Summary Instrumenten

-
152 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Instrumenten

 • 1 Magnetische kompassen

 • Wat is het magnetische noorden?   Indien geen storende magnetische velden aanwezig.
  Als je een magneetnaald vrij laat draaien, in alleen het hoirzontale vlak, stelt die zich evenwijdig aan, aan de horizontaal ontbondene. De richting van de horizontaal ontbondene is de magnetische noordrichting (Nm).
 • Waarom moet elk schip minimaal één magnetisch kompas aan boord hebben?
  De bedrijfszekerheid van een magnetisch kompas is groter dan een gyrokompas. De MTBF, gemiddelde tijd tussen 2 storingen, is kleiner bij een magnetisch dan bij een gyro.
 • Wat voor magneten worden gebruikt in moderne vloeistofkompassen? Waarom?
  Ringmagneten, want deze hebben een grote poolsterkte
 • Wat zijn de eisen van een homogeen magnetische veld?
  Op een staafmagneet ligt een papier/glasplaat. Hierop wordt ijzervijlsel verdeeld. Er ontstaat een lijnenpatroon (veldlijnen) en de raaklijn (vector) aan een veldlijn geeft de richting van de veldsterkte in het raakpunt. Als de veldsterkte overal gelijk is en de veldlijnen onderling evenwijdig, is er sprake van een homogeen magnetisch veld.
 • Noem de functies van vloeistof in een vloeistofkompas.
  • Levert de opwaartse kracht voor de roos en ringmagneten
  • Dempende werking op het slingeren van de roos
  • Diameter van roos is kleiner dan die v/d ketel: bij koersveranderingen beweegt zich de aan de ketel grenzende vloeistoflaag. Wanneer roos te dicht bij  bij ketelwand is, wordt deze ook meegesleept.
 • Aardmagnetische veld mag over een klein opp als homogeen magnetisch veld beschouwd worden.
 • Leer de onderdelen van de dwarsdoorsnede van het magnetische vloeistofkompas (blz. 8)
 • Hoe wordt een magnetische kompas opgehangen / bevestigd?
  Het wordt cardanisch opgehangen. Zo kan het vrij slingeren om 2 onderling loodrechte, horizontale, assen (langscheeps en dwarsscheeps). De kompaspen ligt in het snijpunt van deze assen.
  De tappannen (oplegpunten (in mik/tappan) of draaipunten (asjes in een lager) worden verend opgehangen, zodat scheepstrillingen niet op de kompasketel worden overgebracht.
 • Wat is paralax/verschilzicht en hoe wordt het voorkomen?
  Bij parallax wordt een verkeerde koers afgelezen als je niet het middelpunt en de zeilstreep ineen ziet. Als je er recht achter gaat staan, heb je dit dus niet. 
  Ook als zeilstreep op een horizontaal plaatje dichtbij de roos, en niet klein op ketelwand wordt aangebracht, treedt het niet op!
 • Collimatiefout
  N/Z-lijn v/d roos moet overeenkomen magnetische as van de ringmagneten, anders fout
 • Welke eisen worden er gesteld aan een kompasroos?
  • Gevoelig: uit evenwichtsstand geraakt, toch nauwkeurig hierin terugkeerd --> 
   • sterke magneet met polen ver uiteen
   • wrijving tussen pen en dop klein
  • Rustig: niet gemakkelijk uit evenwichtsstand geraken 
   • sterke magneet met polen ver uiteen
   • wrijving tussen pen en dop klein
   • punt kompaspen in snijpunt van de cardanus-assen liggen
   • rand van de roos niet te dichtbij ketelwand
   • slingertijd van de roos niet hetzelfde als slingertijd schip (anders op alle koersen onrustig)
   • kracht van de roos op kompaspen 0.1N (10 gram)
 • Welke 2 magnetische polen /soorten magnetisme worden onderscheiden aan boord? Geef uitleg.
  • Permanente polen: veroorzaken op elke koers hetzelfde storende veld (--> valse richting tov midscheepse vlak) (door bouw)
  • Vluchtige polen: veroorzaken een storend velk, afhankelijk van de koers van een schip (door aardmagnetisch veld in zachtstalen scheepsdelen)
 • Geef aan waaruit het kompasnoorden (Nk = H') voorkomt?
  Ter plaatse van het kompas zijn 2 magnetische velden belangrijk:
  • Het magnetische noorden (Nm), ontbondene H van het aardmagnetisch veld
