Summary Inleiding letterkunde

-
ISBN-10 9035822889 ISBN-13 9789035822887
282 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding letterkunde". The author(s) of the book is/are E H R Duyvendak. The ISBN of the book is 9789035822887 or 9035822889. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Inleiding letterkunde

 • 1 Inleiding

 • Hoe zijn definities van literatuur het best te omschrijven
  Definities van literatuur zijn het best te omschrijven als literatuuropvattingen
 • Hoeveel literatuuropvattingen zijn er en benoem deze

  1. Relatie tussen literaire tekst en de gerepresenteerde werkelijkheid

  2. Literatuur wordt gekenmerkt door materiaalbehandeling (kunstgrepen) -> positieve waardeoordeel

  3. Literatuur is meerduidig (ambigu): steeds opnieuw geïnterpreteerd -> ook positief waardeoordeel

  4. Intertekstualiteit: creatief verwerken van bestaande teksten in nieuwe teksten -> gaat gepaard met betekenisverandering • 1.1 Wat is literatuur?

 • Leerdoelen:
  • De antwoorden op de vraag 'Wat is literatuur' kunnen geven
  • De antwoorden in hun context kunnen plaatsen
  • Verschillende historische literatuur opvattingen kennen
  • Weten welke functies een literaire tekst kan hebben
  • Kunnen verklaren dat literaire teksten meerduidig zijn
  • Weten welke rol de lezer speelt bij de interpretatie van literatuur
 • Wanneer kreeg het idee van een specifieke groep teksten, die gemaakt worden en beluisterd of gelezen omwille van hun eigen waarde gestalte?

  Vanaf de veertiende eeuw.

 • Is er een sluitende definitie van literatuur?
  Nee, want er is een waardeoordeel mee verbonden.
 • Wanneer wordt het begrip literatuur gebruikt op een manier die sterk gelijkt op de manier waarop wij die term gebruiken?

  In de achttiende eeuw.

 • Wat is een beter begrip van een definitie van literatuur?
  Literatuuropvattingen.
 • Wat is literatuuropvatting?

  Opvatting over de aard, functie en waarde van literaire teksten.

 • Wat is materiaalbehandeling?

  De bewerking in literatuur door kunstgrepen van het gebruikte materiaal.

 • Wat zijn de waardevolle eigenschappen van literatuur?

  De bijzondere bouw van literaire teksten en hun afwijking van de standaardtaal.

 • Wat betekent meerduidigheid?

  Het verschijnsel dat teksten meerdere betekenissen toelaten.

 • Wat is intertekstualiteit?

  Een intertekstuele relatie tussen teksten is de creatieve verwerking van vroegere teksten in een latere tekst. Die verwerking gaat gepaard met betekenisverandering.

 • Wat is leeshouding?

  Houding van de lezer t.o.v. de tekst, waarmee hij of zij zich openstelt voor bepaalde signalen.

 • Waar moet men rekening houden bij de discussie over literatuuropvattingen?

  De bijzondere functie van literatuur.

 • Wat is utile dulci?

  Het nuttige (verenigd) met het aangename (Volgens Horatius de functie van poëzie).

 • Wat is de esthetische functie van literatuur?

  Dit houdt in dat literatuur gericht is op het ervaren van de kwaliteit van de tekstuele vormgeving.

 • 1.1.1 Inleiding

 • Vanaf wanneer ontstaat in West-Europa het idee van teksten die hun eigen waarde hebben?
  Vanaf de 14de eeuw.
 • Vanaf wanneer wordt het begrip 'literatuur' gebruikt op de manier die sterk lijkt op het gebruik heden ten dage?
  Sinds de 18de eeuw.
 • Wat houdt het gebruik van de term 'literair' voor een tekst in?
  Dat men aan die tekst een zekere waarde toekent, een kwaliteit die andere teksten niet bezitten.
 • Welke opvattingen vallen onder literatuuropvating?
  Opvattingen over de aard, functie en waarde.
 • Noem vier kernbegrippen uit theorieën van literatuuropvattingen?
  1. relatie tekst - werkelijkheid
  2. materiaalbehandeling
  3. meerduidig
  4. intertekstualiteit
 • Welke kernbegrip leidt vooral tot de conclusie dat literatuur waardevol is?
  Materiaalbehandeling, de bijzondere bouw van literaire teksten en hun afwijkingen van de standaardtaal, gelden als waardevolle eigenschappen van literatuur.
 • Welke opvatting is, naast werkelijkheid en materiaalbehandeling, is ook invloedrijk?
  Aan de meerduidigheid van literaire teksten worden positieve waardeoordelen verbonden.
 • Hoe wordt de term 'intertekstualiteit' ook wel getypeerd?
  Als de relatie tussen creativiteit en traditie, het creatief verwerken van bestaande teksten in nieuwe teksten.
 • Wat wordt bedoelt met leeshouding?
  Het open stellen van de lezer voor bepaalde signalen in een tekst en voor het taalspel dat literatuur is.
 • Wat hebben alle literatuuropvattingen gemeen als het over de functie gaat?
  Dat de functie nooit alleen communicatief is.
 • Wat zijn de twee uitersten functies van literatuur in de opvattingen?
  Nut en genot.
 • Hoe luidt het adagium van Horatius over de twee uiterste functies van literatuur?
  Utile (nut) dulci (aangename).
 • Noem een voorbeeld waarbij de verschillende opvattingen nauw samenhangen?
  Materiaalbehandeling en meerduidigheid.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.