Summary Inleiding Strafrecht

-
389 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Sepots & voorwaarden....
Technisch sepot: niet = nisch
Beleidssepot wel voorwaarden beleid bevestigen.
Wat zijn gevaarzettingsdelicten?
Het delict is het in gevaar brengen van rechtsgoederen. Het schenden van het rechtsgoed wordt niet afgewacht. Poging en voorbereidingshandeling zijn algemene gevaarzettingsdelicten.
Wat zijn krenkingsdelicten?
Delicten die de daadwerkelijke aantasting van een rechtsgoed inhouden.
bv doodslag tast het rechtsgoed leven aan. 
De gedraging wordt pas als strafbaar gezien als het beschermde rechtsgoed is geschonden.
Als een verdachte inverzerkering is gesteld en hem is een advocaat toegevoegd, houdt hij deze dan als hij in bewaring wordt bevolen?
Nee deze moet hem opnieuw, ambtshalve dan wel op verzoek worden toegevoegd.
Wordt het strafmaximum voor overtredingen door samenloop beperkt?
Nee: op een overtreding staat vaak een geldboete, deze worden opgeteld. Ook de hechtenis wordt opgeteld (bij de eventuele vrijheidsstraf wegens een misdrijf. Meerder misdrijven = hoogste + 1/3.)
Wat is het best evidence beginsel?
Er wordt rekening gehouden met het gewicht van bepaalde bewijsstukken: de auditu-verklaring van iemand.
Rechtvaardigingsgrond is objectief en ...
..corrigeert de materiele norm van een delictsomschrijving: als er een grond is die het gedrag rechtvaardigt, dan was het gedrag rechtvaardig.
Dan was het gedrag objectief niet onjuist. Het gehele feit is niet strafbaar. 

noodtoestand - overmacht                
noodweer                                          
bevoegd gegeven ambtelijk bevel      
uitvoering wettelijk voorschrift           
ontbreken mat. wederrechtelijkheid (Veearts-arrest)
Schulduitsluitingsgrond:
corrigeert het verwijt, er is geen schuld: de dader is niet strafbaar.
Een schulduitsluitingsgrond tast de norm niet aan alleen de verwijtbaarheid.

noodweerexces
onbevoegd gegeven ambt. bevel
ontoerekeningsvatbaar 
afwezigheid alle schuld (Melk & Water)
Is een verdachte verplicht te verschijnen als een Rechter Commissaris hem dagvaart?
Nee, maar hij kan als op de dagvaarding niet verschijnt, gedwongen worden om wel te verschijnen.
Kunnen de sepots op grond van Art 167 Sv en 242 Sv voorwaardelijk worden opgelegd?
Ja zie 244 en 255 Sv