Summary Inleiding organisatiekunde

-
ISBN-10 9046902390 ISBN-13 9789046902394
1047 Flashcards & Notes
180 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding organisatiekunde". The author(s) of the book is/are Loek ten Berge, Marco Oteman, m m v Johan van Kooten. The ISBN of the book is 9789046902394 or 9046902390. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding organisatiekunde

 • 1 Inleiding: organisatiekunde in historisch perspectief

 • Wat is de definitie van een organisatie?

  Een organisatie (doelgerichte samenwerkingsverbanden) beschikt over doelstellingen, mensen en middelen. Onder een organisatie vallen bedrijven (met daarbinnen ondernemingen  (Philips) en non-profitorganisaties (ministerie)) en overige samenwerkingsverbanden(kerk en amateursportvereninging). 

 • Weber (2.)
  Eenheid van bevel, 
  Rationeel en bureaucratisch met afgebakende werkzaamheden.
 • Wanneer is een organisatie in evenwicht?
  wanneer alle stakeholders gemotiveerd blijven deelnemen
 • Organisatie kunnen onder twee rechtsvormen worden ingedeeld. 

  1. organisaties zonder rechtspersoonlijkheid (de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. 

  2. organisaties met rechtsperoonlijkheid 

    - De bv - besloten vennootschap

    - De nv - de naamloze vennootschap (de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. 

   

 • Scientific management (2.)
  Organisaties zijn: gesloten, zonder mensen.
  Efficiëntie -> mens is verlengstuk machine
 • De visie van een organisatie is?
  Gericht op de omgeving, waar we voor gaan, toekomst en droom
 • HR-benadering (1935-55)(2.)
  Hawthorne-experiment: arbeidsprestatie afhankelijk v. sociale aspecten.
  Kritiek v. Bennis en Perrow -> weinig rekening met techn. aspecten.
 • De missie van een organisatie is?
  Gericht op de organisatie, waar we voor staan, identiteit en waarden
 • Fayol (3.)(General Management Th.)
  Vooruitzien, organiseren
  Opdracht geven, afstemmen
  Coördineren, controleren
 • De BCG matrix wordt gebruikt voor:
  Een assortiment analyse
 • Organisatie (3.)
  Beschikt over:
  Doelmiddelen, mensen en middelen/structuur.
 • Wat is de definitie van een organisatie?
  Een doelgericht samenwerkingverband
 • Het samenvoegen van een organisatie heet:
  Integratie
 • Wat doet een SWOT-Analyse?
  Geeft inzicht in het interne en externe situatie van een organisatie
 • Een van de waardedisciplines van Treacy en Wiersema is operational Excellence voor wat staat het voor?
  Bij Operational Excellence staat lage kosten centraal
 • Wat zijn de drie hiërarchie van de organisatiedoelstellingen?
  Concerndoelstellingen, ondernemingsdoelstellingen en afdelingdoelstellingen
 • Wat wordt verstaan onder het begrip interdisciplinair?
  Het gebruikmaken van verschillende vakgebieden
 • Beste manier van leidinggeven bestaat niet waar hoort deze stroming bij?
  De contingentietheorie
 • Wat is strategische planning?
  Geeft in grote lijnen aan hoe doelstellingen gerealiseerd moeten worden op basis van interne en externe situatieanalyse
 • Wat is tactische planning?
  Geeft in detail aan hoe de strategische doelstellingen bereikt moeten worden
 • Wat wordt er bedoeld met situatie-analyse?
  Hierin wordt aangegeven welke recente ontwikkelingen een rol spelen en welke positie de eigen onderneming inneemt ten opzichte van de concurrentie.
 • Wouter besluit producten te verkopen tegen een zo laag mogelijke prijs. Welke strategie van Porter gaat hij gebruiken?
  Costleadership
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.