Summary Inleiding marketing - een introductie in een dynamisch vakgebied

ISBN-13 9789089536716
262 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding marketing - een introductie in een dynamisch vakgebied". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789089536716. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Inleiding marketing - een introductie in een dynamisch vakgebied

 • 1 Outside-in-onderzoek

 • Wat betekend outside-in-onderzoek?
  De marketeers kijken naar allerlei ontwikkelingen in de buitenwereld (outside) en halen de kennis daarover hun bedrijf binnen (in).
 • 1.1.1 Desk research

 • Wat is desk research?
  Het verzamelen en bewerken van bestaande (secundaire) gegevens uit interne of externe bronnen.
 • Wat is het verschil tussen interne en externe bronnen?
  Interne bronnen zijn binnen het bedrijf en externe bronnen erbuiten.
 • 1.1.2 Field research

 • Wat is field research?
  Het zelf verzamelen en bewerken van primaire gegevens die niet door desk research kunnen worden verkregen.
 • Wat zijn de twee manieren voor field research?
  Observeren en vragen stellen.
 • Wat is een panel?
  Een groep mensen of huishoudens houden op verzoek zaken bij voor een langere tijd.
 • 1.2 Meso-omgeving

 • Wat is de Meso omgeving?
  De directe omgeving waarin de onderneming opereert. Je hebt hier geen zeggenschap op.
 • Wat zijn factoren uit de Meso-omgeving?
  -klanten
  -leveranciers
  -intermediairs
  -wederverkopers
  -concurrenten
  -publieksgroepen
 • 1.2.1 Klanten

 • Wat zijn de belangrijkste invalshoeken?
  -klantengroepen
  -motivatie
  -onvervulde behoeften van de klant
 • Wat zijn de belangrijkste vragen in een afnemersanalyse vanuit de invalshoek van het ontstaan van nieuwe klanten?
  -Welke klanten onderscheiden we?
  - Welke klanten zijn het grootst?
  - Welke klanten zijn het meest winstgevend?
  - Welke trends zijn te onderkennen bij de klanten?
  - Welke potentiële klanten zijn het aantrekkelijkst?
 • Wat zijn de belangrijkste vragen in de afnemersanalyse met betrekking tot de motivatie?
  -Waarom klanten hun favoriete producten gebruiken/kiezen
  -Welke elementen van het product of de service zij het meest waarderen
  -Wat klanten willen kopen en wat hun doel erbij is
 • Hoe ziet de piramide van Maslow eruit?
  :
 • Wat is een onverhulde behoefte?
  Een wens van een klant die op dit moment niet door de bestaande producten of diensten vervuld wordt.
 • Hoe kunnen onverhulde behoeften in kaart gebracht worden?
  Door een klanttevredenheidsonderzoek.
 • 1.2.3 Intermediairs

 • Wat zijn intermediairs?
  Tussenpersonen die goederen en/of diensten leveren die helpen bij het tot stand komen van de 'transacties' tussen jouw bedrijf en de klant. Zoals marktplaats.
 • 1.2.4 Wedeverkopers

 • Wat zijn wederverkopers?
  Bedrijven die aan de slag gaan om jouw product of dienst te verkopen. Zoals groothandels of supermarkten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een loyaliteitsprogramma?
Een verzameling van activiteiten gecommuniceerd met de klanten, die gericht zijn de loyaliteit van klanten te verhogen.
Wat houdt de klantenpiramide in?
80% van de omzet wordt door 20% gerenereerd: de top klanten, de grote klanten en de middelgrote klanten.
Wat houdt fase 3 in?
Ex klanten zijn een belangrijke informatiebron. Hierdoor is het behouden van contacten belangrijk.
Wat houdt fase 2b in?
De klant doet herhalend aankopen bij je. Een belangrijk begrip is share of wallet: het deel van het inkomen van je klant dat bij jou terecht komt. De volgende termen komen vaak voor:
-deep selling: de klant proberen te overtuigen om meer van het product te kopen
-up selling: de klant proberen te overtuigen om bij een verhaalaankoop een duurdere versie van een product aan te schaffen
-cross selling: de klant proberen te overtuigen om naast de producten/diensten die hij al heeft aangeschaft ook andere producten/diensten aan te schaffen.
Wat houdt fase 2a in?
De klant is nieuw en zoekt na aankoop bevestiging.
Wat houdt de eerste fase in?
Het aangaan van nieuwe relaties met potentiële klanten. Het eerste contact wordt ook wel het genereren van leads genoemd.
Uit welke fasen bestaat de klantrelatiecyclus?
1. Potentiële klant
2a. Loyale klant
2b. Nieuwe klant
3. Ex-klant
Wat is service recovery paradox?
Het fenomeen dat als het 'klachtenproces' goed wordt doorlopen, de tevredenheid van de klagende klant na afloop gemiddeld genomen hoger is.
Waarom is het zo belangrijk dat klachten van klanten worden behandeld?
Omdat er dan geen klanten weglopen en juist de mensen die klagen de beste klanten blijken te zijn.
Waar gaat het bij de P van personeel vooral om?
De tevredenheid bij de klanten over het gedrag van het personeel. Dit kan worden onderzocht door een tevredenheidsonderzoek of interne communicatie.