Summary Inleiding tot de marketing

-
ISBN-10 9001886868 ISBN-13 9789001886868
313 Flashcards & Notes
6 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Inleiding tot de marketing
 • Bronislaw Johannes Verhage
 • 9789001886868 or 9001886868
 • 2020

Summary - Inleiding tot de marketing

 • 8.1 Wat is marketingcommunicatie?

 • Wat is marketingcommunicatie?
  De combinatie van alle middelen die een onderneming inzet om klanten te informeren/ te beïnvloeden zodat ze een positief beeld van de onderneming krijgen en haar producten en diensten verkopen.
 • Wat is een ander woord voor salespromotion?
  Promotie
 • Waar is salespromotion op gericht?
  De koopgedrag op korte termijn te beïnvloeden.
 • 8.1.1 De nieuwe communicatiemix

 • Wat is reclame precies?
  Elke vorm van communicatie over producten, diensten, ideeën of organisaties door een adverteerder met als doel de kennis, houding of het gedrag van een doelgroep te beïnvloeden. 
 • Wat houdt publiciteit in?
  Een vorm van communicatie waarbij een bedrijf bepaalde informatie aan de media verstrekt in de hoop dat de essentie daarvan wordt gepubliceerd (free publicity).
 • Waar streeft de afdeling public relations (pr) naar?
  Redactionele aandacht in de media te krijgen, een positief imago van het bedrijf te creëren en een wederzijds begrip tussen het bedrijf en haar doelgroepen.
 • Wat doet een sponsor?
  Het verlenen van financiële steun aan een persoon of organisatie die een sportieve, artistieke of andere prestatie verricht om zo meer naamsbekendheid voor het bedrijf te krijgen.
 • Wat houdt persoonlijke verkoop in?
  Een account- of salesmanager die een mondelinge presentatie houdt voor een potentiële afnemer met als uiteindelijk doel iets te verkopen.
 • Waar zorgt salespromotion voor?
  Voor een tijdelijke verbetering van de prijs-waardeverhouding van het product om de verkoop van het product op korte termijn te vergroten. (Bijv: d.m.v. Extra korting)
 • Wat is direct marketing?
  Het opbouwen van een directe, duurzame relatie met klanten die tot transacties leiden.
 • Welke twee manieren worden er gebruikt om het publiek effectief te bereiken?
  1. Geïntegreerde marketingcommunicatie
  2. Guerillamarketing
 • Wat is geïntegreerde marketingcommunicatie?
  De gelijktijdig ingezette middelen van de communicatiemix worden zo gebruikt dat ze elkaar versterken en een consistente boodschap voor de doelgroep uitstralen.
 • Wat is guerellamarketing?
  Met een beperkt budget een groot publiek te bereiken.
 • Wanneer is zo'n alternatieve communicatiecampagne het meest succesvol? (stealth marketing)
  Als de meeste consumenten zich niet meteen realiseren dat het doel is om een bepaald product of merk te promoten.
 • Wat is buzzmarketing?
  Een bedrijf die opvallend nieuws of amusement gebruikt om mensen ertoe te brengen dat ze over hun bedrijf of merk gaan praten.
 • Wat is virale marketing?
  Bedrijven die hun boodschap verspreiden door klanten in te zetten als 'verkopers', door ze bijvoorbeeld mails of videobeelden te sturen die zo leuk zijn dat ze die weer doorsturen naar hun vrienden, soms zit daar een beloning aan vast.
 • 8.1.2 Vergelijking van persoonlijke en massacommunicatie

 •  Wat is communicatie?
  De overdracht/ uitwisseling van informatie tussen organisaties en personen, vaak met als doel om hen te beïnvloeden.
 • Welke twee soorten communicatie zijn er?
  1. Persoonlijke communicatie
  2. Massa communicatie 
 • Wat is massa communicatie?
  Daarbij wordt gebruik gemaakt van media zoals tv en tijdschriften, waarmee tegen betaling grote doelgroepen kunnen worden bereikt zonder dat precies vaststaat wie de ontvangers van de boodschap zijn.
 • Wat is persoonlijke communicatie?
  Communicatie van persoon tot persoon (een-op-eencommunicatie).
 • Waar vertrouwen marketeers van consumentenproducten het meest op?
  • Reclame
  • Salespromotion
  • Persoonlijke verkoop
  • Public relations   

  Zo kunnen zij het grote publiek snel en relatief goedkoop bereiken.
 • Waar besteden b2b-bedrijven het grootste deel van hun communicatiebudget aan?
  Persoonlijke verkoop, vooral bij producten en diensten met een hoge prijs, waarvan de aankoop voor de klant meer risico met zich meebrengt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Inleiding tot de marketing
 • Bronis Verhage
 • 9789020733082
 • 3

Summary - Inleiding tot de marketing

 • 1 Wat is marketing?

 • Verkopen is het zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen, terwijl marketing het ervoor zorgen dat je de juiste dingen voor je klanten op de plank hebt liggen

 • wat is marketing?

  alle activiteiten die de koper en de verkoper dichter bij elkaar brengen

 • Wat wordt bedoeld met de marketingmix

  Een uitgekiende combinatie van 4 marketinginstrumenten om de markt te bewerken. De 4 P's. Product, Prijs, Promotie en distributie (plaats)

 • Waar ligt de kern van marketing op?

