Summary inleiding in de rechtswetenschap

-
281 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "inleiding in de rechtswetenschap". The author(s) of the book is/are universiteit van maastricht. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - inleiding in de rechtswetenschap

 • 1.1 Wat is recht?

 • geschreven recht: regelgeving

 • ongeschreven recht: rechtelijke uitspraken en gewoonterecht

 • recht bestaat uit: geschreven- en ongeschreven recht

  : (  regelgeving, rechtelijke uitspraken en gewoonterecht)

 • niet alles wat in de wet staat is recht, -omdat sommige wetten in strijd zijn met andere wetten en het onmogelijk is dat                                                                                 twee strijdige wetten beide recht opleveren.

                                                                              -en omdat wetten soms inbreuk maken op mensen rechten die in verdragen zijn                                                                                 neergelegd.

 • waarom is niet alles wat in de wet staat recht?

  sommige wetten zijn in strijd met elkaar en kunnen dus niet beiden recht opleveren en omdat de wetten soms inbreuk maken op mensenrechten die in verdragen zijn neergelegd.

 • 1.2 Recht als techniek om gedrag te sturen

 • recht is een techniek om gedrag te sturen.

 • 1.2.1 sturing door middel van normen

 • bij recht als techniek om gedrag te sturen hoeven we niet per se te deken aan regelgeving van bovenaf: als mensen contracten afsluiten sturen ze bijvoorbeeld hun eigen gedrag.

 • recht: sturing van gedrag door middel van algemene regels die voor iedereen gelden.

 • algemeen geldende gedragsvoorschriften : rechtsnormen

 • 1.2.2 alternatieve sturingstechnieken

 • recht stuurt gedrag ook door middel van : fysiek afdwingen of juist onmogelijk maken.

 • nog een andere manier is: psychologische conditionering.

  dit houdt in dat het automatisme is, het is vanzelf aangeleerd.

 • 1.2.3 sturing via wil

 • sturing door middel van fysieke en psychologische noodzakelijkheid vinden niet plaats via de bewuste wil van de gestuurde persoon.

 • er zijn nog andere vormen van sturing die wel via de wil gaan:

  2 varianten: - beloning en straf (subsidies en accijnzen)

                            -  sturing door middel van gedragsvoorschriften                                                                                   (welk gedrag moet worden verricht, of juist niet)(gij zult niet doden)(vaak sancties aan verbonden: onaangename gevolgen die aan overtreding van de norm worden verbonden)

 • 1.3.1 Niet-juridische normen

 • andere gedragsvoorschriften dan rechtsnormen: morele normen.

 • morele normen:  uit godsdienst, gewoontes, fatsoensnormen, voorschriften van etiquette en spelregels.

 • uniformiteit

 • 1.3.2 sociale normen

 • sociale normen: gedragsnormen die in de samenleving zijn ontstaan zonder dat er een speciale regelgever aan te pas is gekomen en die slechts door sociale pressie worden gehandhaafd.

 • nadelen alleen sociale normen en geen rechtsnormen:

  • verandering van normen. Voor een aantal gebieden die wel regeling behoeven, zullen niet snel spontaan sociale normen ontstaan. Bij sociale normen is er geen regelgever die sociale normen maakt, veranderd of afschaft. Sociale normen kunnen niet eenvoudig worden aangepast als daar behoefte aan is.
  • Rechtszekerheid. Sociale normen hebben vaak geen of geen eenduidig antwoord op bepaalde maatschappelijke vragen.( recht biedt wel duidelijkheid(door duidelijke regels en door rechters)).
  • Afdwingbaarheid.  Sociale normen zijn soms moeilijk af te dwingen.De staat biedt een apparaat dat sterk genoeg is om regels ook tegen machtige instellingen af te dwingen dit heeft een systeem met enkel sociale normen niet.

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is het verschil tussen moraal en eigenbelang?

bij moraal wordt er wel gedacht aan de medemens.

waarom is niet alles wat in de wet staat recht?

sommige wetten zijn in strijd met elkaar en kunnen dus niet beiden recht opleveren en omdat de wetten soms inbreuk maken op mensenrechten die in verdragen zijn neergelegd.