Summary Inleiding tot de marketing

ISBN-13 9789001797096
1311 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inleiding tot de marketing". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001797096. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Inleiding tot de marketing

 • 1 Wat is marketing?

 • Wat is onmisbaar in een felle strijd om marktaandeel?
  Een klantgerichte strategie.
 • de 4 p's 
  • prijs
  • plaats
  • product
  • promotie 
 • Het vak marketing omvat allerlei activiteiten waarmee een organisatie doeltreffend kan inspelen op de wensen en behoeften van de klant om zo haar concurrentiepositie te versterken. Denk aan marktonderzoek, productontwikkeling en een doelgericht gebruik van de sociale media door een bedrijf.
 • Wat voor soort activiteiten omvat marketing?
  Activiteiten waarmee een organisatie doeltreffend kan inspelen op de wensen en de behoeften van de klant om zo haar concurrentiepositie te versterken.
 • 1.1 Betekenis van marketing

 • Marketing omvat alle activiteiten die de koper en de verkoper bij elkaar brengen.
 • wat is marketing?  op de markt afgestemde, toegevoegde waarde, hogere omzet en duurzame relatie zijn de definities die marketing het beste weergeven.
 • Marketing is een ruim begrip. Het omvat alle activiteiten die de koper en de verkoper bij elkaar brengen.
 • Welke twee dingen doen bedrijven in grote lijnen?
  Producten maken (of diensten verlenen) en deze op de markt brengen. Oftewel produceren en ze doen aan marketing.
 • doelgroep
  het deel van de markt waarop het bedrijf zich richt
 • Wat is het voornaamste doel van marktgerichte ondernemingen?
  Om in te spelen op de wensen en de behoeften van de klant.
 • product strategie  het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van bestaande producten en beslissingen om artikelen van de markt te halen.
 • Tussen wat slaat marketing een brug?
  Productie en consumptie.
 • plaats (distributie)  de manier waarop het bedrijf het product in handen van de koper krijgt.
 • Dankzij wat wordt het aanbod precies afgestemd op de vraag?
  De marketingfunctie in bedrijven.
 • distributiebeleid  de beslissingen over de keuze van distributiekanalen, intermediairs (groothandel/ detailhandel), hoeveel verkooppunten, gewenste voorraden en logistiek die gemaakt moeten worden.
 • Wat is de doelgroep?
  Het deel van de markt waarop het bedrijf zich richt.
 • promotie  de manier waarop een bedrijf met de markt communiceert en de verkoop bevordert. Communicatiecampagnes. Bijv. Reclames, media, sponsoring, direct marketing, sales en publiciteit.
 • Wat is de formele definitie van marketing?
  Marketing omvat de - op de markt afgestemde - ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en alle andere activiteiten die de klanten toegevoegde waarde bieden; deze leiden systematisch tot een hogere omzet of andere gewenste respons, een goede reputatie van de organisatie en een duurzame relatie met de klant, waarbij alle partijen hun doelstellingen bereiken.
 • Wat is een andere benaming van de marketingmix?
  De vier P's.
 • Waaruit bestaat de marketingmix?
  • Product;
  • Prijs;
  • Promotie;
  • Plaats (distributie).
 • Wat verstaan we onder "product" van de marketingmix?
  De goederen, diensten of ideeën die aan de wensten en behoeften van klanten tegemoetkomen.
 • Wat verstaan we onder "prijs" van de marketingmix?
  De hoeveelheid geld die er voor het product of de dienst wordt gevraagd.
 • Wat verstaan we onder "plaats" van de marketingmix?
  De manier waarop het bedrijf het product in handen van de kopers krijgt.
 • Wat verstaan we onder "promotie" van de marketingmix?
  De manier waarop een bedrijf met de markt communiceert en de verkoop bevordert.
 • Waarop heeft een productstrategie onder meer betrekking?
  Op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van bestaande producten en de beslissing om artikelen die niet langer in een behoeften voorzien uit de markt nemen.
 • Op wat let een bedrijf bij het ontwikkelen van het prijsbeleid?
  • De kostprijs;
  • Prijzen van concurrenten;
  • Het effect van een verandering van de verkoopprijs op de vraag.
 • Wat valt onder het distributiebeleid?
  • Beslissingen over de keuze van distributiekanalen (incl. online) en intermediairs (groothandel en detailhandel) die worden ingeschakeld;
  • Het aantal verkooppunten;
  • De gewenste voorraden;
  • Logistiek.
 • Met wat zijn de juiste producten op het juiste tijdstip en op de juiste plaats verkrijgbaar?
  Met een efficiënt distributiesysteem.
 • Wat omat promotie of marketingcommunicatie?
  Reclame, de inzet van sociale media, sponsoring, promoties (zoals prijsvragen en spaaracties), direct marketing, sales en public-relationsactiviteiten, waaronder publiciteit.
 • Welke beslissingen vereist het uitstippelen van een promotiestrategie?
  • Communicatiedoelstellingen formuleren;
  • Reclamebudget bepalen;
  • De beste promotie-instrumenten kiezen;
  • Media selecteren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.