  • Het creeëren en overbrengen van iets waardevols
  • opbouwen van zinvolle relaties met klanten
 • Waar doelt men op met het marketingconcept

  De filosifie van de organisatie die is gericht op:

  • Tevreden klanten
  • Geïntegreerde werkwijze (afdeling samenwerken)
  • Breed geformuleerde missie
  • Voortdurende concurentie analyse
  • Marktonderzoek
  • Accent op winstbijdrage (let op bij non profit organisatie)
 • Marketingmanagers moeten niet allen de transactiegerichte marketingsinstrumenten  (de vier P's) optimaal inzetten, zij moeten ook de nodige aandacht besteden aan de Reputatie, Relatie met de klanten en andere beleidsmiddelen om het Ruilproces te bevorderen (3r's)

 • Wat zijn de 2 taken van marketing?

  1. Het opsporen van de wensen en behoeften 
  2. Inspelen op de vraag met de vier P's en 3R's
 • Wat is meso marketing?

  De gezamenlijke uitgevoerde activiteiten van verwante ondernemingen die op dezelfde markt werkzaam zijn

 • 1.1 De betekenis van marketing

 • Wat is marketing?

  Marketing omvat de op de markt afgestemde ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van diensten, producten of ideeen en alle andere activtiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een goede reputatie te creeren en duurzame relaties met klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen bereiken.

 • wat is marketing?
  tommmie
 • Wat is een productieconcept?

  Zo efficient mogelijk produceren zal de grootste waarde opleveren voor klanten (laagste prijs)

 • Wat is de verkopersmarkt?

  Een markt waarin de consument toch wel koopt wat wordt aangeboden.

 • Wat is een kopersmarkt?

  Een markt waarin de consument eisen kan stellen en zelf zijn favoriete producten kiest.

 • Wat is de marketingmix oftewel 4 P's?

  Een marketingbeleid, bestaande uit vier marketing instrumenten om de markt te bewerken.

 • Waaruit bestaan de vier P's?

  Product

  Prijs

  Distributie (plaats)

  Promotie

 • Wat verstaan we onder product?

  Goederen, diensten of ideeën die aan de wensen van klanten tegemoetkomen.

 • Wat verstaan we onder prijs?

  Wat er voor het product of de dienst wordt gevraagd.

 • Wat verstaan we onder distributie (plaats)?

  Hoe de onderneming het product bij de koper krijgt.

 • Wat wordt bedoelt met promotie?

  De activiteiten van de aanbieder om met de markt te communiceren en de verkoop te bevorderen.

 • Wat is macromarketing?

  Marketing op het niveau van de samenleving. Activiteiten om te voorzien in de behoeften van de maatschappij of 'volkshuishoudens'.

 • Wat is micromarketing?

  Marketing op het niveau van de onderneming, vanuit een management optiek.

 • Wat is mesomarketing?

  Mesomarketing gaat om gezamenlijk uitgevoerde commerciele activiteiten van verwante ondernemingen die op dezelfde markt werkzaam zijn.

   

 • Wat wordt bedoelt met bedrijfskolom?

  De reeks personen en organisaties - van oerproduct tot consument - die zijn betrokken bij de voortbrenging, voortstuwing en het verbruik van producten en diensten.

 • Wat is een bedrijfstak?

  Een schakel, bestaande uit bedrijven die een gelijkwaardige functie in de productie of handel van een bepaald product vervullen.

 • Uit welke 'bedrijfstakken' bestaat een bedrijfskolom?

  Producent

  Importeur

  Internet

   

  Winkelketens

   

  Postorderbedrijven

   

  Groothandel

  Zelfstandige detaillisten

   

  (Uiteindelijk komt het bij de consument terecht)

 • Wat is een branche?

  Een groep organisaties binnen een bedrijfstak die bepaalde overeenkomsten vertonen ten aanzien van de productietechniek en de geleverde producten.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt actiecommunicatie in?
Het doel hiervan is om de op korte termijn de afzet te vergroten door salespromotion
Wat houdt themacommunicatie in?
Reclame, pr en sponsoring ideaal om de kennis en houding van de klant te beïnvloeden
Wat houdt de taakstellende methode in?
Als eerst worden de doelstellingen bepaald, daarna de benodigde activiteiten en als laatst worden de kosten berekend
Wat houdt de concurrentiemethode in?
Baseren budget op dat van de grootste concurrent, in verhouding tot hun marktaandeel
Wat houdt de sluitpostmethode in?
Het geld dat overblijft na aftrek van alle kosten en reserveringen
Wat is de omzetpercentagemethode?
Een vast percentage van de omzet
Hoe wordt het communicatiebudget bepaald?
 1. Omzetpercentagemethode
 2. Sluitpostmethode
 3. Concurrentiemethode
 4. Taakstellende methode
Hoe wordt het communicatiebeleid ontwikkeld?
De eerste vier stappen zijn essentieel!

 1. Doelgroep bepalen
 2. Doelstellingen formuleren
 3. Budget vaststellen
 4. Communicatiemix bepalen
 5. Ontwikkeling van de boodschap
 6. Mediaselectie
 7. Meten van de resultaten en bijsturing
Wat is de hiërarchische plaats van reclame?
1. Ondernemingsplan
2. Marketingplan
3. Communicatieplan
4. Reclame
Wat is een marketingdoelstelling?
Gaat over de omzet of het marktaandeel dat een bedrijf wil behalen