Summary Inleiding letterkunde

-
ISBN-10 9035822889 ISBN-13 9789035822887
282 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding letterkunde". The author(s) of the book is/are E H R Duyvendak. The ISBN of the book is 9789035822887 or 9035822889. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Inleiding letterkunde

 • 1 Inleiding

 • Hoe zijn definities van literatuur het best te omschrijven
  Definities van literatuur zijn het best te omschrijven als literatuuropvattingen
 • Hoeveel literatuuropvattingen zijn er en benoem deze

  1. Relatie tussen literaire tekst en de gerepresenteerde werkelijkheid

  2. Literatuur wordt gekenmerkt door materiaalbehandeling (kunstgrepen) -> positieve waardeoordeel

  3. Literatuur is meerduidig (ambigu): steeds opnieuw geïnterpreteerd -> ook positief waardeoordeel

  4. Intertekstualiteit: creatief verwerken van bestaande teksten in nieuwe teksten -> gaat gepaard met betekenisverandering • 1.1 Wat is literatuur?

 • Leerdoelen:
  • De antwoorden op de vraag 'Wat is literatuur' kunnen geven
  • De antwoorden in hun context kunnen plaatsen
  • Verschillende historische literatuur opvattingen kennen
  • Weten welke functies een literaire tekst kan hebben
  • Kunnen verklaren dat literaire teksten meerduidig zijn
  • Weten welke rol de lezer speelt bij de interpretatie van literatuur
 • Wanneer kreeg het idee van een specifieke groep teksten, die gemaakt worden en beluisterd of gelezen omwille van hun eigen waarde gestalte?

  Vanaf de veertiende eeuw.

 • Is er een sluitende definitie van literatuur?
  Nee, want er is een waardeoordeel mee verbonden.
 • Wanneer wordt het begrip literatuur gebruikt op een manier die sterk gelijkt op de manier waarop wij die term gebruiken?

  In de achttiende eeuw.

 • Wat is een beter begrip van een definitie van literatuur?
  Literatuuropvattingen.
 • Wat is literatuuropvatting?

  Opvatting over de aard, functie en waarde van literaire teksten.

 • Wat is materiaalbehandeling?

  De bewerking in literatuur door kunstgrepen van het gebruikte materiaal.

 • Wat zijn de waardevolle eigenschappen van literatuur?

  De bijzondere bouw van literaire teksten en hun afwijking van de standaardtaal.

 • Wat betekent meerduidigheid?

  Het verschijnsel dat teksten meerdere betekenissen toelaten.

 • Wat is intertekstualiteit?

  Een intertekstuele relatie tussen teksten is de creatieve verwerking van vroegere teksten in een latere tekst. Die verwerking gaat gepaard met betekenisverandering.

 • Wat is leeshouding?

  Houding van de lezer t.o.v. de tekst, waarmee hij of zij zich openstelt voor bepaalde signalen.

 • Waar moet men rekening houden bij de discussie over literatuuropvattingen?

  De bijzondere functie van literatuur.

 • Wat is utile dulci?

  Het nuttige (verenigd) met het aangename (Volgens Horatius de functie van poëzie).

 • Wat is de esthetische functie van literatuur?

  Dit houdt in dat literatuur gericht is op het ervaren van de kwaliteit van de tekstuele vormgeving.

 • 1.1.1 Inleiding

 • Vanaf wanneer ontstaat in West-Europa het idee van teksten die hun eigen waarde hebben?
  Vanaf de 14de eeuw.
 • Vanaf wanneer wordt het begrip 'literatuur' gebruikt op de manier die sterk lijkt op het gebruik heden ten dage?
  Sinds de 18de eeuw.
 • Wat houdt het gebruik van de term 'literair' voor een tekst in?
  Dat men aan die tekst een zekere waarde toekent, een kwaliteit die andere teksten niet bezitten.
 • Welke opvattingen vallen onder literatuuropvating?
  Opvattingen over de aard, functie en waarde.
 • Noem vier kernbegrippen uit theorieën van literatuuropvattingen?
  1. relatie tekst - werkelijkheid
  2. materiaalbehandeling
  3. meerduidig
  4. intertekstualiteit
 • Welke kernbegrip leidt vooral tot de conclusie dat literatuur waardevol is?
  Materiaalbehandeling, de bijzondere bouw van literaire teksten en hun afwijkingen van de standaardtaal, gelden als waardevolle eigenschappen van literatuur.
 • Welke opvatting is, naast werkelijkheid en materiaalbehandeling, is ook invloedrijk?
  Aan de meerduidigheid van literaire teksten worden positieve waardeoordelen verbonden.
 • Hoe wordt de term 'intertekstualiteit' ook wel getypeerd?
  Als de relatie tussen creativiteit en traditie, het creatief verwerken van bestaande teksten in nieuwe teksten.
 • Wat wordt bedoelt met leeshouding?
  Het open stellen van de lezer voor bepaalde signalen in een tekst en voor het taalspel dat literatuur is.
 • Wat hebben alle literatuuropvattingen gemeen als het over de functie gaat?
  Dat de functie nooit alleen communicatief is.
 • Wat zijn de twee uitersten functies van literatuur in de opvattingen?
  Nut en genot.
 • Hoe luidt het adagium van Horatius over de twee uiterste functies van literatuur?
  Utile (nut) dulci (aangename).
 • Noem een voorbeeld waarbij de verschillende opvattingen nauw samenhangen?
  Materiaalbehandeling en meerduidigheid.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoeveel literatuuropvattingen zijn er en benoem deze

1. Relatie tussen literaire tekst en de gerepresenteerde werkelijkheid

2. Literatuur wordt gekenmerkt door materiaalbehandeling (kunstgrepen) -> positieve waardeoordeel

3. Literatuur is meerduidig (ambigu): steeds opnieuw geïnterpreteerd -> ook positief waardeoordeel

4. Intertekstualiteit: creatief verwerken van bestaande teksten in nieuwe teksten -> gaat gepaard met betekenisveranderingHoe zijn definities van literatuur het best te omschrijven
Definities van literatuur zijn het best te omschrijven als literatuuropvattingen
Wat is in medias res?

`Midden in het gebeuren' (Horatius): uitdrukking die aangeeft dat een tekst midden in het gebeuren begint.

Wie staan aan het begin van de moderne literatuurwetenschappelijke belangstelling voor materiaalbehandeling?

De Russische formalisten (Sint Petersburg/Leningrad en Moskou 1914-1930).

Wat illustreert het gedicht uit de bundel Vaderland (1991) van Michel van der Plas?

Verbondenheid tussen fictie en werkelijkheidsweergave.

Wat was volgens de Franse schrijver Guy de Maupassant (1850-1893) de taak van de romanschrijver?

Een `exacte uitbeelding geven van wat er in het leven plaats vindt'.

Wat is mimesis?

Nabootsing (Plato) van de werkelijkheid of uitbeelding daarvan (Aristoteles).

Welke alledaagse teksten rekent men ook tot fictionele literaire teksten en waarom?

Sprookjes, omdat hier drastisch van onze alledaagse werkelijkheid wordt afgeweken in een wereld van sprekende dieren en toverringen.

Wat is  faction?

Een Engelse naam voor verhalende teksten die hedendaagse werkelijkheid en fictie vermengen.

Welk Nederlands voorbeeld wordt genoemd als het gaat om reportageroman?

Zuiderzee (1934) van Jef Last.