Summary Internationaal fiscaal recht

298 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Internationaal fiscaal recht

 • 1.1 Overzicht

 • Naar welke regels moeten we eerst kijken? Vervolgens kijken we naar?
  Eerst moeten we kijken naar de nationale fiscale regels. 
  • Deze bepalen dat werknemers die bezoldigingen krijgen uit andere landen belastbaar zijn in BE
  • nationaal recht bepaalt of iets al dan niet belastbaar is
  Vervolgens kijken we naar de DBV
  • deze regelen wie de bezoldiging mag belasten
 • 1.2 Nationaal fiscaal recht

 • In het IFR is ... Nog steeds de basis
  Het nationaal fiscaal recht: als het NFR iets niet belastbaar stelt, dan gaat er geen belasting zijn.
 • 1.2.1 Fiscale soevereiniteit

 • Op basis waarvan mogen staten belastingen heffen?
  De bevoegdheid om belastingen te heffen is 1 van de attributen van de soevereiniteit van staten. 
  • idee: staten zijn verplicht om zichzelf in stand te houden om ervoor te zorgen dat ze kunnen werken
   • veiligheid en werking garanderen
   • daarvoor moeten ze beschikken over voldoende financiële middelen
 • Wat is het gevolg van de soevereiniteit van elke staat?
  Dat bij het vormgeven van hun fiscaal regime de mogelijkheid bestaat dat twee of meer staten de bevoegdheid claimen om dezelfde situatie te belasten.
 • 1.2.2 Territorialiteitsbeginsel

 • De vraag rijst soms: wat met niet-inwoners? Die niet de nationaliteit hebben.
  • Redenering: elke belg gaat stemmen en wordt rechtstreeks vertegenwoordigd in het parlement en op basis daarvan worden belastingen ingevoerd
  • Niet-inwoners hebben geen stemrecht
   • toch: aanvaard dat staten obv de fiscale soevereiniteit de bevoegdheid hebben om ook die personen te onderwerpen aan belastingheffing.
   • door: territoriale aspect van de soevereiniteit = door link met het territorium vallen ze binnen fiscale soevereiniteit
 • Wat is de absolute grens bij het territorialiteitsbeginsel?
  Grens: alleen belasten als er een bepaald aanknopingspunt is met territorium
 • Het aanknopingspunt kan bestaan in 2 vormen. Welke?
  1. Subjectieve of personele aanknoping
  2. Economische of materiële aanknoping
 • Leg beknopt de subjectieve/personele aanknoping uit.
  De meeste staten heffen in overeenstemming met het woonstaatprincipe
  • houdt belasting op wereldwijd inkomen in
  • onbeperkt belastingplicht
 • Er zijn 2 vormen van subjectieve of personele aanknoping. Welke? Leg uit.
  1. Nationaliteit: zeer weinig toegepast bv US
  2. Woonplaats/vestiging: woonstaatheffing leidt tot een onbeperkte belastingplicht.
   • inkomsten wereldwijd zijn onderworpen aan belastingen
   • indien persoon fiscaal inwoner is
 • Wat is de verantwoording voor de personele/subjectieve aanknoping?
  Verantwoord door draagkrachtbeginsel
  • laat toe om rekening te houden met draagkracht van persoon
  • woonstaat beschikt over meer informatie
  • alle inkomsten uit verschillende landen worden in woonstaat gecentraliseerd
  • = kapitaaluitvoerneutraliteit
 • Leg de economische of materiële aanknoping uit
  Wanneer staten belastingen heffen in overeenstemming met het bronstaatprincipe
  • beperkte belastingplicht
  • gekoppeld aan belastbare materie, niet persoon
 • Wat is de verantwoording voor de economische/materiële aanknoping?
  Het profijtbeginsel
  • inkomsten zijn in het land verkregen omdat ze gebruik maken van infrastructuur
   • bv villa in Frankrijk
   • =kapitaalinvoerneutraliteit
 • 1.2.3 Belastingneutraliteit?

 • Wanneer is er een goed IFR?
  Er moet gekeken worden naar neutraliteit

  • men moet ervoor zorgen dat de belastingheffing geen invloed heeft op economische beslissingen
  • middelen, materiaal, mensen en kapitaal moeten worden ingezet op een manier die economisch het meest efficiënt is
   • want leidt tot meeste welvaar
 • Er zijn 2 soorten neutraliteit. Welke?
  1. Kapitaaluitvoerneutraliteit
  2. Kapitaalinvoerneutraliteit 

  Zie p. 8: beide zijn een optie en zijn valabal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.