Summary Inleiding informatica

-
ISBN-10 9035819292 ISBN-13 9789035819290
836 Flashcards & Notes
55 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding informatica". The author(s) of the book is/are H P E Vranken. The ISBN of the book is 9789035819290 or 9035819292. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding informatica

 • 1 Informatica

 • LE 1 - nog verder uitwerken. Nu alleen even snel doorgelezen.

 • hfst 1
  1 inleiding
 • Wat zijn de 4 hoofddomeinen van de informatica?
  1. Computersystemen
  2. Softwaresystemen
  3. Informatiesystemen
  4. Context van informatica
 • 1.1 Google en het vakgebied informatica

 • Informatie Google wordt verder toegelicht in LE 15 en LE 16

 • Geef aan waarom er geen eensluidende definitie van informatica gegeven kan worden.

  >>

 • Wat wordt verstaan onder internet
  Het netwerk van aan elkaar verbonden computers
 • Wat wordt bedoeld met  de kerninformaticus (classificatie van Van Dael)?

  >>

 • Wat wordt bedoeld met  de technische informaticus (classificatie van Van Dael)?

  >>

 • Wat wordt bedoeld met  de bestuurlijke informaticus (classificatie van Van Dael)?

  >>

 • Wat wordt bedoeld met  de managende informaticus (classificatie van Van Dael)?

  >>

 • Noem de 4 hoofddomeinen van de informatica.

  1. Computersystemen

  2. Softwaresystemen

  3. Informatiesystemen

  4. Context van informatica

 • 1.1.1 Webpagina's

 • Hoe slaat Google de voortdurend verzamelde informatie op?
  De resultaten worden gesorteerd op relevantie opgeslagen in een soort
  superwoordenboek genaamd de index.
 • Wat is het Internet
  Een netwerk dat alle aangesloten computers met elkaar verbindt
 • Het (world wide) web is slechts één van de gebruiksmogelijkheden van het internet
 • Er zijn 2 duidelijk verschilende rollen mbt pagina's op het web;
  - Producent
  - Consument
 • Wat is een webserver?
  Een computer waar pagina's, onder een unieke naam, zijn opgeslagen zodat ze op kunnen worden gehaald
 • Het internet is slechts één van de gebruiksmogelijkheden van het www
 • Wat is een index?
  Een soort superwoordenboek waarin alle resultaten van de verzamelde informatie is opgeslagen
 • 1.1.1.1 Webpagina's

 • Het internet is dus niet hetzelfde als het web: het is slecht 1 van de gebruiksmogelijkheden van het internet.

  De basis van het gebruik van het web is: pagina's opvragen en bekijken.

  Er zijn 2 duidelijke rollen  op het web: die van maker en die van gebruiker van pagina's.

  Die pagina's staan op (web)servers. Via een link of een naam van zo'n pagina, worden de server en pagina via het internet verzonden naar je webbrowser.

 • Het internet is dus niet hetzelfde als het web: het is slecht 1 van de gebruiksmogelijkheden van het internet.

  De basis van het gebruik van het web is: pagina's opvragen en bekijken.

  Er zijn 2 duidelijke rollen  op het web: die van maker en die van gebruiker van pagina's.

  Die pagina's staan op (web)servers. Via een link of een naam van zo'n pagina, worden de server en pagina via het internet verzonden naar je webbrowser.

 • Wat kan er gezegd worden van het World Wide Web mbt het internet
  WWW is slechts 1 van de toepassingen van het internet
 • Zoeken met google (maar ook met andere zoekmachines of ov9292):

  - het verzoek wordt opgevangen door een webserver

  - die een achterliggend systeem aan het werk zet

  - dat een antwoord produceert in de vorm van een webpagina.

 • Wat hebben computers nodig om te kunnen communiceren in een netwerk/op internet
  IP-adres en een Mac-adres
 • Hoe heet het "superwoordenboek" waar Google alle zoekgegevens in op slaat?

  Een index.

 • Hoe slaat Google de informatie op in Index?
  gesorteerd op relevantie
 • Google is ontworpen door?
  Larry Page en Sergey Brin (universiteit Stanford)
 • Waar is de naam Google van afgeleid?
  googol = getal 10100
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is informatie?
Informatie is
Wat is een informatiesysteem?
Informatiesysteem is
Wat is een systeem?
Een systeem is
Wat zijn samengestelde condities?
Het combineren van condities (d.m.v. logische operators and, or of not).
Taalelementen voor vergelijkingen in SQL:
zie tabel
Hoe ziet een subselect query eruit in SQL?
zie pic
Omschrijf distinct
Een extra instructie in de select clausule om meervoudig voorkomende rijen maar één keer in het resultaat op te nemen.
Wat zijn de 4 stappen in een join-opdracht in SQL (select-from-where-clausule)?
 1. Neem het Cartesisch product van de tabellen uit het from-deel van de opdracht
 2. Perk het Cartesisch product in tot een join zoals aangegeven in het where-deel van de opdracht
 3. Selecteer volgens de aanvullende conditie(s) in het where-deel van de opdracht
 4. Projecteer op de gewenste uitvoerkolommen zoals aangegeven in het select-deel van de opdracht
Hoe ziet een join-opdracht eruit in SQL?

select    NaamTabel1.naamKolom1, naamKolom2, NaamKolom3
from      NaamTabel1, NaamTabel2
where   NaamTabel1.naamKolom1 = NaamTabel2.NaamKolom1
              and naamKolomX=waarde

Waarbij
 • Alles achter select wordt geprojecteerd (hoeft geen primary key te bevatten)
 • NaamTabel1.naamKolom1 is primary key van Tabel1
 • NaamTabel2.naamKolom1 is foreign key van Tabel2
 • naamKolomX is de selectiecriteria (kunnen meerdere zijn)
Wat is een Cartesisch product van 2 tabellen?
Een nieuwe tabel waarin elke rij van de ene tabel met elke rij van de andere tabel wordt gecombineerd (een vermenigvuldiging van de tabellen)