Summary Intergrated principles of zoology

-
621 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Intergrated principles of zoology". The author(s) of the book is/are Hickman C P. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Intergrated principles of zoology

 • 1.1 College 1

 • De werkwijze van de natuurwetenschap.
  1. De waarneming leidt tot de eerste vragen.
  2. Het literatuuronderzoek.
  3. De nauwkeurige vraagstelling
  4. De toetsbare hypothese als potentiele verklaring.
  5. Opzet en uitvoering van een experiment.
  6. De resultaten vergelijken met de hypothese.
  7. Voorlopige conclusie (het wetenschappelijke resultaat)

 • Waardoor kan een hypothese getoetst worden?

  D.m.v een experiment

 • Wat is the hypothetico-deductieve methode?

  Van algemeen naar specifiek

 • Wat is de inductieve benadering?

  Van specifiek naar algemeen.

 • Bij een experiment wordt meestal gezocht naar een proximate/directe oorzaak. 

 • 1.2 College 2

 • Wat zijn de 5 belangrijke theorieën over evolutie?

  - Gemeenschappelijke voorouder
  - Voortdurende verandering
  - Vorming van nieuwe soorten
  - Natuurlijke selectie
  - Gradualisme

 • Welke kenmerken van het leven vallen onder de gemeenschappelijke voorouder?

  Chemische uniciteit (gelijkheid)
  Complexiteit en hiërarchische opbouw: het bestaan van een hiërarchische organisatie waarbij hogere vormen van complexiteit meer mogelijkheden tot variatie hebben. 

 • Wat is de cambrium explosion?

  Het ontstaan van heel veel leven tijdens het cambrium. 580 MYA: alleen eencelligen. 530MYA: alle levende fyla aanwezig. 

 • Voortdurende verandering/vorming van nieuwe soorten/ natuurlijke selectie.
  Veranderering door selectie.
  - Reproductie.
  - Genetica 
  - Ontwikkeling
  Gevolgen:
  - Metabolisme
  - Interactie met de omgeving
  - Locomotie (dieren)

 • Micro evolutie:
  Variatie in genen - Variatie in design - Variatie in prestatie - Variatie in fitness - Variatie in populatie.
  Macro evolutie:
  Variatie in genen - Variatie in design - Variatie in prestatie - Variatie in fitness - Variatie in populatie - Variatie in soorten.

 • Wat is een soort?

  Heeft een gemeenschappelijke voorouder, is in staat om vruchtbare nakomelingen te produceren, heeft genotypische en fenotypische cohesie.

 • Hoe is reproductieve isolatie opgebouwd?

  - Prezygotische barrieres: pre-mating :partners komen elkaar niet tegen: temporele isolatie, habitat isolatie. Isolatie door gedragsverschillen. post mating: mechanische isolatie, incompabilliteit van gameten..
  Post zygotische barrieres: Extrinsiek (hogere selectie) of Intrinsiek (verminderde fertiliteit of levensvatbaarheid)

 • Noem de twee manieren van soortvorming?

  -Allopatrisch (fysieke scheiding)
  - Sympatrisch (geen fysieke scheiding, maar door gedrag of sexuele selectie)

 • Wat is gradualisme?

  Stapsgewijze veranderingen

 • Wat is adaptieve radiatie?

  Nieuwe gebieden, aanpassing aan nieuwe omstandigheden. 

 • Wat zijn de drie pijlers van natuurlijke selectie?
  - Variatie
  - Selectie
  - Overerving
 • 1.3 College H13

 • Wat zijn de disciplines in de gedragsbiologie?

  - Onderzoek naar de mechanismes van gedrag
  - Onderzoek naar de functie en evolutie van gedrag
  - Gedragsecology en sociobiologie

 • Hoe worden de mechanismes van gedrag onderzocht?

  Gebeurt in het lab, de relatie van gedrag en fysiologie wordt onderzocht, net zoals het leergedrag. Voorbeeld hiervan is Skinner (operant conditioneren)

 • Hoe wordt er onderzoek gedaan naar de functie en evolutie van gedrag?

  Onder andere diergedrag in natuurlijke omstandigheden (Lorenz, Tinbergen, von Frisch). Door middel van ethologie: systematische studie van de oorzaak, functie en evolutie van gedrag. Hieronder valt ook beh. endicrinology. 

 • Hoe werkt gedrag?

  - Sensorische input:  monitoren van interne en externe omgeving (dmv receptors)
  - Intergratie: verwerken van deze informatie en deze vaak intergreren met al opgeslagen informatie in het CZS
  - Motorische output: Indien nodig maken de effector organen de gepaste response (effector)

 • Wat zijn de 4 vragen van Tinbergen?

  Ontwikkeling en mechanisme (proximate questions --how) en functie en evolutie (ultimate questions--why)

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Joost komt in zijn database de bovenstaande foto tegen van een histologisch preparaat. Met Lotte heeft hij hierover een pittige discussie. Kun je als aankomend student-assistent met kennis van zaken het juiste  alternatief vaststellen? (het osteoid; been in aanleg is blauw gekleurd)
Directe verbening met remodellerend effect van een osteoclast
De foto geeft een ventraal aanzicht weer van een open geprepareerde haaienkop. Bij de pijl en de twee rode spelden is een geopend kieuwzakje aangegeven. Beredeneer aan de hand van deze foto hoe de water- en de bloedstroom zijn voor een optimale gasuitwisseling. Het kieuwseptum = A en de vrije rand van het filament = B
water stroomt van B naar A 
en bloed stroomt van A naar B
Wat zijn 3,4 en 6? 

3= tectumopticum, 4=cerebellum, 6= n.vagus

Wat is er aangegeven bij 1? En hoe is de positie van de kop? 

1= sinus venosus. Kop is de foto uit

Doorsnede gemaakt vlak voor de anus van een vrouwelijke haai. Wat zijn 2, 4 en 5? 

2= aorta, 4= v. cardinalis posterior en 5= nier

Wat zijn 1,5,6 en 7?  

1= a. coeliaca, 5= ductus choledus, 6=ventrale pancreas, 7= milt

Wat geven de nummers 5,6,7 en 8 weer in dit plaatje?  

5= coeloom
6= farynx
7= atrium
8= endostyl

Wat zal waarschijnlijk eerder een probleem zijn tijdens de liftvraag?
De hoeveelheid CO2, deze zal het bloed verzuren
Stel je krijgt de liftvraag die volkomen onrealistisch is maar je weet wat ik bedoel. Wat zijn dan de stappen die je moet doen?
1 - Bereken de inhoud van de lift in liters. Dit is = l * b* h *1000
2 - Bereken hoeveel het percentage 02 gehalte daalt
3 - Bereken hoeveel liter O2 dit is
4 - Bereken het zuurstofverbruik van een persoon in liter per minuut
5- Deel het aantal liter zuurstof door het zuurstofverbruik per persoon en je weet in hoeveel minuten de voorraad is gedaald
Hoe verloopt de verandering van de longventilatie tijdens inspanning?
Tijdens de initial phase treedt er een abrupte toename op in de ventilatie, daarna loopt deze geleidelijk op (secondary slow increase) naar een plateau fase. Aan het einde van de inspanning treedt de herstelfase op (recovery) die gekenmerkt wordt door een abrupte afname van de ventilatie (rapid fall) gevolgd door een geleidelijk herstel (slow decline)