Summary Inleiding tot de gedragstherapie

-
ISBN-10 9031342882 ISBN-13 9789031342884
444 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding tot de gedragstherapie". The author(s) of the book is/are Dirk Hermans, Paul Eelen, Hans Orlemans. The ISBN of the book is 9789031342884 or 9031342882. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding tot de gedragstherapie

 • 1.1.2 De empirische cyclus

 • Gedragswetenschappers gaan te werk op een wijze die vergelijkbaar is met die van wetenschappers. Leg uit.

  Het gedragstherapeutisch proces is gemodelleerd naar de empirische cyclus

 • Hoe ziet de empirische cyclus er uit?

  Probleemstelling > observeren & theorie > voorspelling (hypothesen) > toetsen (manipuleren) > evaluatie

   

 • 1.1.3 De empirische cyclus binnen de gedragstherapie

 • Hoe ziet de empirische cyclus binnen de gedragstherapie er uit?

  Aanmeldingsprobleem > informatieverzameling & opstellen van holistische theorieën en functieanalyses (verklaringsmodellen) > behandelplan (hypothese/voorspelling) > therapeutische methoden/technieken (toetsing)> evaluatie

 • 1.2 Het gedragstherapeutisch proces in de praktijk

 • Noem de 8 stadia van het gedragstherapeutisch proces.

  1) eerst contact; 2) opbouw (werkrelatie) & informatieverzameling; 3) voorlopige probleemsamenhang, HT; 4) probleemkeuze, basislijn meting; 5) functienalayse; 6) behandeldoelen, behandelplan; 7) therapeutische methoden/technieken; 8) evaluatie (doorgaan, stoppen). 

 • 1.2.1 Thorndike en Pavlov

 • Wat is de methode van Thorndike?
  Theorie over het leren by trial and error. Kat in de puzzlebox.

  De resultaten brachten Thorndike tot het formuleren van de law of effect als een basiswet voor elk leerproces; reacties die worden gevolgd door bevrediging zullen zich 'hechten' aan de situatie en zullen eerder terugkomen wanneer de situatie herhaald wordt (en andersom).     

  Deze (actieve) vorm van leren is door Skinner, zij het vanuit een andere theorie, verder uitgewerkt en staat inmiddels bekend als 'operant leren'.
 • Wat is de methode van Pavlov?
  Klassieke conditionering; een automatische reactie (kwijlen bij eten) koppelen aan een nieuwe stimulus (toon). Er is geen actieve handeling van het proefdier nodig. 

  S1 (toon) > R1 (oriënteerreflex)
  S2 (voedsel) > R2 (speekselen)
  S1 (toon) > VR (speekselen)

  Er moet in  tijd en ruimte wel een verbinding zijn geweest tussen S1 en S2, het wordt daarom een voorwaardelijke reflex genoemd. 
 • 1.3 Het eerste contact (stadium 1)

 • Wat omvat het stadium van het 'eerste contact'?

  De aanmelding en de kennismaking

 • Welke structuur kan aangehouden  worden in de gesprekken tijdens de behandeling?

  1. Periode sinds laatste gesprek bespreken
  2. Agenda opstellen (zorgt ervoor dat men niet blijft hangen in een bespreking van de gebeurtenissen van de laatste week; maakt de gesprekken overzichtelijker en voorspelbaarder) 
  3. Thuiswerk bespreken
  4. Afhankelijk van fase in therapie: informatie verzamelen, volgende stappen in behandeling plannen  (hoofdzaak van het gesprek)
  5. Nieuwe thuiswerkopdracht plannen

 • 1.3.1 De aanmelding

 • Wat zijn de 3 vragen waarop de behandelaar antwoord wil krijgen in het kader van de aanmelding?

   Wie (over wie gaat het?); Waar (waar woont de persoon?); Wat (wat is de aard van de problemen?)

  Daarnaast info geven over de financiële kant van de zaak + tel.nr cliënt

 • Als het om kinderen gaat, wie komt er dan naar het gesprek?

  Jonger dan 12: ouders; tussen 12-15: ouders met kind; vanaf 15 jaar: adolescent . Dit ligt ook aan de aard van het probleem: wie moet er uiteindelijk behandeld worden?

 • 1.3.2 Het eerste gesprek

 • Wat gebeurt er als het eerste gesprek een 'intake' vormt?

  Na het verkennende gesprek wordt het dossier voorgelegd op een teamvergadering, waar de cliënt aan een behandelaar wordt toegewezen.

 • Wat zijn de doelen van het eerste gesprek?

  1. Taxatie van het al dan niet aangewezen zijn van verdere behandeling (bij deze therapeut)

  2. Informeren van de cliënt over de aard en verloop van de behandeling
  3. Bijstellen van verkeerde verwachtingen
  4. (Verder) motiveren van de cliënt tot behandeling
  5. 'Remoraliseren' van de cliënt en hoop geven op verandering
  6. Informatie verzamelen
  7. Opbouwen van de therapeutische werkrelatie

  2, 6 & 7 zijn de belangrijkste componenten

 • Wat zijn redenen voor de behandelaar om na het eerste gesprek de  behandeling niet verder te zetten?

  - het gepresenteerde probleem is in eerste instantie niet psychologisch van aard
  - het gepresenteerde probleem kan in hoge mate bepaald zijn door organische factoren
  - het gepresenteerde probleem is psychologisch en reëel, maar is een normale reactie op een bijzondere gebeurtenis in het leven van de cliënt
  - het gepresenteerde probleem is objectief te zwaar voor deze setting
  - het gepresenteerde probleem is subjectief te zwaar voor deze therapeut

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.