholtz- alle info wordt gecombineerd, en onbewust reconstructie(redenering)

Milner Goodale - informatie voor bewegen is egocentrisch, informatie voor perceptie is allocentrisch
Hoe weet je dat je goed staat om een bal te vangen?
Dan is er een lineaire stijging van de projectie.
Hoe werkt waarnemen volgens helmholtz?
Zintuigen geven onvolledige informatie
Wat we zien is meest waarschijnlijke situatie in buitenwereld die overeenkomt met info van zintuigen.
Waar hangt detectie vanaf? Identificatie? Selectie?
Stimulus en attentie
Stimulus en omgeving
log2(alternatieven) en compatibiliteit
Waarvoor dient aandacht?
Efficientere informatieverwerking
Wat is het doel van de vele oogbewegingen?
Beeld stabiliseren
uit welke mogelijkheden bestond het donders experiment? Welke was het moeilijkst?
Simpel kleur irrelevant-> knopje drukken
Choice->rood lampje was linkerhand
Go/no go rood: niet drukken

Choice: alle 4 elementen nodig(detectie, identificatie, selectie, executie)
Wat is het HKB model?
Is een verklaring voor de overgang naar infase op hogesnelheid. Stabiele patronen zijn aantrekkers. Het lichaam zal altijd streven naar een stabiel patroon.