Summary inleiding in de psychologie

-
319 Flashcards & Notes
9 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "inleiding in de psychologie". The author(s) of the book is/are G Storms. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

wat probeert een therapeut te veranderen als dispositionele factoren aan de basis liggen van het gedrag?
de individu
wat probeert een therapeut te veranderen als situationele factoren aan de basis liggen van het gedrag?
de situatie
tot welke attributie leid het als een actor een situatie observeert?
actor -> situate meest opvallend -> externe factoren
tot welke attributie leid het als een buitenstaander een situatie observeert?
buitenstaander -> actor halt op -> intern atributie
indien het atributieverschil tussen actoren en observatoren inderdaad voornamelijk toe te schrijven zijn aan het verschil in perspectief dan….
dan zouden deze verschillen omkeerbaar moeten zijn indoen de perspectieven omgekeerd worden.
wat is het systematische verschil tussen attributies gemaakt door observatoren en door actoren?
we zijn geneigd om andermans gedrag intern en om ons eigen gedrag extern te attributen. 
waar beschikken actoren over in termen van kelley's covariatiemodellen?
de actoren besteden veel aandacht aan de situatie: ze hebben veel informatie over consistentie en kenmerkendheid. ze weten ook welke tijdelijke factoren momenteel hun humeur beinvloeden
wat zijn actoren?
personen die een daad stellen. 
wat zijn dispositionele verklaringen?
verklaringen waarbij de oorzaak te vinden is in karaktereigenschappen van hun vrienden
hoe gaat de studie van Jones en Harris over de fundamentele attributiefout?
de pp kregen een essay te lezen: ofwel voor of tegen Fidel Castro. 
conditie 1 : schrijver opdracht voor of tegen
conditie 2 : schrijver zelf beslissen standpunt
beide conditie schrijven het gedrag van de schrijver toe aan zijn attitude