  • De horizontaal ontbondene van het totale storende scheepsmagnetische veld (S) 
 • Wat zijn de gevolgen van het resterende veld H'? Na compensatie van S.
  • Grote deviaties (hoek tussen vectoren H en H')
  • Grote veranderingen deviatie bij koersveranderingen -> draaisnelheid schip & kompas is verschillend, moeilijk sturen
  • Verzwakking van de richtkracht v/d kompasmagneet op sommige koersen (bij slingerend schip onrustige roos)
   • Kompasroos gaat met het schip meedraaien (scheepsmagnetisch veld zo sterk!)
 • De verhouden H/H' moet op alle koersen ongeveer gelijk zijn aan 1
 • Om welke twee redenen moet een kompas gecompenseerd worden?
  • Deviatie is meer dan 5 graden
  • De verhouding H/H' is niet (dichtbij) 1 en richtkracht H' is niet op alle koersen even groot
 • Waarvan is deviatie afhankelijk?
  • Plaats van kompas aan boord (best zo ver mogelijk bij scheepsstaal verwijderd)
  • Plaats op aarde
  • De lading
  • Voorliggende kompaskoers
 • Welke manieren van compensatie zijn er in/rondom de kompaspaal?
  • Flinderstaaf: zacht staal (vluchtig)
  • Zacht stalen bollen: zacht staal (vluchtig)
  • Verticale magneten/hellingsmagneten (midden onder kompaspen)
  • dwarsscheeps/Q-magneten: permanent S
  • langsscheept/P-magneten: permanent S
 • Hoe werkt een kompas in de mast bij zeiljachten? Wat zijn nadelen? Oplossingen?
  Er zit een moederkompas bovenin de mast (weinig deviatie) en de aanwijzing wordt via elektronische weg naar docherkompassen of repeaters overgebracht.
  Nadelen:
  • bij stampen/slingeren onrustig
  • compenseren lastig
   • oplossing: spoeltje aan beide kanten van het kompas met aangesloten stroompje --> magnetisch veldje waarmee je kunt compenseren met regelknopjes beneden
 • Wat is fluxgate kompas?
  Kompas zonder bewegende delen die eigen magneet creeërt. De sterkte op twee pooltjes van een staaf van het aardmagnetisch veld. Hierdoor wordt er aan de spoelen een richting t.o.v. Het aardmagnetisch veld doorgegeven.
  Doordat het elektrisch signaal uitgestuurd wordt, kan het voor van alles gebruikt worden (bv. Autopiloot).
  Het kan zich zelfs zelf stellen bij 1.5 rondje draaien van het schip dmv een computerchip
 • Wat is variatie?
  Het verschil tussen het magnetische en het geografische noorden
 • Heeft het fluxgate kompas last van deviatie?
  Ja, alleen het kan zichzelf compenseren (computerchip)
 • Wat is het gyrokompas?
  Het is een heel snel draaiende tol. Zelfs als er kracht op de tol komt (zoals haakse slijper of fietswiel), blijft deze in positie. Dus dit is heel goed bij veel slingeren, stampen, oid. Het gyrokompas wijst het geografische noorden aan en heeft geen last van dev./var. Wel heeft het stroom nodig
 • Wat is in principe de werking van een magnetisch kompas?
  Een losse magneetnaald richt zich naar het aardmagnetisch veld, en stelt zich op in de richting van de magnetische noordpool. 
  Tgv kleine storende magnetische velden aan boord kan er een afwijking ontstaan: deviatie. Hierdoor wordt niet het Nm, maar het Nk aangegeven.
 • Waarom is het magnetisch kompas op hogere breedte niet meer bruikbaar?
  Omdat de horizontale intensiteit (H) te klein is en daardoor de richtkracht te klein.
 • Hoe compenseer je een kompas? Welke info kun je gebruiken?
  Peilingslijn, lichtlijn of vergelijking met het gyrokompas
 • Noem 4 voordelen van het magnetisch kompas
  • Onafhankelijk van elektriciteit
  • geen kwetsbare elektronica (kans op fouten)
  • problemen vrijwel direct zichtbaar
  • grote MTBF
 • Noem 3 nadelen van het magnetisch kompas
  • Geeft niet het ware noorden aan (dus rekenen)
  • Richtkracht op de polen neemt sterk af
  • Niet overal aan boord te plaatsen (stalen schepen) (moet kunnen peilen)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.